Správať sa ekologicky

Veríme, že aj spoločnosti, ktoré pôsobia v kybernetickom priestore, sa môžu správať udržateľným spôsobom.

Sme prvým európskym registrom TLD, ktorý je zaregistrovaný prostredníctvom programu EÚ Eco-Management a Audit Scheme (EMAS)

Environmentálne opatrenia

Už veľa rokov zodpovedne pristupujeme k spravovaniu domény spôsobom, ktorý je šetrný k životnému prostrediu.

Registrácia EMAS formuje naše prebiehajúce aktivity a dokazuje náš verejný záväzok k ďalšiemu zlepšovaniu environmentálnej stopy. Medzi tieto aktivity, okrem iného, patria:

  • Efektívnosť využívania zdrojov: Znižovanie vplyvu dopravy na životné prostredie realizovaním plánu
    na zavedenie ekologickejších firemných automobilov je iba jedným zo spôsobov, ktorým chceme znížiť emisie.
  • Firemné zapojenie: Veríme v propagáciu svojho programu trvalej udržateľnosti na internej úrovni smerom k pracovníkom, aby sa zvýšila miera zapojenia jeho zamestnancov do environmentálnych aktivít a projektov.
  • Zodpovedné podujatia: Pri organizovaní konferencií a podujatí pre akreditovaných registrátorov alebo
    pri svojej účasti na veľtrhoch a stretnutiach tohto odvetvia uplatňujeme environmentálne kritériá z príručky zasadnutia Programu OSN pre životné prostredie (UNEP), aby zaistilo, že tieto podujatia a súvisiace cesty budú čo najekologickejšie.

Politika a ciele

Registrácia EMAS and ISO 14001 Environmental Statement 2018-2020 (PDF) naznačujú environmentálnu politiku, ciele a program aktivít EURid na ďalšie tri roky.

Informácie o EMAS

Program EU Eco-Management and Audit Scheme je dobrovoľný riadiaci nástroj pre spoločnosti a iné organizácie na vyhodnotenie správy a zlepšenie ich vplyvu na životné prostredie. Tento program umožňuje spoločnostiam optimalizovať výrobné procesy, znižovať vplyvy na životné prostredie a efektívnejšie využívať zdroje.

EURid znovu získala registráciu EMAS v máji 2012 a odvtedy obnovila svoju registráciu EMAS na obdobie rokov 2015 až 2017. Naše registračné číslo je BE-VL-000016.

Kompenzácia CO2

V roku 2014 sme vyhodnotili naše emisie CO2 za rok 2013 a kúpili sme overené kredity CO2 na výstavbu veterných turbín a výrobu bionafty zo semien rastliny Jatropha v Gujarate, v Indii.

V apríli 2015 doména .eu znova spojila svoje sily s environmentálnou neziskovou organizáciou FAPAS
v Španielsku s cieľom pokryť emisie CO2 združenia EURid. V španielskom Asturiase pestovali veľa ovocných stromov v oblasti, v ktorej žil ohrozený európsky hnedý medveď. Program „+BEARS -CO2“ umožnil registru nielen naďalej prispievať k dosiahnutiu svojho cieľa environmentálnej zodpovednosti, ale podporil a prispel aj k vyššej rozmanitosti ekosystému v danom regióne.

V roku 2015 sme vyhodnotili naše emisie CO2 za rok 2014 a kúpili sme overené kredity CO2 s cieľom prispieť k projektu Ecomapuà, ktorý mal, okrem iného, za cieľ zachovať bohatú biodiverzitu regiónu Amazonskej oblasti.

Nel 2016 abbiamo valutato le nostre emissioni di CO2 del 2015 e acquistato crediti verificati di CO2 per contribuire al progetto Dak Rung Hydropower in Vietnam. Questo progetto di energia rinnovabile ha avuto come obiettivo la costruzione di un impianto idroelettrico di 8MW sul torrente Dak Rung per la generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili, destinata sia alla popolazione locale che alla rete elettrica del Vietnam, la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra nella regione e lo sviluppo della comunità locale.

Na kompenzáciu svojich emisií CO2 za rok 2016, spoločnosť EURid zakúpila certifikované kredity na podporu projektu rehabilitácie vrtov v Ugande (Borehole Rehabilitation Project). Cieľom tohto projektu je v spolupráci s miestnymi ugandskými komunitami opraviť poškodené vrty a obnoviť prístup k čistej pitnej vode. Priamym prínosom projektu je, že rodiny už nemusia cestovať na veľké vzdialenosti, aby sa dostali k čistej vode, alebo vodu prevárať, aby odstránili kontaminanty. Ušetrí sa palivové drevo a tým sa zabráni aj uvoľňovaniu uhlíkových emisií do atmosféry.

V roku 2018 sme vyhodnotili naše emisie CO2 za rok 2017 a obnovili našu podporu projektu Uganda Borehole - rehabilitácie vodných vrtov v Ugande. Tentokrát sme sa zamerali na okresy Dokolo, Otuke a Alebtong. Rovnako ako v roku 2017 je cieľom projektu Uganda Borehole práca s ugandskými komunitami na opravu poškodených vrtov s cieľom obnoviť prístup k čistej a bezpečnej pitnej vode.

V roku 2019 sme vyhodnotili naše emisie CO2 z roku 2018 a podporili úsilie o zalesňovanie v Monchique v Portugalsku, v oblasti, ktorá bola zasiahnutá ničivými požiarmi v lete 2018.