Jag är en domänsinnehavare

Vem ska jag vända mig till om jag har frågor rörande mitt domännamn?

Vi ber dig vänligen kontakta ditt ombud.

 

Om du är osäker på vem ditt ombud är, sök efter ditt domännamn på vår WHOIS-sök. Sökresultatet innehåller kontaktinformation för ditt ombud.

 

Ackrediterade ombud samarbetar ibland med återförsäljare som registrerar .eu åt dem. Det är emellertid endast ackrediterade ombud som visas i under "Ombud" på WHOIS-sök och som kan komma åt våra registreringssystem och därför har gjort den aktuella registreringen. Vänligen notera att vissa ombud inkluderar återförsäljaren i kontaktfältet ‘reseller contact’ vilket visas i WHOIS-sökresultat.

 

 

Läs mer

Hur kontrollerar eller uppdaterar jag de namnservrar som är kopplade till mitt domännamn?

Du kan se vilka namnservrar som är kopplade till ditt domännamn genom att använda det webbaserade WHOIS.

 

Skriv ditt domännamn på WHOIS-sökfältet och kryssa sedan på Captcha-kodfältet om det behövs. I sökresultat kommer du se information gällande din domän såsom namnservrar och ditt ombuds kontaktuppgifter.

 

Om du vill ändra namnservrarna kopplade till ditt domännamn ber vi dig vänligen att kontakta ditt ombud.

 

 

Läs mer

Varför är mitt domännamn i karantän? Hur kan jag återställa det?

Ditt domännamn befinner sig i karantän för att det har raderats. Raderade namn sätts i karantän i 40 dagar, fastän det kan återaktiveras när som helst under denna perioden. Under karantänperioden fungerar inte webbplatser eller e-postadresser som hör till namnet. När karantänperioden har gått ut så kan vem som helst registrera namnet enligt först till kvarn-principen. Ange domännamnet i WHOIS-sökrutan för att ta reda på när det är tillgängligt igen för registrering.

 

Att kunna återaktivera ditt domännamn ber vi dig att kontakta ditt ombud. Du kan också överföra ditt domännamn till ett nytt ombud som kan återaktivera domänen. Återaktiveringen är avgiftsbelagd, vänligen kontakta ditt ombud om du har frågor angående avgifter.

 

Det finns 3 orsaker till varför ett domännamn raderas:

- Domänsinnehavaren vill inte ha domännamnet längre. I detta fall tjänar 40-dagars-karantänen som ångerperiod. Om domänsinnehavaren bestämmer sig för att han/hon vill behålla namnet så kan han/hon reaktivera detta under karantänperioden.

- Domänsinnehavaren har inte betalat avgiften för att förnya sin registrering och ombudet har tvingats radera namnet p.g.a. obetalade avgifter. Efter de 40 dagarna i karantän släpps domännamnet för registrering enligt först till kvarn-principen om inte innehavaren bestämmer sig för att reaktivera namnet under denna period.

- Domännamnet har annullerats av EURid för att domänsinnehavaren inte uppfyller kriterierna för att kunna inneha ett domännamn. Återkallade domännamn kan endast återaktiveras av EURid.

 

 

Läs mer

Jag vill inte ha mitt domännamn mer. Vad ska jag göra?

Om du inte vill ha ditt domännamn längre kan du genomföra byte av innehavare och överlåta det till någon annan eller be att få det raderat. När du raderar ditt namn innebär det att namnet och alla relaterade uppgifter till det, som t.ex. ditt namn och din adress, raderas från det webbaserade WHOIS. Kontakta ditt ombud om du vill få ditt namn raderat.

 

När domännamnet har raderats så befinner det sig i karantän i 40 dagar. Denna karantänperiod är en ångerperiod så att du kan få tillbaka ditt domännamn om du skulle ändra dig eller om det råkat hamna där utan att så var intentionen. Namnet släpps fritt för registrering när karantänperioden har gått ut. Det innebär att vem som helst registrera det enligt först till kvarn-principen.

 

Observera att enligt vår Sekretesspolicy blir dina personuppgifter inte längre synliga i det webbaserade WHOIS efter att domännamnet har släppts från karantän. Vi kommer emellertid att behålla uppgifterna i en fil i tio år, om det krävs för rättsligt försvar i enlighet med belgisk lag.

 

 

Läs mer

Hur och när ska jag förnya min domännamnsregistrering?

EURid förnyar automatiskt ditt domännamn med 1 år, när det når slutet av registreringsperioden. Ditt ombud däremot kan ha en avvikande policy så vänligen kontrollera med ombudet. Läs mer om registrering och utgångsdatum här.

Läs mer

Varför fungerar inte min auktoriseringskod?

Om din auktoriseringskod inte fungerar kan det bero på någon av följande orsaker:

 

- Auktoriseringskoden är felstavad eller har inte angetts korrekt i systemet;
- Koden har upphört;
- En ny auktoriseringskod har under tiden begärts och således gjort den tidigare ogiltig;
- Auktoriseringskod har redan använts.

 

Läs mer om auktoriseringskoder.

 

 

Läs mer

Min hemsida fungerar inte sedan jag flyttat mitt domännamn till ett nytt ombud. Varför inte?

Ombuden är ansvariga för att hantera domännamn och för den tekniska implementeringen av domännamn. För att ditt domännamn ska fungera måste det refereras av en namnserver eller flera. En namnserver länkar ett domännamn till en mailserver, webserver, etc. Länkningarna av dessa tekniska data uppdateras av ombuden i så kallade zonfiler.

Vänligen kontakta ditt ombud för att bekräfta att zonfilen har flyttats eller uppdaterats.

 

 

Läs mer