Čo? Ako? Kedy?

Prihláste sa! Žiadne poplatky od prihlásenia až po výhru.

- prečítajte Podmienky súťaže
- vyplnte prihlášku nižšie na tejto stránke
- vyplnente a nahrajte formulár súhlasu rodičov (to platí len pre Umelca mladšieho ako 18 rokov v čase vstupu do Súťaže);
- nahrajte  (1) Umelecké dielo

 

Vyhrajte! Hlavná cena vrátane zážitku z profesionálnej tvorby klipu na sociálne siete a poukážky v hodnote 200 EUR!

Z užšieho výberu desiatich Umeleckých diel Porota udelí tieto ceny:
- Prvá cena:: Klip umelca na sociálne siete vytvorený v spolupráci s profesionálnou audiovizuálnou produkčnou spoločnosťou a darčeková poukážka EURid na 200 EUR;
- Druhá cena: darčeková poukážka EURid na 200 EUR ;
- Tretia cena: darčeková poukážka EURid na 150 EUR;
- Štvrtá cena:darčeková poukážka EURid na 100 EUR;
- Šesť umelcov s piatym až desiatym najvyšším počtom bodov: 6 x 2-mesačné predplatné na online výtvarný kurz na www.schoolism.com v hodnote 35 EUR.
Darčeková poukážka EURid“ znamená náhradu výdavkov v obchode alebo v e-shope podľa výberu víťazného umelca za nasledujúce druhy tovarov alebo služieb: umelecké potreby, umelecké knihy, vzdelávacie umelecké činnosti alebo technické vybavenie pre umeleckú tvorbu. Výhercom bude vrátená suma až do výšky uvedenej na základe predloženia potvrdeniek o týchto výdavkoch a bankového účtu s úhradou do 30. novembra 2021. Výdavky musia vzniknúť po oznámení výhercov.
Klip umelca na sociálne siete“ v spolupráci s profesionálnou produkčnou spoločnosťou znamená produkciu klipu na sociálne siete s dĺžkou 20 až 45 sekúnd s hudbou a dynamickou úpravou vizuálnych prvkov na základe návrhu umelca a vyrobeného v (na diaľku) v spolupráci s belgickou audiovizuálnou produkčnou spoločnosťou AcTVty. Proces predprodukcie založený na spolupráci zahŕňa koučovanie a spoluvytváranie scenára deja. Predpokladá sa, že klip bude dokončený do 30. novembra 2021.

Vystavte svoje dielo!

Ocenené Umelecké diela budú vystavené v centre Prahy a v ďalších dvoch európskych mestách

Neprehliadnite časový harmonogram súťaže!

- Vyhlásenie súťaže - 3.2021.
- Uzávierka prihlášok („Dátum uzávierky“) - 17.06.2021. o [23:59]
- Hodnotenie poroty - 21.06.2021. - 02.07.2021.
- Oznámenie oceneným umelcom - počas 07.2021.
- Výstava a odovzdávanie cien - jeseń 2021.
 

 

Prihláška

 

Chcete sa dozvedieť viac o I. súťaži SAFEonLINE? Prezrite si náš katalóg