Časova os EURidu

1999

Európska rada vedie rokovania o jednej doméne najvyššej úrovne pre Európu

Apríl 2002

Doména .eu je spustená prijatím nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (nariadenie (ES) číslo 733/2002)

Apríl 2003

Združenie EURid je začlenené podľa belgického zákona

Máj 2003

Európskou komisiou sme menovaní ako register .eu na základe výberového konania

Apríl 2004

Európska komisia stanovuje pravidlá verejnej politiky pre .eu (nariadenie (ES) č. 874/2004)

Máj 2005

.eu je pridaná do koreňovej zóny internetového systému názvov domén (DNS)

December 2005

Združenie EURid prijíma žiadosti o názvy domény .eu od predchádzajúcich držiteľov práv (Sunrise)

Apríl 2006

7. apríla sú sprístupnené registrácie .eu. V prvý deň je zaznamenaných jeden milión registrácií (skupovanie)

December 2009

.eu podporuje všetky skripty oficiálnych jazykov Európskej únie tým, že umožňuje zavedenie medzinárodných názvov domén (IDN)

Jún 2010

.eu povoľuje rozšírenia bezpečnostného systému názvov domén (DNSSEC), norma na zabezpečenie internetu

September 2010

.eu je jednou z najbezpečnejších domén najvyššej úrovne s kompletným reťazcom dôvery k DNSSEC

Apríl 2011

Združenie EURid začína ponúkať registráciu .eu na obdobie až desiatich rokov (viacročné registrácie)

Máj 2012

Združenie EURid sa stáva prvým európskym registrom TLD s cieľom dosiahnuť registráciu EÚ Eco-Management a Audit Scheme (EMAS)

Jún 2012

Združenie EURid spúšťa YADIFA, implementáciu názvu servera ako otvoreného zdroja

Október 2013

Združeniu EURid je udelená cena CENTR za marketingový program EURid Co-Funded Marketing, Združenie EURid získava certifikáciu ISO27001

Január 2014

Rozšírenie oprávnenosti .eu pre Island, Nórsko a Lichtenštajnsko

Apríl 2014

Združenie EURid je uznané ako správca registra .eu na obdobie ďalších 5 rokov na základe výzvy ES na vyjadrenie záujmu

November 2015

Združenie EURid zahajuje proces delegovania pre .eu v azbuke

Jún 2016

Vypustenie koncovky .eu v cyrilskom písme (.ею)

Júl 2016

EURid a EUIPO podpíšu dohodu o spolupráci

December 2016

EURid a Europol nadviažu spoluprácu v boji proti kyberkriminalite

Október 2017

EURid získa cenu Registrátor roku na 2017 CENTR Awards

Jún 2018

EURid a IACC nadviažu spoluprácu v boji proti kyberkriminalite

September 2018

Obnoví sa memorandum o porozumení s TaC International

Október 2018

EURid obháji registráciu EMAS do 2021

November 2018

EURid organizuje piate vydanie súťaže WebAwards

December 2018

Dosiahnutá dohoda medzi inštitúciami EÚ o novom Nariadení o doméne najvyššej úrovne .eu

Apríl 2019

Zmluva o koncesii na poskytovanie služieb medzi EURidom a ES  sa predlžuje do októbra 2022

Máj 2019

EURid a EUIPO posilnia svoju spoluprácu

Jún 2019

Zavedenie .eu v gréckom písme je povolená v rámci zrýchleného postupu ICANN IDN ccTLD

Október 2019

Oprávnenosť registrácie sa rozširuje aj na občanov EÚ s pobytom mimo EÚ

Október 2019

EURid získa cenu Registrátor roku na 2019 CENTR Awards

November 2019

Vypustenie koncovky .eu v gréckom písme (.ευ)

December 2019

Púšťa sa Systém predikcie a včasného varovania pred zneužitím (APEWS)

Február 2020

Správa EK pre Parlament a Radu popisuje EURid ako efektívneho a dôveryhodného registra

Máj 2020

Koordinačné centrum pre doménu .RU/.РФ sa stáva partnerom výročnej správy EURid UNESCO World Report o IDN

September 2020

EURid v spolupráci s Youth IGF zriadi Výbor mládeže

September 2020

EURid launches the Dynamic Coalition on Data and Trust (DC-DT) EURid spúšťa Dynamic Coalition of Data and Trust (DC-DT)

Február 2021

EURid spája sily s Global Cyber Alliance v rámci projektu Domain Trust

Marec 2021

EURid implementuje Know Your Customer (KYC) projekt

Máj 2021

EURid ako prvý správca TLD sa pripája k úspešnému projektu No More Ransom (NMR)

Jún 2021

EURid úspešne obnoví svoju EMAS registráciu do 2023