Úložisko dokumentov

Úložisko dokumentov obsahuje pravidlá sprístupnenia osobných údajov, politiku EURidu, zmluvné podmienky, nariadenia EÚ a ďalšie dokumenty.


PRAVIDLÁ REGISTRÁCIE DOMÉNOVÝCH MIEN

Vzorové zmluvy registrátora

Zmluvné podmienky

Pravidlá ADR

Politika WHOIS

Žiadosť o sprístupnenie osobných údajov

Complete List of Reserved Names

Nariadenia EÚ 733/2002

Nariadenia EÚ 874/2004

Nariadenia EÚ 1654/2005

Nariadenia EÚ 1255/2007

Nariadenia EÚ 560/2009

Nariadenia EÚ 2015/516