Relații internaționale

De la începutul activității noastre ca registru, am colaborat cu comunitatea internet internațională pentru a împărtăși cele mai bune practici și cunoștințele noastre cu privire la DNS (Sistem de nume de domeniu). Parteneriatele noastre includ:

Council for European National Top Level Domain Registries (CENTR)

CENTR este o organizație europeană non-profit a domeniilor naționale de nivel superior dedicată susținerii intereselor administratorilor domeniilor naționale de nivel superior. Obiectivele CENTR sunt acelea de a promova și de a participa la dezvoltarea de standarde înalte și cele mai bune practici în rândul registratorilor de domenii naționale de nivel superior.

Participăm în mod activ la adunările generale și atelierele organizate de CENTR.

Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN)

ICANN coordonează funcțiile Internet Assigned Numbers Authority (Autoritatea de atribuire a numerelor pe internet - IANA), care reprezintă serviciile tehnice cheie, esențiale pentru funcționarea continuă a agendei care stă la baza internetului, DNS-ul.

Participăm la întâlnirile ICANN din 2006, încheind un acord de registru cu ICANN for pentru administrarea TLD .eu în 2005 și a TLD .ею din 2016. Am găzduit, de asemenea, cea de-a 38-a întâlnire ICANN la Bruxelles, în iunie 2010.

Din 2009, EURid este, de asemenea, membru al Organizației de sprijinire a numelor de domeniu naționale (country code Name Supporting Organisation - ccNSO) și a participat activ în grupurile de lucru ale ccNSO pe tema Procesului de Dezvoltare a Politicilor referitoare la domeniile naționale de prim nivel și domeniile internaționalizate (ccTLD și IDN), precum și în Grupul de studiu referitor utilizarea numelor de țări și teritorii. Giovanni Seppia a devenit președinte al grupului de lucru pentru Strategie și plan de funcționare al ccNSO în trimestrul 1 al anului 2015.

Tot în trimestrul 1 al anului 2015, Eurid încheiat un Memorandum de înțelegere cu ICANN pentru sprijinirea activităților de instruire și a bunelor practici DNS în Orientul Mijlociu.

UNESCO

Ambele părți derulează proiecte comune menite să contribuie la promovarea multilingvismului în spațiul virtual, cu accent special pe investigarea și analizarea procesului de instituire a Numelor de Domeniu Internaționalizate (IDN-uri), pregătirea Rapoartelor Mondiale comune referitoarea la instituirea IDN-urilor, cooperarea în organizarea de evenimente comune, întâlniri și proiecte care să implice experți din varii comunități profesionale și academice, din industrie, precum și din alte organizații internaționale, regionale și naționale. Am semnat Memorandumul de înțelegere cu UNESCO la începutul anului 2013.

Ultimul nostru raport comun este disponibil în secțiunea de publicații a acestui site.

United Nations Internet Governance Forum (IGF)

IGF aduce împreună reprezentanți ai numeroase grupuri interesate, pentru a discuta probleme de politici publice legate de internet. IGF este un forum deschis care se întrunește anual sub un mandat la Națiunilor Unite.

În cadrul întâlnirilor IGF din 2011, 2012, 2013 și 2014, am găzduit atelierul pe tema Numelor de domeniu internaționalizate în parteneriat cu UNESCO. De asemenea, am putut contribui la educarea publicului IGF cu privire la probleme legate de domeniile naționale de nivel superior prezidând asupra grupului de lucru CENTR-IGF.

European Summer School on Internet Governance (Euro-SSIG)

Euro-SSIG ajută atât studenții și cadrele universitare interesate, cât și persoanele care lucrează în sectorul privat sau în administrație, să înțeleagă mai bine guvernarea internetului la nivel global și să dobândească un set complet și structurat de cunoștințe cu privire la diverse aspecte ale acesteia.

Am sprijinit proiectele școlii încă de la înființarea acesteia, în 2007, și am susținut prezentări despre EURid și domeniul de nivel superior .eu.

Réseaux IP Européens Network Coordination Centre (RIPE NCC)

RIPE NCC este o organizație independentă, non-profit care sprijină infrastructura internetului prin eforturi de coordonare tehnică. Astfel, RIPE este un forum de colaborare deschis tuturor părților interesate de rețele IP (Internet protocol) de arie largă din Europa și în afara acesteia.

Reprezentanți ai echipei tehnice EURid participă în mod regulat la întâlnirile RIPE din Europa, unde iau parte la grupuri de lucru care discută despre infrastructura tehnică de bază a internetului și dezvoltările tehnice și de infrastructură curente ale .eu.

Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO)

EUIPO este Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală şi este responsabil pentru administrarea mărcilor comerciale şi a proiectelor de design înregistrate în Comunitatea Europeană.

La 23 iunie 2016, EUIPO şi EURid au semnat o scrisoare de colaborare, prin care ambele instituţii se angajează să îşi unească forţele pentru a creşte conştientizarea cu privire la mărcile comerciale şi numele de domenii. În cadrul acestei colaborări, EURid și EUIPO și-au extins serviciile în mai 2019 și pentru deținătorii de mărci comerciale în Uniunea Europeană (EUTM).
Acest efort evidențiază și consolidează eforturile susţinute ale EURid de a crea un spaţiu online sigur şi de încredere pentru titularii de domenii .eu, .ею și ευ, protejându-le drepturile împotriva fraudei corelate cu mărcile comerciale.