Úložisko dokumentov

Úložisko dokumentov obsahuje pravidlá sprístupnenia osobných údajov, politiku EURidu, zmluvné podmienky, nariadenia EÚ a ďalšie dokumenty.


Zmluvné podmienky

Podmienky registrácie Doménových mien (applicable as of 19 October 2019)

PRAVIDLÁ REGISTRÁCIE DOMÉNOVÝCH MIEN

PRAVIDLÁ REGISTRÁCIE DOMÉNOVÝCH MIEN (applicable as of 19 October 2019)

Vzorové zmluvy registrátora

Zásady Ochrany Osobných Údajov

Žiadosť o sprístupnenie osobných údajov

Complete List of Reserved Names

Politika WHOIS

Pravidlá ADR

Nariadenia EÚ 733/2002

Nariadenia EÚ 874/2004

Nariadenia EÚ 1654/2005

Nariadenia EÚ 1255/2007

Nariadenia EÚ 560/2009

Nariadenia EÚ 2015/516

Nariadenia EÚ 2019/517