Going green

Jesteśmy przeświadczeni, że firmy pracujące w cyberprzestrzeni także mogą prowadzić swoją działalność w sposób zrównoważony dla środowiska.

Jesteśmy pierwszym europejskim rejestrem TLD zarejestrowanym we Wspólnotowym Systemie Ekozarządzania i Audytu (EMAS).

Działania na rzecz środowiska

Od wielu lat rejestr EURid kieruje się w swoich działaniach odpowiedzialnością środowiskową.

Rejestracja EMAS formalizuje już podejmowane przez nas działania i demonstruje nasze publiczne zaangażowanie w odpowiedzialne zarządzanie środowiskiem pracy. Do podjętych przez nas działań należą m.in:

  • Efektywność przy korzystaniu z zasobów naturalnych: W celu redukcji negatywnego oddziaływania transportu drogowego na środowisko naturalne, EURid zdecydował się wprowadzić bardziej ekologiczne auta w firmie, jako jeden ze sposobów na redukcję emisji dwutlenku węgla.
  • Nasze działania na rzecz środowiska: Wierzymy, że firmy działające w cyberprzestrzeni także mogą prowadzić swoje działania w sposób zrównoważony dla środowiska, a nasi pracownicy powinni być zangażowani w aktywną ochronę natury w swoim własnym środowisku pracy oraz w ramach projektów, które realizują.
  • Odpowiedzialność podczas organizacji imprez: Organizując konferencje i wydarzenia dla naszych rejestratorów lub uczestnicząc w targach i konferencjach branżowych stosujemy się do wytycznych opisanych w przewodniku nt. organizacji konferencji stworzonego w ramach Programu Środowiskowego Organizacji Narodów Zjednoczonych (UNEP), tak aby nasze działania i podróże skutkowały jak najmniejszym obciążeniem dla środowiska.

Polityka i cele

EMAS and ISO 14001 Environmental Statement 2018-2020 (PDF) prezentuje politykę środowiskową, cele i program działań EURid na trzy kolejne lata.

Informacje o EMAS

EU Eco-Management and Audit Scheme (EMAS) to dobrowolne narzędzie zarządzania dla spółek i innych organizacji, służące do oceny, raportowania i udoskonalania własnej efektywności środowiskowej. System ten pomaga firmom w optymalizacji własnych procesów produkcyjnych, zmniejszaniu oddziaływania na środowisko i bardziej efektywnym wykorzystywaniu zasobów.

EURid uzyskał rejestrację EMAS w maju 2012 roku, a następnie odnowił ją na okres 2015-2017. Nasz numer rejestracyjny to: BE-VL-000016.

Kompensacja dla emisji CO2

W roku 2014 po szacunku naszej emisji CO2 za rok 2013, mogliśmy pozwolić sobie na sfinansowanie (za pomocą oficjalnie przyznanych nam kredytów zakupowych) budowy turbin wiatrowych oraz produkcji paliwa biodieslowego z nasion drzewa jatrofy (jatropha curcas) w regionie Gudźarat, w Indiach.

W kwietniu 2015 EURid ponownie połączył swoje siły z hiszpańską organizacją niezyskową FAPAS, która zajmuje się działaniem na rzecz ochrony środowiska, w celu efektywnego ograniczenia emisji CO2 w naszej firmie. W regionie Asturias, Hiszpania, zostało posadzonych wiele drzew owocowych. W regionie tym żyje zagrożony wyginięciem europejski niedzwiedź brunatny. Uczestnictwo w programie ‘+BEARS –CO2’ nie tylko stanowiło kontynuację obranego przez nasz rejestr kierunku odpowiedzialności środowiskowej, ale także przyczyniło się do wzrostu bioróżnorodności we wzmiankowanym wyżej regionie.

W roku 2015, po szacunku naszej emisji CO2 za rok 2014, wykorzystaliśmy nasze kredyty zakupowe przyznane za redukcję emisji CO2 dla projektu Ecomapuà w Amazonii, aby wspomóc działania na rzecz zachowania bioróżnorodności w tym regionie.

W roku 2016 po szacunku naszej emisji CO2 w roku 2015, zdecydowaliśmy się przeznaczyć nasze kredyty zakupowe, przydzielone nam za redukcję emisji CO2, na projekt Dak Rung Hydropower w Wietnamie. Projekt zasadza się na produkcji energii odnawialnej przy użyciu elektrowni wodnej o sile 8MW na potoku Dak Rung. Wyprodukowana w ten sposób energia służy lokalnej ludności oraz zasila sieć energetyczną kraju, redukując efekt cieplarniany w regionie a także przyczyniając  się do rozwoju  społeczności  lokalnej.

W roku 2017 po szacunku naszej emisji CO2 za rok 2016, zdecydowaliśmy się przeznaczyć certyfikowane kredyty zakupowe na projekt Uganda Borehole Rehabilitation (jest to projekt rewitalizacji otworów wiertniczych dla ujęć wody). Ugandyjski projekt rewitalizacji ujęć odwiertowych ma wesprzeć ludności lokalną przywracając jej dostęp do czystej, bezpiecznej wody pitnej. Bezpośrednie korzyści płynące z projektu są takie, że rodziny nie będą już musiały pokonywać dużych odległości, aby zdobyć wodę. Nie będą też musiały jej gotować celem wyeliminowania zanieczyszczeń, oszczędzając tym samym drewno opałowe, co z kolei zapobiegnie uwalnianiu się dwutlenku węgla do atmosfery.

W roku 2018 po szacunku naszej emisji CO2 za rok 2017, zdecydowaliśmy, że ponownie wesprzemy projekt Uganda Borehole Rehabilitation. Tym razem nasze środki zostaną skierowane dla regionu Dokolo, Otuke oraz Alebtong w Ugandzie. Podobnie jak w zeszłym roku, ugandyjski projekt rewitalizacji ujęć odwiertowych ma na celu przywrócenie dostępu do czystej, bezpiecznej wody pitnej.

W roku 2019 po obliczeniu naszej emisji CO2  za rok 2018 wspieraliśmy wysiłki na rzecz ponownego zalesienia rejonu Monchique w Portugalii, który ucierpiał na wskutek ogromnych pożarów w lecie 2018.