Úložisko dokumentov

Úložisko dokumentov obsahuje pravidlá sprístupnenia osobných údajov, politiku EURidu, zmluvné podmienky, nariadenia EÚ a ďalšie dokumenty.


Vzorové zmluvy registrátora

Pravidlá ADR

Politika WHOIS

PRAVIDLÁ REGISTRÁCIE DOMÉNOVÝCH MIEN

Zmluvné podmienky

Žiadosť o sprístupnenie osobných údajov

Complete List of Reserved Names

Nariadenia EÚ 733/2002

Nariadenia EÚ 874/2004

Nariadenia EÚ 1654/2005

Nariadenia EÚ 1255/2007

Nariadenia EÚ 560/2009

Nariadenia EÚ 2015/516

Nariadenia EÚ 2019/517