Tekniska frågor och WHOIS-databas

Vad är proxy-tjänster och hur används de?

Proxy-tjänster erbjuds för att dölja domäninnehavarens kontaktuppgifter av olika skäl. Ett av skälen att använda proxy-tjänster är att skydda integriteten. Vissa innehavare kanske inte vill att deras privata uppgifter ska visas i den webbaserade WHOIS-databasen. På EURid minimerar vi automatiskt mängden personuppgifter som finns tillgängliga om enskilda individer i den webbaserade WHOIS-databasen. Uppgifterna är begränsade till e-postadress och språk, alltså endast det som är nödvändigt för att kunna kontakta domäninnehavaren. För juridiska personer som har ett domännamn visas ytterligare information. Om du har registrerat ett .eu-domännamn och du vill att din e-postadress inte ska vara synlig i den webbaserade WHOIS-databasen kan du ge ditt ombud en ytterligare fungerande e-postadress som kommer att visas i den webbaserade WHOIS-databasen i stället för den nuvarande adressen. Du kan verifiera båda e-postadresserna i ditt Mitt .eu-konto.

Om du har några frågor om personlig databehandling, vänligen se vår WHOIS policy och vår Sekretesspolicy eller kontakta oss via [email protected].