Jag är en domänsinnehavare

Min hemsida fungerar inte sedan jag flyttat mitt domännamn till ett nytt ombud. Varför inte?

Ombuden är ansvariga för att hantera domännamn och för den tekniska implementeringen av domännamn. För att ditt domännamn ska fungera måste det refereras av en namnserver eller flera. En namnserver länkar ett domännamn till en mailserver, webserver, etc. Länkningarna av dessa tekniska data uppdateras av ombuden i så kallade zonfiler.

Vänligen kontakta ditt ombud för att bekräfta att zonfilen har flyttats eller uppdaterats.