Tekniska frågor och WHOIS-databas

Vad betyder homoglyf-buntning? Erbjuder EURid det?

Domännamn kan likna varandra beroende på vilken skrift och vilket teckensnitt som används. Faktum är att särskilda tecken eller glyfer har former som kan tyckas helt identiska eller åtminstone är besvärliga att separera vid ett första ögonkast. Domännamn anses vara homoglyfer av varandra om alla tecken i ett domännamn är homoglyfer av alla tecken i de andra domännamnen, på respektive teckens position.


En homoglyf-buntning är en samling av domännamn som är varandras homoglyfer.


Vissa registreringsenheter har antagit riktlinjer för att kunna hantera homoglyf-buntning. EURid:s tillvägagångssätt bygger på principen att när ett domännamn från en homoglyf-buntning registrerats så är det inte längre möjligt att registrera ett annat domännamn som hör till samma buntning.


Tillvägagångssättet har som syfte att reducera förvirringsrisken som uppstår när domännamn tycks vara likadana.

 

Den 1 juni 2016 introducerade EURid.ею (.eu i kyrillisk skrift) och den 14 november 2019 introducerades .ευ (.eu i grekisk skrift). Sedan lanseringen av .ею har EURid skärpt den grundläggande regeln att skriften på andra nivån ska stämma överens med skriften på toppnivån. Från och med 16 oktober 2019 berörs inte längre kyrilliska domännamn av homoglyf-buntningsprocessen. Det beror på det faktum att det kyrilliska tillägget inte längre kan ge ett förvirrande synintryck när kyrilliska domännamn jämförs med grekiska eller latinska domännamn.

 

Tilläggas bör även att EURid inte har tillåtit att skrifter blandas sedan lanseringen av IDN-namn. Detta för att reducera risken för att domännamn är förvillande lika.