Avgifter och betalningar

Förskottsbetalning

Under ackrediteringsprocessen ber vi om en förskottsbetalning på 2500 euro. Vänligen notera att ert ombudskonto inte får understiga 2500 euro för att ni ska kunna registrera domännamn och hantera er domännamnsportfölj.

När ni kommit igång med domännamnsregistreringar så skickar vi er en månadsfaktura som dokumenterar förra månadens aktivitet. Betalning av fakturan återställer saldot på ert ombudskonto till det ursprungliga förskottsbeloppet.

Autogiro

Gäller endast ombud som:

  • har en ackrediteringshistorik om minst två år,
  • har ett europeiskt bankkonto,
  • har anslutits till det gemensamma eurobetalningsområdet (SEPA)

Du kan välja att byta från förskottsbetalning till autogiro-upplägg. Genom att använda autogiro behöver du inte längre betala din faktura manuellt eller toppa upp kontot varje månad för att möta minimumnivån för förskottsbetalning. Detta då betalningen sker genom direktdebitering från ditt bankkonto.

Om du uppfyller de tidigare nämnda kraven kan du genomföra bytet genom att fylla i och skicka in vår online-blankett som finns på registry.eu. I blanketten ber vi om IBAN och BIC-information som är länkat till din bank men även om viss personlig information.

Transaktionsavgifter

Avgifterna nedan gäller enbart ackrediterade ombud. Om du överväger att registrera ett .eu-, .ею- eller .ευ-domännamn eller om du är domäninnehavare kan du höra med ditt ombud vad de debiterar för en domännamnsregistrering eller andra tjänster.

 

Registrering

€4 per år av registreringsperioden

Förnyelse (årlig kostnad)

€3.75 per år av registreringsperioden

Förlängning av registreringsperiod

€3.75 per år som det förlängs

Flytta ett .eu, .ею eller ευ-domännamn

€4

Flytta ett domännamn i karantän

€4

Bulkflytt av domännamnsportföljer (minimumavgift på 500 euro)*

€0.25 per domännamn

Registry Lock

€10 per domännamn och år

*Ingen avgift vid ett fullt övertagande och avslutande av kontot