Stosunki międzynarodowe

Nasz rejestr od początku swego istnienia angażował się w międzynarodową działalność na rzecz społeczności internetowej dzieląc się ze swymi międzynarodowymi partnerami swoją wiedzą, doświadczeniem oraz najlepszymi praktykami w zakresie obsługi Systemu Nazw Domen (DNS). Do naszych partnerów należą:

The Council for European National Top Level Domain Registries (CENTR)

CENTR to organizacja niezyskowa stworzona dla wspierania europejskich domen krajowych najwyższego poziomu (tzw. cc TLD). CENTR działa na rzecz współpracy rejestrów domen krajowych ccTLD a za swój cel obrał rozwój i promocję wysokich standardów oraz najlepszych praktyk w branży.

Nasz rejestr aktywnie uczestniczy w Zgromadzeniach ogólnych i warsztatach prowadzonych przez CENTR.

The Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN)

ICANN koordynuje działalność międzynarodowej organizacji Internet Assigned Numbers Authority (IANA), odpowiedzialnej za usługi techniczne będące kluczowe dla zapewnienia działania Internetu na najbardziej podstawowym poziomie adresowym DNS (Systemu nazw Domen).

Nasz rejestr zawarł z ICANN umowę o zarządzaniu domeną .eu TLD w roku 2005 oraz dla .ею TLD w roku 2016, a od roku 2006 bierze udział w spotkaniach ICANN. EURid był także gospodarzem 38. spotkania ICANN w Brukseli w czerwcu 2010 roku.

Od roku 2009 EURid jest także członkiem organizacji Name Supporting Organisation (ccNSO) i aktywnie uczestniczy w pracach grup roboczych organizowanych przez ccNSO na temat Polityki Rozwoju Procesowego dla domen najwyższego poziomu ccTLD oraz Strategii i Planu Operacyjnego i Grupy Studyjnej ds. Zastosowania Nazw Krajowych i Terytorialnych. Pan Giovanni Seppia stał się także przewodniczącym z ramienia ccNSO grupy roboczej ds. Strategii i Planu Operacyjnego w I. kwartale 2015r.

W pierwszym kwartale 2015, EURid podpisał Memorandum Porozumienia (MoU) z ICANN, aby wspólnymi siłami dopomóc w organizacji i wspieraniu szkoleń w zakresie DNS oraz aby w porozumieniu wdrażać najlepsze praktyki na Bliskim Wschodzie.

UNESCO

Zgodnie z porozumieniem, obie strony prowadzą wspólne projekty, aby przyczynić się do rozpropagowania wielojęzyczności w cyberprzestrzeni, ze szczególnym uwzględnieniem badań oraz analizy wdrożenia nazw domen ze znakami narodowymi (IDN); strony przygotowują także wspólne raporty na temat implementacji IDN, a dalej planują wspólne imprezy, spotkania oraz projekty z udziałem ekspertów z różnych grup branżowych i akademickich, a także innych międzynarodowych, regionalnych i krajowych organizacji. EURid podpisał Memorandum Porozumienia (MoU) z Unesco na początku roku 2013.

Nasz najświeższy wspólny raport jest dostępny w sekcji publications na naszej stronie.

United Nations Internet Governance Forum (IGF)

Forum IGF jest miejscem spotkań najróżniejszych grup interesariuszy, którzy zajmują się, mają wpływ bądź są odpowiedzialni za kształtowanie Internetu w przestrzeni publicznej. IGF jako otwarte forum dyskusyjne zwoływane jest raz do roku na podstawie mandatu ONZ.

W roku 2011, 2012, 2013 oraz 2014, EURid jako partner UNESCO, był gospodarzem grup roboczych nt. domen ze znakami narodowymi (IDNs). Nasz rejestr uczestniczył także w akcji edukacyjnej na temat narodowych nazw domen najwyższego poziomu ccTLD przewidzianej dla szerszego grona uczestników forum i prowadzonej w ramach grupy roboczej CENTR-IGF, której EURid przewodził.

European Summer School on Internet Governance (Euro-SSIG)

Szkoła letnia Euro – SSIG wspomaga tych studentów i pracowników akademickich , a także osoby pracujące w sektorze prywatnym lub w administracji, które są zainteresowane pełniejszym zrozumieniem globalnych aspektów zarządzania Internetem i pragną uzyskać kompleksową i dobrze ustrukturyzowaną wiedzę na ten temat.

EURid wspiera działalność Euro – SSIG od samego początku, tj. już od roku 2007, przygotowując prezentacje na temat EURidu oraz domeny .eu jako domeny najwyższego poziomu.

Réseaux IP Européens Network Coordination Centre (RIPE NCC)

RIPE NCC jest niezależną i niezyskową organizacją członkowską, która obsługuje infrastrukturę Internetu zapewniając jej koordynację techniczną. Jako taka, RIPE stanowi otwarte forum dla wszystkich zainteresowanych funkcjonowaniem Internet Protocol (IP ), a także budową sieci europejskich oraz światowych.

Przedstawiciele działu technicznego EURidu regularnie uczestniczą w spotkaniach RIPE organizowanych w całej Europie, gdzie w ramach grup roboczych dyskutują nad fundamentalnymi zagadnieniami infrastruktury technicznej Internetu oraz prezentują najnowsze rozwiązania infrastrukturalne i techniczne dla naszych domen.

Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO)

EUIPO - Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej, jest odpowiedzialny za rejestrację znaków towarowych Unii Europejskiej oraz wspólnotowe wzory przemysłowe.

W dniu 23. czerwca EUIPO oraz EURid podpisały list intencyjny na rzecz intytucjonalnej współpracy w dziedzinie podnoszenia wiedzy na temat znaków towarowych oraz nazw domen. W ramach zacieśniania współpracy EURid wraz z EUIPO rozszerzyli swoje usługi na właścicieli znaków towarowych UE (EUTM) w maju 2019.

Niniejsza inicjatywa dobrze wpisuje się działalnośc EURidu, który stale podejmuje wszelkie kroki oraz wysiłki, aby stwarzać  bezpieczną i wiarygodną przestrzeń internetową dla wszystkich użytkowników adresu .eu,  .ею oraz .ευ, a w tym szczególnym przypadku, aby wspierać ochronę ich znaków towarowych przed nadużyciem w środowisku online.