Technické otázky a otázky o ochrane súkromia

Čo je to reťazec ACE?

Reťazec ACE je výsledkom zadania IDN, do adresného riadku vo Vašom prehliadači, čiže forma, ktorej rozumie systém názvu domén (DNS).

 

Viac o IDN si prečítajte tu.

 

 

Zistiť viac

Aké sú požiadavky na syntax pre IDN?

Prečítajte si naše Pravidlá pre doménové mená a overte požiadavky na syntax pre IDN.

 

 

Zistiť viac

Čo znamená zväzok homoglyfov? Ponúka to EURid?

V závislosti od abecedy a písma, ktoré sú použité, sa domény na seba môžu podobať. Niektoré znaky alebo glyfy majú tvar buď identický alebo nerozoznateľný na prvý pohľad. Domény sú považované za homoglyfy jedna druhej, ak sú všetky znaky jednej domény homoglyfmi iných domén v príslušných pozíciách.

Zväzok homoglyfov je skupina domén, ktoré sú si navzájom homoglyfmi.

Toto riešenie má zabrániť riziku, že sa používané domény budú na seba navzájom podobať.

 

1. Júna 2016, EURid predstavil .ею ( .eu v cyrilike) a 14. novembra 2019 .ευ (.eu v gréčtine). Od spustenia .ею EURid presadil základné pravidlo, že písmo druhej úrovne sa musí zhodovať s písmom najvyššej úrovne. Od 16. októbra 2019 už pravidlá zväzkov homoglyfov neplatí na domény v  cyrilike. Vysvetľuje to skutočnosť, že .ею nemôže viesť k vizuálnej zámene, keď sa cyrilické doménové mená porovnávajú s gréckych alebo latinskými doménami.

 

Je namieste poznamenať, že EURid nedovoľuje miešanie abecied už od samotného začiatku spustenia podpory internacionalizovaných domén (IDN) s cieľom vyhnúť sa možným zmätkom s podobne vyzerajúcimi doménami.

 

V závislosti od abecedy a písma, ktoré sú použité, sa domény na seba môžu podobať. Niektoré znaky alebo glyfy majú tvar buď identický alebo nerozoznateľný na prvý pohľad. Domény sú považované za homoglyfy jedna druhej, ak sú všetky znaky jednej domény homoglyfmi iných domén v príslušných pozíciách.

 

Zväzok homoglyfov je skupina domén, ktoré sú si navzájom homoglyfmi.

 

Zistiť viac

Čo je vyhľadávacia služba WHOIS?

Vyhľadávacia služba WHOIS je protokol, ktorý používateľom umožňuje získať prístup k EURid databáze názvov domén  Ak chcete skontrolovať dostupnosť názvu domény .eu a jej variánt v iných abecedách, môžete tak učiniť pomocou webovej vyhľadávacej služby WHOIS. Ak je názov domény zaregistrovaný, webová databíza WHOIS zobrazí kontaktné údaje vlastníka názvu domény a ďalšie informácie o registrácii. Prečítajte si viac o spracovaní osobných údajov pri používaní wbovej databázy WHOIS v Politike WHOIS a v Zásadách ochrany osobných údajov.

 

Zistiť viac

Ako môžem zmeniť svoje kontaktné údaje v databáze WHOIS?

Požiadajte Vášho registrátora, aby za Vás zmenil Vaše kontaktné údaje.
 
Je veľmi dôležité, aby Vaše kontaktné údaje boli správne a aktuálne. Ak sú Vaše kontaktné údaje falošné, nesprávne alebo neaktuálne, nebudeme Vás môcť kontaktovať a o svoju doménu môžete prísť.
 
Rozsah informácií zobrazovaných vo webovej databáze WHOIS závisí od toho, či si doménu zaregistrovala spoločnosť, organizácia alebo súkromná osoba.
Súkromné osoby, ktoré zaregistrujú doménové meno .eu (alebo iné variantu v iných abecedách), majú možnosť, popri ich osobnej e-mailovej adresy, ktorá vo webovej databáze WHOIS nebude viditeľná, zriadiť si a používať osobitnú funkčnú e-mailovú adresu, ktorá bude uverejnená v database. V aplikácii My.eu bude možné si overiť obidve adresy.

 

 

Zistiť viac

Webová databáza WHOIS zobrazuje doménu s nesprávnymi registračnými údajmi. Ako na to môžem upozorniť združenie EURid?

Ak sa domnievate, že registračné údaje pre konkrétnu doménu nie sú správne, dajte nám o tom vedieť. Ak nám to chcete oznámiť, choďte na  whois.eurid.eu a zadajte príslušné doménové meno. Po zobrazení výsledkov vyberte v rozotváracej ponuke  „Nesprávne údaje registranta“. Potom vyplňte elektronický formulár na stránke a odošlite nám ho.

 

Zistiť viac

Čo sú to služby proxy a na čo sa používajú?

Služby proxy utajujú kontaktné údaje vlastníka Domény a ponúkajú sa z rôznych dôvodov. Jedným z dôvodov používania služieb proxy je zaistenie súkromia: niektorí vlastníci si neželajú, aby ich osobné údaje boli zverejnené na webovej databáze WHOIS registra názvu domény. V združení EURid automaticky minimalizujeme množstvo zobrazovaných registračných údajov jednotlivcov na webovej databáze WHOIS. Sú limitované na adresu a jazyk, údaje potrebné k naviazaniu kontaktu s držiteľom domény. Ak je držiteľom právnická osoba, ďalšie informácie sú zobrazené.
Súkromné osoby, ktoré zaregistrujú doménové meno .eu (alebo iné varianty v iných abecedách), majú možnosť, popri ich osobnej e-mailovej adresy, ktorá vo webovej databáze WHOIS nebude viditeľná, zriadiť si a používať osobitnú funkčnú e-mailovú adresu, ktorá bude uverejnená v databáze V aplikácii My.eu bude možné si overiť obidve adresy.
Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa spracovania údajov, na ktoré nemôžete nájsť odpovede v našej dokumentácii, obráťte sa prosím na naše oddelenie ochrany osobných údajov prostredníctvom [email protected].

 

 

 

Zistiť viac

Ako spracúva osobné údaje spoločnosť EURid?

Osobné údaje ľubovoľného subjektu údajov, ktorý s nami nadviaže kontakt, sú spracúvané podľa našich Zásad ochrany osobných údajov. Ak by ste chceli vedieť, ktoré osobné údaje EURid spracúva o vás, pošlite prosím formulár Žiadosti o prístup k osobným údajom.  Ak ste držiteľom domény .eu (alebo jej variant v iných skriptoch), prečítajte si aj Politiku WHOIS, kde nájdete podrobnosti o spracúvaní osobných údajov pri používaní webovej vyhľadávacej služby WHOIS. Ako držiteľ domény máte tiež možnosť zobraziť vaše osobné údaje prostredníctvom účtu "My .eu".


Na našej stránke GDPR nájdete úplný prehľad o zmenách ktoré sme učinili vo svetle zavedenia všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR) 25. mája 2018.


Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa spracovania údajov, na ktoré nemôžete nájsť odpovede v našej dokumentácii, obráťte sa prosím na naše oddelenie ochrany osobných údajov prostredníctvom [email protected].

Zistiť viac

Dostal(a) som e-mail od EURidu so žiadosťou o overenie registračných údajov. Čo mám robiť?

S cieľom bojovať proti podvodnému používaniu názvov domén, EURid vykonáva niekoľko procesov overovania, aby zabezpečil, že informácie týkajúce sa držiteľov doménových mien v registračnej databáze sú presné a aktuálne.

 

V rámci tohto postupu sa kontroly môžu vykonávať kedykoľvek pred fázou registrácie alebo po nej.

 

 Ak ste dostali e-mail od EURidu ([email protected]) so žiadosťou o potvrdenie svojej totožnosti a / alebo kontaktných údajov, prosím postupujte nasledovne:

 

1) Venujte prosím pozornosť uvedeným termínom v žiadosti. Môže sa líšiť od troch (3), siedmich (7) do štrnástich (14) kalendárnych dní. Je dôležité, aby ste požadované informácie predložili v určenom časovom rámci.

2) Prihláste sa na svoj účet „My.eu“.

3) Nahrajte požadovaný dokumentárny dôkaz. Pokyny sú uvedené na platforme My.eu.

4) Po nahraní dokumentov kliknite na tlačidlo Odoslať, aby sme vedeli, že vaše dokumenty sú pripravené na overenie.

5) Ak sa od vás konkrétne žiada, aby ste potvrdili, že ste svoje doménové meno (-á) zaregistrovali v dobrej viere, urobte to kliknutím na „Potvrdiť registráciu v dobrej viere“ a zaškrtnutím políčka „Potvrdzujem“ dostupného na platforme My.eu.

 

V súvislosti s overovaním, status vášho doménového mena môže byť jeden z nasledujúcich:

 

  • „ServerHold“ znamená, že vaša doména je dočasne neaktívna (t. j. web alebo e-mail s ňou prepojený nefunguje), pretože je predmetom interného vyšetrovania;
  • „Stiahnutá“ znamená, že doménové meno už nie je zaregistrované, jeho dostupnosť záleží od výsledku interného vyšetrovania.Ak by ste chceli získať ďalšie informácie o vašom prípade, kontaktujte nás prostredníctvom odpovede na e-mail, ktorý ste dostali, alebo napíšte na adresu [email protected]

 

Zistiť viac