Tekniska frågor och WHOIS-databas

Vad är proxy-tjänster och hur används de?

Proxy-tjänster döljer domäninnehavarens kontaktuppgifter och erbjuds av olika skäl. Ett av skälen att använda proxy-tjänster är att skydda integriteten. Vissa innehavare kanske inte vill att deras privata uppgifter ska visas i den webbaserade WHOIS-databasen. På EURid minimerar vi automatiskt mängden personuppgifter som finns tillgängliga om enskilda individer i den webbaserade WHOIS-databasen. Uppgifterna är begränsade till e-postadress och språk, alltså endast det som är nödvändigt för att kunna kontakta domäninnehavaren. För juridiska personer som har ett domännamn visas ytterligare information. Om du har registrerat ett domännamn under .eu (eller någon av dess varianter) och du vill att din e-postadress inte ska vara synlig i den webbaserade WHOIS-databasen kan du ge ditt ombud en ytterligare fungerande e-postadress som kommer att visas i den webbaserade WHOIS-databasen i stället för den nuvarande adressen. Du kan verifiera båda e-postadresserna i ditt Mitt .eu-konto.

Om du har några frågor om personlig databehandling, vänligen se vår WHOIS policy och vår Sekretesspolicy eller kontakta oss via [email protected].