Jag är en domänsinnehavare

Varför fungerar inte min auktoriseringskod?

Om din auktoriseringskod inte fungerar kan det bero på någon av följande orsaker:

 

- Auktoriseringskoden är felstavad eller har inte angetts korrekt i systemet;
- Koden har upphört;
- En ny auktoriseringskod har under tiden begärts och således gjort den tidigare ogiltig;
- Auktoriseringskod har redan använts.

 

Läs mer om auktoriseringskoder.