Tekniska frågor och WHOIS-databas

Vad är en ACE-sträng?

En ACE-sträng är resultatet av att du anger IDN i webbläsarens adressfält och det konverteras till ett format som kan förstås av domännamnssystemet.

Läs mer om IDN.

Läs mer

Vilka är syntax kraven för IDN?

Vänligen kolla våra Regler gällande .eu-domännamn för att kolla syntax-kraven för IDN.

 

 

Läs mer

Vad betyder homoglyf-buntning? Erbjuder EURid det?

Domännamn kan likna varandra beroende på vilken skrift och vilket teckensnitt som används. Faktum är att särskilda tecken eller glyfer har former som kan tyckas helt identiska eller åtminstone är besvärliga att separera vid ett första ögonkast. Domännamn anses vara homoglyfer av varandra om alla tecken i ett domännamn är homoglyfer av alla tecken i de andra domännamnen, på respektive teckens position.


En homoglyf-buntning är en samling av domännamn som är varandras homoglyfer.


Vissa registreringsenheter har antagit riktlinjer för att kunna hantera homoglyf-buntning. EURid:s tillvägagångssätt bygger på principen att när ett domännamn från en homoglyf-buntning registrerats så är det inte längre möjligt att registrera ett annat domännamn som hör till samma buntning.


Tillvägagångssättet har som syfte att reducera förvirringsrisken som uppstår när domännamn tycks vara likadana.

 

Den 1 juni 2016 introducerade EURid.ею (.eu i kyrillisk skrift) och den 14 november 2019 introducerades .ευ (.eu i grekisk skrift). Sedan lanseringen av .ею har EURid skärpt den grundläggande regeln att skriften på andra nivån ska stämma överens med skriften på toppnivån. Från och med 16 oktober 2019 berörs inte längre kyrilliska domännamn av homoglyf-buntningsprocessen. Det beror på det faktum att det kyrilliska tillägget inte längre kan ge ett förvirrande synintryck när kyrilliska domännamn jämförs med grekiska eller latinska domännamn.

 

Tilläggas bör även att EURid inte har tillåtit att skrifter blandas sedan lanseringen av IDN-namn. Detta för att reducera risken för att domännamn är förvillande lika.

 

Läs mer

Vad är WHOIS?

WHOIS är ett protokoll som ger användare möjlighet att hitta information b.la. om .eu-domännamn och deras innehavare. Med WHOIS kan du kolla om ett viss .eu-domännamn, eller andra möjliga varianter av scripts, är ledigt. Om ett domännamn är registrerat kommer den webbaserade WHOIS att visa domänsinnehavarens kontaktuppgifter samt annan information om registreringen.  Läs mer om behandling av personuppgifter när du använder den webbaserade WHOIS i WHOIS policyn och Sekretesspolicyn.

Läs mer

Hur ändrar jag min kontaktinformation i WHOIS-databasen?

Kontakta ditt ombud, som kommer att kunna ändra dina kontaktuppgifter åt dig.
 
Det är mycket viktigt att se till att dina kontaktuppgifter stämmer. Om kontaktuppgifterna är felaktiga, saknas eller är inaktuella kan vi inte kontakta dig och du riskerar då att förlora ditt domännamn.
  Mängden kontaktinformation som visas i den webbaserade WHOIS-databasen varierar beroende på om .eu-domännamnet registrerades av ett företag eller en organisation eller av en privatperson.


Om du har registrerat ett domännamn under .eu (eller någon av dess varianter) och du vill att din e-postadress inte ska vara synlig i den webbaserade WHOIS-databasen kan du ge ditt ombud en ytterligare fungerande e-postadress som kommer att visas i den webbaserade WHOIS-databasen i stället för den nuvarande adressen. Du kan verifiera båda e-postadresserna i ditt Mitt .eu-konto.

 

 

Läs mer

Det webbaserade WHOIS visar ett .eu-domännamn med felaktig registreringsinformation. Hur meddelar jag EURid?

Om du har identifierat registrantinformation för ett domännamn som du tror är felaktig kan du uppmärksamma oss på detta genom att gå till whois.eurid.eu och söka på domännamnet där. På resultatsidan öppnar du listrutan och väljer åtgärden ”Felaktig registrantinformation”. Fyll i det elektroniska formuläret som genererats av sidan och skicka till oss.

Läs mer

Vad är proxy-tjänster och hur används de?

Proxy-tjänster döljer domäninnehavarens kontaktuppgifter och erbjuds av olika skäl. Ett av skälen att använda proxy-tjänster är att skydda integriteten. Vissa innehavare kanske inte vill att deras privata uppgifter ska visas i den webbaserade WHOIS-databasen. På EURid minimerar vi automatiskt mängden personuppgifter som finns tillgängliga om enskilda individer i den webbaserade WHOIS-databasen. Uppgifterna är begränsade till e-postadress och språk, alltså endast det som är nödvändigt för att kunna kontakta domäninnehavaren. För juridiska personer som har ett domännamn visas ytterligare information. Om du har registrerat ett domännamn under .eu (eller någon av dess varianter) och du vill att din e-postadress inte ska vara synlig i den webbaserade WHOIS-databasen kan du ge ditt ombud en ytterligare fungerande e-postadress som kommer att visas i den webbaserade WHOIS-databasen i stället för den nuvarande adressen. Du kan verifiera båda e-postadresserna i ditt Mitt .eu-konto.

Om du har några frågor om personlig databehandling, vänligen se vår WHOIS policy och vår Sekretesspolicy eller kontakta oss via [email protected].

 

Läs mer

Hur hanteras personuppgifter av EURid?

Personuppgifterna för den registrerade som kommer i kontakt med oss behandlas enligt vår Sekretesspolicy. Om du vill veta vilka personuppgifter EURid behandlar om dig, vänligen skicka in ett elektroniskt formulär om åtkomst till personliga uppgifter (DAR). Om du är en .eu-domäninnehavare (eller andra möjliga varianter av scripts), se även vår WHOIS policy för detaljer om behandling av personuppgifter när du använder den webbaserade WHOIS. Som domäninnehavare har du också möjlighet att se dina personuppgifter via ”Mitt .eu”-webbsidan.

På vår dedikerade GDPR-webbsida kan du se en fullständig översikt över de förändringar som vi har anpassat till våra procedurer och dokument i ljuset av införandet av Dataskyddsförordningen (GDPR) den 25 maj 2018.

Om du har några frågor om databehandling som du inte kan hitta svar i vår dokumentation, vänligen kontakta vår Sekretesskontor via [email protected].

Läs mer

Jag har fått ett e-postmeddelande från EURid med en begäran om dataverifiering. Vad ska jag göra?

För att bekämpa bedräglig användning av domännamn genomför EURid flera verifieringsprocesser för att säkerställa att informationen om domännamnsinnehavare i registreringsdatabasen är korrekt och aktuell.

 

Som en del av denna rutin kan kontroller utföras när som helst före och efter registreringsfasen.

 

Efter en verifieringskontroll kan ditt domännamn visas med en av följande statusar:

 

  • ”Server Hold” betyder att ditt domännamn tillfälligt är inaktivt (dvs. webbplats och/eller e-post fungerar inte) eftersom det pågår en intern utredning.
  • ”Återkallad” innebär att domännamnet inte längre är registrerat i avvaktan på resultatet från en intern utredning. 

Om du har fått ett e-postmeddelande från EURid (eurid.eu) med en begäran om att du ska bekräfta din identitet och/eller dina kontaktuppgifter ska du logga in på ditt Mitt .eu - konto och ladda upp det skriftliga intyg som efterfrågas.

 

Om du vill ha mer information om ditt ärende ber vi dig kontakta oss genom att svara på e-postmeddelandet du fått eller skriva till oss på [email protected].

Läs mer