Wymagania techniczne oraz dotyczące polityki prywatności

Czym jest ACE string?

ACE string to łańcuch znaków, który powstaje po konwersji nazwy domeny IDN na format DNS, po wpisaniu jej w okno wyszukiwarki, tak aby nazwa mógła zostać prawidłowo odczytana przez System Nazw Domen (DNS).

 

Więcej na temat domen IDN można przeczytać tutaj.

Jakie są wymagania dla sytaksy nazw domen IDN?

Prosimy sprawdzić Ograniczenia techniczne dla domen, jeśli chieliby Państwo dowiedzieć się szczegółów na temat wymogów co do syntaksy (składni) w nazwach IDN.

Na czym polega grupowanie homografów? Czy EURid oferuje takie rozwiązanie?

Zupełnie niepowiązane ze sobą nazwy domen mogą wyglądać łudząco podobnie tylko ze względu na użyty alfabet lub odmianę czcionki. Nazwy te mogą być wizualnie identyczne albo nie do odróżnienia na pierwszy rzut oka. Nazwa domeny jest uważana za homograf innej nazwy jeśli wszystkie znaki w tej nazwie są homograficzne (podobne wizualnie) do wszystkich znaków w drugiej nazwie a to przy zachowaniu tych samych pozycji w nazwie.

 

Nazwy, które są wobec siebie homografami i tworzą jednorodny wizualnie zbiór nazw nazywamy „grupą homografów”.

 

Poszczególne rejestry przyjęły różną politykę rejestracyjną względem grup homografów. Polityka EURid zakłada, że po zarejestrowaniu jednej nazwy z grupy homografów inne nazwy należące do tej samy grupy nie mogą zostać już zarejestrowane.

 

Podejście takie ma na celu redukcję ryzyka i nieporozumień jakie mogło by wyniknąć z rejestracji kilku homograficznych nazw.

 

W dniu 1 czerwca 2016 EURid uruchomił rejestrację domen .ею (nazwy domen pisane w cyrylicy) a od 14 listopada 2019 rejestrację domen w .ευ (nazwy pisane w alfabecie greckim). Od momentu wprowadzenia .ею EURid stosuje zasadę zgodności alfabetu drugiego poziomu z alfabetem najwyższego poziomu (tj. użytego po kropce). Od 16 października 2019 r. zasada grupowania homografów nie dotyczy nazw domen pisanych w cyrylicy ponieważ te nie mogą zostać  pomylone wizualnie z nazwami domen pisanymi w alfabecie łacińskim lub greckim.

 

Warto także nadmienić, że EURid nikdy nie zezwalał na mieszanie alfabetów przy rejestracji nazw domen, co w wielkiej mierze niweluje wyżej wymienione ryzyko.

 

Czym jest baza danych WHOIS?

WHOIS jest protokołem umożliwiającym uzyskanie dostępu do bazy danych o domenach prowadzonej przez EURid. Za pomocą protokołu WHOIS można wyszukać nazwę domeny .eu (oraz jej wariantów w innych dopuszczalnych alfabetach) w celu sprawdzenia jej statusu. Jeśli np. dana nazwa domeny jest zarejestrowana, to w internetowej wyszukiwarce WHOIS będą publikowane dane kontaktowe abonenta nazwy domeny, a także dodatkowe informacje na temat rejestracji. Więcej na temat procedowania danych osobowych przy użyciu internetowej wyszukiwarki WHOIS można przeczytać w naszej Polityce WHOIS oraz Polityce Prywatności.

W jaki sposób mogę zmienić moje dane w internetowej wyszukiwarce WHOIS?

Celem aktualizacji danych kontaktowych prosimy skontaktować się ze swoim rejestratorem, który dokona zmian w Państwa imieniu.
 
To bardzo ważne, aby dane rejestracyjne abonenta domeny były zawsze aktualne. Jeśli dane te będą niepoprawne, nieaktualne bądź wręcz fałszywe, to może to doprowadzić do sytuacji, w której nasz rejestr nie będzie mógł skontaktować się z abonentem, a w konsekwencji skutkować nawet utratą domeny.
 
Zakres danych osobowych widocznych w wyszukiwarce WHOIS różni się w zależności od tego, czy nazwa domeny została zarejestrowana przez firmę (lub organizację) czy przez osobę prywatną.
 
Jeżeli abonent domeny .eu nie życzy sobie, aby jego adres email został ujawniony w wyszukiwarce WHOIS, to może wnioskować do rejestratora domeny o zastąpienie w wyszukiwarce jego adresu dodatkowym, równie funkcjonalnym, który pojawi się w internetowej wyszukiwarce WHOIS zamiast dotychczasowego. Adres będzie można zweryfikować w aplikacji Moje konto .eu

 

W bazie danych WHOIS widzę niepoprawne dane kontaktowe dla konkretnej domeny. W jaki sposób mogę poinformować EURid o nieprawidłowości?

Jeśli zauważyli Państwo, że dane rejestracyjne dla konkretnej nazwy domeny są Państwa zdaniem niepoprawne, to mogą Państwo nas o tym powiadomić na stronie wyszukiwarki whois.eurid.eu, gdzie wystarczy wpisać nazwę stosownej domeny w wyszukiwarkę. Po otworzeniu się nowego okna prosimy wybrać z rozwijanej listy opcję „Niepoprawne dane rejestracyjne.” Prosimy następnie wypełnić elektroniczny formularz oferowany na stronie i posłać formularz do nas.

 

Czym są usługi proxy i do czego służą?

Usługi proxy są oferowane w celu ukrycia danych kontaktowych abonenta nazwy domeny (z różnych powodów). Jednym z głównych powodów korzystania z usług proxy jest zapewnienie prywatności: niektórzy posiadacze nazw domen nie życzą sobie, aby ich dane osobowe były udostępniane w ramach internetowej wyszukiwarki WHOIS. EURid automatycznie minimalizuje ilość danych na temat prywatnego abonenta w wyszukiwarce WHOIS. W wyszukiwarce ujawniony jest jedynie jego adres email oraz język komunikacji, tak aby każdy miał możliwość skontaktować się z abonentem. Jeśli abonentem domeny jest firma bądź organizacja, ujawnione zostają dodatkowe informacje. Jeżeli abonent domeny .eu nie życzy sobie, aby jego adres email był ujawniony w wyszukiwarce WHOIS, to może wnioskować do rejestratora domeny o zastąpienie swego osobistego adresu w wyszukiwarce dodatkowym, równie funkcjonalnym, który pojawi się w internetowej wyszukiwarce WHOIS zamiast dotychczasowego. Adres będzie można zweryfikować w aplikacji Moje konto .eu.

W przypadku dalszych zapytań dotyczących procedowania danych osobowych, prosimy zapoznać się z naszą Polityką WHOIS oraz Polityką Prywatności bądź skontaktować się z nami na [email protected].

 
Jak dane osobowe są procedowane w EURid?

Wszystkie dane osobowe z którymi EURid ma styczność są przez nas procedowane zgodnie z Polityką Prywatności. Każdy, kto życzy sobie sprawdzić, które z jego danych osobowych EURid przetwarzał, może złożyć do nas elektroniczny Wniosek o Ujawnienie Danych Osobowych. Abonenci domen .eu (oraz jej wariantów w innych dopuszczalnych alfabetach), powinni także zapoznać się z naszą Polityką WHOIS, która szczegółowo opisuje jak przetwarzane są ich dane osobowe w ramach internetowej wyszukiwarki  WHOIS. Abonenci maja także możłliwość sprawdzenia swoich danych w aplikacji sieciowej Moje konto .eu.

Na naszej dedykowanej podstronie poświęconej RODO (po ang. GDPR), znajduje się pełen opis zmian, które wprowadziliśmy celem dostosowania naszych procedur oraz dokumentów do nowych regulacji z dnia 25 maja czyli do Rozporządzenie Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (RODO, po ang. GDPR)

W przypadku zapytań dotyczących procedowania danych, na które nie znajdują Państwo odpowiedzi w naszych dokumentach, prosimy kontaktować się z nami na na [email protected].

 
 
 
Otrzymałem e-mail od EURid z prośbą o weryfikację danych. Co powinienem zrobić?

EURid stosuje kilka procedur weryfikacji danych rejestracyjnych abonentów, aby upewnić się, że informacje zawarte w bazie nazw domen są dokładne i aktualne. Sukcesywna weryfikacja danych jest konieczna celem minimalizacji potencjalnych działań cyberprzestępczych do których dochodzi przy użyciu nazw domen.  

 

 W ramach w/w procedur weryfikacyjnych, kontrole mogą być przeprowadzane w dowolnym momencie fazy rejestracyjnej, a także po dokonaniu rejestracji.

 

Po otrzymaniu wiadomości e-mail z EURidu ([email protected]) z prośbą o potwierdzenie tożsamości i / lub danych kontaktowych, prosimy o przedsięwzięcie następujących kroków:

 

1) Uważnie sprawdzić termin wskazany we wniosku. Ten może wynosić od trzech (3), siedmiu (7) do czternastu (14) dni kalendarzowych. Prosimy przesłać wymagane informacje w wyznaczonym we wniosku terminie.

2) Zalogować się do swojego konta „Moje .eu”.

3) Przesłać wymagane skany dokumentów. Instrukcje można znaleźć w aplikacji „Moje .eu”.

4) Po załadowaniu dokumentów prosimy kliknąć przycisk Prześlij, co umożliwi nam  rozpoczęcie procesu weryfikacji dokumentów.

5) Jeśli zostaniesz poproszony o potwierdzenie zarejestrowania nazwy domeny/ domen w dobrej wierze, to możesz zrobić to na platformie My.eu., gdzie po kliknięciu  „Potwierdź rejestrację w dobrej wierze”  należy zaznaczyć okienko „Potwierdzam”.

 

W trakcie weryfikacji domena może otrzymać jeden z następujących statusów:

 

  • „ServerHold“ oznacza, że ​​twoja domena jest czasowo nieaktywna (tzn. zarówno strona internetowa oraz powiązany z nią adres e-mail nie działają), ponieważ stała się przedmiotem wewnętrznej kontroli
  • „Wycofana“ oznacza, że ​​nazwa domeny nie jest już zarejestrowana i oczekuje na zakończenie czynności prawnych.

 

Jeśli chcieliby Państwo otrzymać dodatkowe informacje na temat procedury weryfikacji w Państwa konkretnym przypadku, prosimy o kontakt z nami w odpowiedzi na otrzymany e-mail