Som držiteľom domény

Koho mám kontaktovať, ak mám otázky o mojej doméne?

Ak máte otázky o svojej doméne, kontaktujte svojho registrátora.

 

Ak nepoznáte kontaktné údaje svojho registrátora, zadajte názov Vašej domény do vyhľadávacieho okna v databáze WHOIS a zobrazia sa Vám údaje o registrácii domény, ktoré obsahujú aj kontaktné údaje registrátora.

 

Upozorňujeme, že akreditovaní registrátori domén niekedy spolupracujú s rôznymi partnermi či sprostredkovateľmi, ktorí poskytujú svoje registračné služby domén verejnosti. Prístup do našich registračných systémov však majú len akreditovaní registrátori domén, a preto sú uvedení v databáze WHOIS. V databáze WHOIS je obvykle uvedený registrátor, ktorý mal skutočne prístup k registračnému systému, a registroval Vašej doménu. Vo výsledkoch webovej vyhľadávacej služby WHOIS sa však môžu zobraziť aj údaje sprostredkovateľa ako „kontaktné údaje sprostredkovateľa“.

Zistiť viac

Čo je účet My .eu? Na čo ho môžem použiť?

Účet My .eu Vám, ako vlastníkovi názvu domény, umožňuje riadiť niektoré aspekty Vášho názvu domény. Prečítajte si viac o účte My .eu a získajte prístup.

 

 

Zistiť viac

Ako si môžem skontrolovať alebo aktualizovať menné servery prepojené s mojou doménou .eu?

Menné servery, ktoré sú prepojené s Vašou doménou, si môžete skontrolovať vo webovej vyhľadávacej službe WHOIS.

 

Zadajte názov svojej domény do vyhľadávacieho okna WHOIS a ak sa vyžaduje, zadajte kód Captcha. Zobrazia sa Vám informácie o registrácii Vašej domény, vrátane prepojených menných serverov a kontaktných údajov Vášho registrátora.

 

Ak chcete zmeniť menné servery prepojené s Vašou doménou, kontaktujte Vášho registrátora.

Zistiť viac

Prečo je moja doména v karanténe? Ako ju môžem odtiaľ dostať?

Vaša doména je v karanténe, pretože bola vymazaná. Domény sú uložené do karantény na 40 dní, ale môžu byť kedykoľvek počas tohto obdobia reaktivované. Počas karantény nefungujú webové stránky ani emailové adresy späté s touto doménou. Po skončení karantény sú domény uvoľnené a ktokoľvek si ich môže zaregistrovať na princípe „kto prv príde, ten prv melie“. V databáze WHOIS si vyhľadajte doménu .eu, aby ste zistili, kedy bude opäť dispozícii na registráciu na princípe „kto prv príde, ten prv melie“.

 

Ak chcete doménu znova aktivovať pred skončením karantény, kontaktujte svojho registrátora. Prípadne môžete Vašu doménu previesť na nového registrátora, ktorý ju reaktivuje. Súvisiace náklady prekonzultujte s Vašim registrátorom.

 

 Existujú tri dôvody, prečo môže byť doména vymazaná:

- Držiteľ doménu už viac nechce. V takomto prípade slúži 40-dňová lehota karantény ako obdobie „na premyslenie“. Doménu možno počas karantény znova aktivovať, ak sa jej držiteľ rozhodne, že si ju chce predsa len ponechať.

- Držiteľ domény nezaplatil poplatok za obnovenie a jeho registrátor bol nútený doménu vymazať z dôvodu neuhradených platieb. Po 40 dňoch v karanténe bude doména uvoľnená pre všeobecnú registráciu na princípe „kto prv príde, ten prv melie“, pokiaľ sa držiteľ nerozhodne túto doménu predtým reaktivovať.

- Doména bola zrušená združením EURid, keďže držiteľ domény nesplnil kritéria všeobecnej spôsobilosti. Zrušené domény môže znova aktivovať len EURid.

 

 

 

Zistiť viac

O svoju doménu už nemám záujem. Čo mám teraz urobiť?

Ak už viac nemáte o svoju doménu záujem, môžete ju transferovať na niekoho iného alebo požiadať registrátora o jej vymazanie. Výmaz domény znamená, že názov a všetky s ňou súvisiace informácie, ako napr. vaše meno, adresa a pod. budú odstránené z našej databázy WHOIS. Ak chcete vymazať svoju doménu, kontaktujte svojho registrátora.

 

Po výmaze sa doména dostane na 40 dní do karantény, potom bude uvoľnená a dostupná na registráciu.

 

Upozorňujeme, že podľa našich Zásad ochrany osobných údajov vaše osobné údaje už nebudú viditeľné vo webovej vyhľadávacej službe WHOIS po tom, čo bolo doménové meno prepustené z karantény. Tieto údaje uchovávame však desať rokov v prípade, že sa to vyžaduje na účely právnej ochrany, v súlade s belgickým zákonom.

 

Zistiť viac

Kedy a ako si obnovím svoju doménu?

Na konci registračného obdobia domény EURid automaticky predĺži jej registračné obdobie o 1 rok. Keďže registrátori môžu mať v tejto oblasti rôzne politiky, obráťte sa na Vášho registrátora, aby Vám potvrdil, kedy uplynie platnosť Vašej domény a čo sa stane po jej uplynutí. Prečítajte si viac sa o dátumoch skončenia platnosti.

 

Zistiť viac

Prečo môj autorizačný kód nefunguje

Ak Váš autorizačný kód nefunguje, môže to byť z týchto dôvodov:

 

- autorizačný kód ste nezadali alebo nenapísali správne;
- platnosť autorizačného kódu skončila;
- medzičasom bol vygenerovaný nový autorizačný kód, ktorý nahradil ten predošlý;
- autorizačný kód už bol použitý.

 

Viac sa o autorizačných kódoch dozviete tu.

Zistiť viac

Moja webová stránka nefunguje, odkedy som transferoval svoju doménu k novému registrátorovi. Prečo je to tak?

Registrátori sú zodpovední za správu domén vo svojom portfóliu, ako aj za technickú stránku ich registrácií. Aby domény fungovali správne, musí na ne odkazovať jeden alebo viacero menných serverov. Menný server spája doménu s emailovým serverom, webovým serverom atď. Je zodpovednosťou registrátorov, aby tieto technické údaje udržiavali aktualizované v tzv. zónových súboroch.

 

Ak si chcete overiť, či bol zónový súbor transferovaný alebo aktualizovaný, kontaktujte svojho registrátora.

 

Zistiť viac