Protecția mediului

Suntem de părere că toate companiile, chiar și cele care activează în cyberspațiu, își pot desfășura activitatea într-o manieră sustenabilă.

Suntem primul registru TLD la nivel european care aderă la Sistemul comunitar de Management de mediu şi Audit (EMAS)

Acțiuni de protecție a mediului

De mai mulți ani am decis să avem o abordare responsabilă față de mediu în managementul organizației.

Aderarea la EMAS oferă un cadru oficial activităților noastre curente și demonstrează angajamentul nostru public față de protecția mediului. Dintre aceste activități menționăm:

  • Eficientizarea utilizării resurselor: Reducerea impactului transportului asupra mediului (prin implementarea unui plan de introducere a mașinilor de serviciu cu impact redus asupra mediului) este doar una dintre modalitățile prin care intenționăm să reducem emisiile.
  • Implicarea corporativă: Credem în promovarea programului de sustenabilitate la nivel intern, în rândul conducerii noastre, pentru a determina creșterea implicării angajaților în activitățile și proiectele de protecție a mediului.
  • Responsabilitate în organizarea evenimentelor: Atunci când organizăm conferințe și evenimente pentru registratorii noștri acreditați sau participăm la târguri și întâlniri din industrie, aplicăm criteriile de mediu ale Programului de Mediu al Națiunilor Unite (UNEP) pentru a ne asigura că aceste evenimente și deplasările asociate lor afectează cât mai puțin mediul înconjurător.

Politică și obiective

EMAS and ISO 14001 Environmental Statement 2018-2020 (PDF) descriu politica, obiectivele și activitățile de mediu ale EURid pentru următorii 3 ani.

Despre EMAS

EU Eco-Management and Audit Scheme este un instrument de management pentru companii și alte organizații care asigură raportarea și ameliorarea performanțelor de mediu ale acestora. Acest sistem ajută companiile să-și optimizeze procesele de producție, să reducă impactul asupra mediului și să-și utilizeze resursele mai eficient.

EURid a aderat la EMAS în mai 2012 și și-a reînnoit calitatea de membru EMAS pentru perioada 2015-2017. Numărul nostru de înregistrare este BE-VL-000016.

Compensarea emisiilor de CO2

În 2014 ne-am evaluat emisiile de CO2 din 2013 și am achiziționat certificate CO2 verificate, pentru construirea de turbine eoliene și producerea de biodiesel din semințe de jatropha, în regiunea Gujarat din India.

În aprilie 2015 .eu și-a unit din nou forțele cu organizația spaniolă non-profit FAPAS, cu scopul de a compensa emisiile de CO2 ale EURid. Am plantat mai mulți pomi fructiferi în Asturias, Spania, o zonă populată de o specie amenințată - ursul brun european. Programul "+BEARS -CO2" nu doar că a permis registrului să contribuie și mai mult la scopul său global de a proteja mediul, dar a contribuit și la creșterea diversității ecosistemului din zonă.

În 2015 ne-am evaluat emisiile de CO2 din 2014 și am achiziționat certificate CO2 verificate, pentru a contribui la proiectul Ecomapuà, care, printre altele, are scopul de a proteja bogata biodiversitate a Amazonului.

În 2016 ne-am evaluat emisiile de CO2 din anul anterior și am achiziționat certificate de credit pentru emisiile de CO2 din surse verificate, pentru a contribui la proiectul hidroelectric Dak Rung din Vietnam. Acest proiect presupune construcția unei centrale hidroelectrice de 8 MW pe râul Dak Rung, care va genera energie regenerabilă atât pentru populația locală, cât și pentru sistemul energetic al Vietnamului, va contribui la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră din regiune și va susține dezvoltarea comunității locale.

Pentru a compensa emisiile de CO2 generate în 2016, EURid a achiziționat credite certificate pentru a susține proiectul de reabilitare a forajelor de apă din Uganda. Scopul proiectului de reabilitare a forajelor de apă este să ajute comunitățile din Uganda să repare forajele de apă deteriorate și să asigure din nou accesul acestora la apă curată, potabilă. Beneficiile directe ale proiectului sunt evidente: familiile nu mai trebuie să călătorească pe distanțe lungi pentru a obține apă de băut și nici nu mai trebuie să fiarbă apa pentru a eradica microorganismele contaminante, economisind astfel lemn de foc și reducând cantitatea de dioxid de carbon eliberată în atmosferă.

În 2018 ne-am evaluat emisiile de CO2 din 2017 și ne-am reînnoit susținerea proiectului de reabilitare a puțurilor de apă din Uganda. De această dată, ne-am concentrat pe districtele ugandeze Dokolo, Otuke și Alebtong. Ca și în 2017, obiectivul proiectului pentru puțurile de apă din Uganda este de a colabora cu comunitățile ugandeze în vederea reparării puțurilor afectate pentru a reda accesul la apă potabilă curată și sigură.

În 2019, ne-am evaluat emisiile de CO2 din 2018 și am susținut eforturile de reîmpădurire din Monchique, Portugalia, o zonă care a fost afectată de incendiile de pădure devastatoare din vara anului 2018.