APEWS

Systém predikcie a včasného varovania pred zneužitím (APEWS) je inovatívna a ocenená metodika založená na hodnotení vzorov registrácií doménových mien. Predpovedá, či sa názov domény môže potenciálne zneužívať.

Ak systém identifikuje registrované doménové meno ako potenciálne spojené so zneužitím, jeho delegovanie v súbore zóny .eu je oneskorené a jeho stav v internetovom WHOIS ukazuje „Server Hold“.

 

Doménové meno je zaregistrované. Akákoľvek služba s ňou spojená (napríklad webová stránka, e-mail alebo akákoľvek iná služba) však nebude fungovať, kým nebude dokončený náš overovací postup.

 

EURid manuálne kontroluje všetky doménové mená, ktorých delegácia je oneskorená v dôsledku systému APEWS. Žiadame držiteľa domény, aby potvrdil svoje registračné údaje a predložil dôkaz o svojej totožnosti. Proces preskúmania môže viesť k delegovaniu názvu domény v súbore zóny .eu alebo k jeho pozastaveniu. Ak bude doménové pozastavené a následne stiahnuté, bude včas k dispozícii k novej registrácii.

 

Ak sa chcete dozvedieť viac o APEWS, prečítajte si následujúce publikácie (len v angličtine):

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa spracovania osobných údajov, prečítajte si naše Zásady Ochrany Osobných Údajov.

In order to protect end-users from possible misuses of domain names associated with the current COVID-19 (coronavirus) emergency, EURid has updated the APEWS system to perform additional checks on newly-registered domain names that contain keywords relating to the pandemic.

Registrants of domain names containing detected keywords will be required to validate their data and to submit a statement confirming that their domain name was registered in ‘good faith’ within seven (7) calendar days. Please read further information here.

Instractions on what to do, when you have received a registration data verification email from EURid are available here.