Technické otázky a otázky o ochrane súkromia

Čo je to reťazec ACE?

Reťazec ACE je výsledkom zadania IDN, do adresného riadku vo Vašom prehliadači, čiže forma, ktorej rozumie systém názvu domén (DNS).

 

Viac o IDN si prečítajte tu.

 

 

Zistiť viac

Aké sú požiadavky na syntax pre IDN?

Prečítajte si naše Pravidlá pre doménové mená a overte požiadavky na syntax pre IDN.

 

 

Zistiť viac

Čo znamená zoskupovanie homoglyfov? Ponúka to EURid?

V závislosti od abecedy a písma, ktoré sú použité, sa domény na seba môžu podobať. Niektoré znaky alebo glyfy majú tvar buď identický alebo nerozoznateľný na prvý pohľad. Domény sú považované za homoglyfy jedna druhej, ak sú všetky znaky jednej domény homoglyfmi iných domén v príslušných pozíciách.

 

Zväzok homoglyfov je skupina domén, ktoré sú si navzájom homoglyfmi.

 

V závislosti od abecedy a písma, ktoré sú použité, sa domény na seba môžu podobať. Niektoré znaky alebo glyfy majú tvar buď identický alebo nerozoznateľný na prvý pohľad. Domény sú považované za homoglyfy jedna druhej, ak sú všetky znaky jednej domény homoglyfmi iných domén v príslušných pozíciách. Zväzok homoglyfov je skupina domén, ktoré sú si navzájom homoglyfmi.

 

Toto riešenie má zabrániť riziku, že sa používané domény budú na seba navzájom podobať.

 

1. Júna 2016, EURid predstavill doménu najvyššej úrovne .eu v cyrilike. Doménové mená „Cyrillic.Latin“ boli klonované pod príponou cyrilické .eu, čiže pod koncovkou.ю a koexistovali do 31. mája 2019.

 

Na konci obdobia takzvaného „phase-out“-u, postupného ukončovania, 31. mája 2019, EURid vymazal doménové mená v cyrilike s latinskou koncovkou .eu.

 

Je na mieste poznamenať, že EURid nedovoľuje miešanie abecied už od samotného začiatku spustenia podpory internacionalizovaných domén (IDN) s cieľom vyhnúť sa možným zmätkom s podobne vyzerajúcimi doménami.

Zistiť viac

Čo je vyhľadávacia služba WHOIS?

Vyhľadávacia služba WHOIS je protokol, ktorý používateľom umožňuje získať prístup k EURid databáze názvov domén  Ak chcete skontrolovať dostupnosť názvu domény .eu a jej variánt v iných abecedách, môžete tak učiniť pomocou webovej vyhľadávacej služby WHOIS. Ak je názov domény zaregistrovaný, webová databíza WHOIS zobrazí kontaktné údaje vlastníka názvu domény a ďalšie informácie o registrácii. Prečítajte si viac o spracovaní osobných údajov pri používaní wbovej databázy WHOIS v Politike WHOIS a v Zásadách ochrany osobných údajov.

 

Zistiť viac

Ako môžem zmeniť svoje kontaktné údaje v databáze WHOIS?

Požiadajte Vášho registrátora, aby za Vás zmenil Vaše kontaktné údaje.
 
Je veľmi dôležité, aby Vaše kontaktné údaje boli správne. Ak sú Vaše kontaktné údaje falošné, nesprávne alebo neaktuálne, nebudeme Vás môcť kontaktovať a o svoju doménu môžete prísť.
 
Rozsah informácií zobrazovaných vo webovej databáze WHOIS závisí od toho, či si doménu .eu zaregistrovala spoločnosť, organizácia alebo súkromná osoba.
Súkromné osoby, ktoré zaregistrujú Doménové meno, majú možnosť, popri ich osobnej e-mailovej adresy, ktorá vo webovej databáze WHOIS nebude viditelná, zriadiť si a používať osobitnú funkčnú e-mailovú adresu, ktorá bude uverejnená v databáze V aplikácii Moje.eu bude možné si overiť obidve adresy.

 

Zistiť viac

Webová databáza WHOIS zobrazuje doménu s nesprávnymi registračnými údajmi. Ako na to môžem upozorniť združenie EURid?

Ak sa domnievate, že údaje o registrátorovi pre konkrétnu doménu nie sú správne, dajte nám o tom vedieť. Ak nám to chcete oznámiť, choďte na whois.eurid.eu a zadajte príslušné doménové meno. Po zobrazení výsledkov kliknite na hyperlink Nesprávne údaje registranta“. Potom vyplňte elektronický formulár na stránke a odošlite nám ho.

 

Zistiť viac

Čo sú to služby proxy a na čo sa používajú?

Služby proxy sú služby ponúkané na utajenie kontaktných údajov vlastníka názvu domény z rôznych dôvodov. Jedným z dôvodov používania služieb proxy je zaistenie súkromia: niektorí vlastníci si neželajú, aby ich osobné údaje boli zverejnené na webovej databáze WHOIS registra názvu domény. V združení EURid automaticky minimalizujeme registračné údaje jednotlivcov zobrazené na webovej databáze WHOIS . Sú limitované na adresu a jazyk, údaje potrebné k naviazaniu kontaktu s držiteľom domény. Ak je držiteľom právnická osoba, ďalšie informácie sú zobrazené.
Súkromné osoby, ktoré zaregistrujú Doménové meno, majú možnosť, popri ich osobnej e-mailovej adresy, ktorá vo webovej databáze WHOIS nebude viditelná, zriadiť si a používať osobitnú funkčnú e-mailovú adresu, ktorá bude uverejnená v databáze V aplikácii Moje.eu bude možné si overiť obidve adresy.

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa spracovania údajov, na ktoré nemôžete nájsť odpovede v našej dokumentácii, obráťte sa prosím na naše oddelenie ochrany osobných údajov prostredníctvom [email protected].

 

 

 

Zistiť viac

Ako spracúva osobné údaje spoločnosť EURid?

Osobné údaje ľubovoľného subjektu údajov, ktorý s nami nadviaže kontakt, sú spracúvané podľa našich Zásad ochrany osobných údajov. Ak by ste chceli vedieť, ktoré osobné údaje EURid spracúva o vás, pošlite prosím formulár Žiadosti o prístup k osobným údajom.  Ak ste držiteľom domény .eu (alebo jej variant v iných skriptoch), prečítajte si aj Politiku WHOIS, kde nájdete podrobnosti o spracúvaní osobných údajov pri používaní webovej vyhľadávacej služby WHOIS. Ako držiteľ domény máte tiež možnosť zobraziť vaše osobné údaje prostredníctvom účtu "My .eu".


Na našej stránke GDPR nájdete úplný prehľad o zmenách ktoré sme učinili vo svetle zavedenia všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR) 25. mája 2018.


Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa spracovania údajov, na ktoré nemôžete nájsť odpovede v našej dokumentácii, obráťte sa prosím na naše oddelenie ochrany osobných údajov prostredníctvom [email protected].

Zistiť viac