APEWS

System wczesnego ostrzegania i zapobiegania nadużyciom (tzw. APEWS) to innowacyjna i  nagrodzona w 2019 r. metodologia oparta na ocenie wzorców rejestracji nazw domen. Jej zadaniem jest typowanie czy dana nazwa domeny może być potencjalnie wykorzystana w celach abuzywnych.

W przypadku kiedy system wytypuje nowo zarejestrowaną nazwę domeny jako potencjalnie abuzywną, jej aktywacja (tj. delegowanie do pliku strefy .eu) zostaje opóźniona, a jej status w internetowej wyszukiwarce WHOIS jest oznaczony jako „Server Hold”.

Oznacza to, że domena jest zarejestrowana, ale wszelkie powiązane z nią usługi (takie jak strona internetowa, e-mail lub inna usługa) nie działają aż do zakończenia procedury weryfikacyjnej prowadzonej przez EURid.

EURid ręcznie sprawdza wszystkie nazwy domen, których aktywacja jest opóźniona ze względu na zastosowany system APEWS. Rejestr zwraca się w takim przypadku do abonenta domeny z prośbą o potwierdzenie jego danych rejestracyjnych oraz przedstawienie dowodu tożsamości. Weryfikacja danych prowadzi do aktywacji domeny bądź jej zawieszenia. Jeśli nazwa domeny została zawieszona, a następnie wycofana, to zostaje ponownie udostępniona do publicznej rejestracji w odpowiednim czasie.

Więcej informacji o systemie APEWS można znaleźć w następujących publikacjach naukowych (dostępnych tylko w języku angielskim):

W razie jakichkolwiek zapytań odnośnie przetwarzania danych osobowych w EURid prosimy  zapoznać się z naszą Polityką Prywatności.