Jag är en domänsinnehavare

Varför är mitt domännamn i karantän? Hur kan jag återställa det?

Ditt domännamn befinner sig i karantän för att det har raderats. Raderade namn sätts i karantän i 40 dagar, fastän det kan återaktiveras när som helst under denna perioden. Under karantänperioden fungerar inte webbplatser eller e-postadresser som hör till namnet. När karantänperioden har gått ut så kan vem som helst registrera namnet enligt först till kvarn-principen. Ange domännamnet i WHOIS-sökrutan för att ta reda på när det är tillgängligt igen för registrering.

 

Att kunna återaktivera ditt domännamn ber vi dig att kontakta ditt ombud. Du kan också överföra ditt domännamn till ett nytt ombud som kan återaktivera domänen. Återaktiveringen är avgiftsbelagd, vänligen kontakta ditt ombud om du har frågor angående avgifter.

 

Det finns 3 orsaker till varför ett domännamn raderas:

- Domänsinnehavaren vill inte ha domännamnet längre. I detta fall tjänar 40-dagars-karantänen som ångerperiod. Om domänsinnehavaren bestämmer sig för att han/hon vill behålla namnet så kan han/hon reaktivera detta under karantänperioden.

- Domänsinnehavaren har inte betalat avgiften för att förnya sin registrering och ombudet har tvingats radera namnet p.g.a. obetalade avgifter. Efter de 40 dagarna i karantän släpps domännamnet för registrering enligt först till kvarn-principen om inte innehavaren bestämmer sig för att reaktivera namnet under denna period.

- Domännamnet har annullerats av EURid för att domänsinnehavaren inte uppfyller kriterierna för att kunna inneha ett domännamn. Återkallade domännamn kan endast återaktiveras av EURid.