EURid och miljön

Vi anser att även företag i cyberrymden kan arbeta på ett miljövänligt sätt. 

EURid är den första europeiska registrarverksamhet för toppdomäner som registrerats av EU:s miljölednings- och miljörevisionssystem (EMAS).

Miljöåtgärder

Miljöansvar och grönt tänkande har drivit vår organisation under flera år och EMAS-verifiering är en formalisering av vår pågående miljöarbete och visar på vårt offentliga åtagande att förbättra och minska vårt miljöpåverkan.

Bland annat följande aktiviteter omfattas men är inte begränsade till:

  • Resurseffektivitet: Införandet av grönare företagsbilar är bara ett av de sätt hur vi vill minska vår miljöpåverkan vid transporter och få ner utsläppen.
  • Företagsengagemang: Vi uppmuntrar även hållbarhetsprogrammet internt bland företagets anställda för att stärka deras engagemang i miljöaktiviter och projekt.
  • Ansvarsfulla evenemang: När vi organiserar konferenser och evenemang för ackrediterade ombud, eller deltar i fackmässor och möten, appliceras FN's miljöprograms (UNEP) olika krav på sammankomsterna. Detta för att säkra att evenemangen och resorna dit är så miljöanpassade som möjligt.

Policy och mål

"EMAS och ISO 14001 Environmental Statement 2018-2020" (PDF) redogör i stora drag för EURid:s miljöpolicy, mål och verksamhetprogram för de kommande tre åren.

Om EMAS

EU Eco-Management and Audit Scheme (EMAS) är ett frivilligt styrverktyg för företag och andra organisationer för att utvärdera, rapportera och förbättra sin miljöprestanda. Med det här systemet kan företag optimera sina produktionsprocesser, minska miljöpåverkan och använda resurser på ett effektivare sätt.

EURid blev EMAS-verifierad i maj 2012 och har sedan dess förnyat sin miljöverifiering till perioden 2015-2017. Vårt registreringsnummer är BE-VL-000016.

CO2-kompensation

Under året 2014 uppskattade vi våra CO2-utsläpp i 2013 och för dessa verifierade CO2-krediter investerade vi i byggande av vindkraftverk samt produktion av biodiesel från Jatrophafrön i indiska Gujarat

I april 2015 påbörjades ännu ett samarbete med den spanska icke-vinstdrivande miljöorganisationen FAPAS, med målet att kapa EURids CO2-utsläpp. Ett antal fruktträd planterades i spanska Asturias, ett område där den utrotningshotade europeiska brunbjörnen återfinns. Programmet ‘+BEARS –CO2’ möjliggjorde inte bara för registreringsenheten EURid att ytterligare bidra till att stärka sitt mål om miljömässigt ansvar, programmet stödde och bidrog även till att stärka ekosystemets mångfald i regionen

Under året 2015 mätte vi våra CO2-utsläpp i 2014 och för dessa verifierade CO2-krediter investerade vi i det "Ecomapu&agrave"-projektet som bland annat har som mål att bevara Amazonas omfattande biodiversitet.

År 2016 uppskattade vi våra CO2-utsläpp under 2015 och köpte verifierade CO2 krediter för att bidra till Dak Rung Hydropower-projektet i Vietnam. Detta projekt för förnybar energi fokuserade på konstruerandet av en 8MW vattenkraftanläggning vid Dak Rung-forsen, och generering av förnybar el för både lokalbefolkningen och Vietnams elnät, minska utsläppen av växthusgaser i regionen och stödja utvecklingen av det lokala samhället.

För att kompensera för sina koldioxidutsläpp som genererades 2016 så köpte EURid certifierade krediter för att stödja projektet Uganda Borehole Rehabilitation. Målet med borrhålsprojektet är att förbättra nuvarande situation genom att arbeta med ugandiska samhällen för att reparera brutna borrhål och återställa tillgången till rent och säkert dricksvatten. De direkta fördelarna med projektet är att familjer inte längre behöver resa långa avstånd för att nå vatten eller koka vattnet för att avlägsna föroreningar, spara ved och därmed förhindra att koldioxidutsläpp släpps ut i atmosfären.

År 2018 utvärderade vi våra koldioxidutsläpp 2017 och förnyade vårt stöd till Ugandas borrhålsrehabiliteringsprojekt. Den här gången var vårt fokus på Dokolo, Otuke och Alebtong distrikten i Uganda. Liksom i 2017 är målet med det ugandiska borrhålet att arbeta med ugandiska samhällen för att reparera brutna borrhål för att återställa tillgången till rent och säkert dricksvatten.

2019 utvärderade vi våra koldioxidutsläpp för 2018 och stödde återbeskogningsprojekten i Monchique i Portugal, ett område som drabbades hårt av skogsbränder sommaren 2018.