Wymagania techniczne oraz dotyczące polityki prywatności

Czym jest ACE string?

ACE string to łańcuch znaków, który powstaje po konwersji nazwy domeny IDN na format DNS, po wpisaniu jej w okno wyszukiwarki, tak aby nazwa mógła zostać prawidłowo odczytana przez System Nazw Domen (DNS).

 

Więcej na temat domen IDN można przeczytać tutaj.

Jakie są wymagania dla sytaksy nazw domen IDN?

Prosimy sprawdzić Ograniczenia techniczne dla domen, jeśli chieliby Państwo dowiedzieć się szczegółów na temat wymogów co do syntaksy (składni) w nazwach IDN.

Na czym polega grupowanie homografów? Czy EURid oferuje takie rozwiązanie?

Zupełnie niepowiązane ze sobą nazwy domen mogą wyglądać łudząco podobnie tylko ze względu na użyty alfabet lub odmianę czcionki. Nazwy te mogą być wizualnie identyczne albo nie do odróżnienia na pierwszy rzut oka. Nazwa domeny jest uważana za homograf innej nazwy jeśli wszystkie znaki w tej nazwie są homograficzne (podobne wizualnie) do wszystkich znaków w drugiej nazwie a to przy zachowaniu tych samych pozycji w nazwie.

 

Nazwy, które są wobec siebie homografami i tworzą jednorodny wizualnie zbiór nazw nazywamy „grupą homografów”.

 

Poszczególne rejestry przyjęły różną politykę rejestracyjną względem grup homografów. Polityka EURid zakłada, że po zarejestrowaniu jednej nazwy z grupy homografów inne nazwy należące do tej samy grupy nie mogą zostać już zarejestrowane.

 

Podejście takie ma na celu redukcję ryzyka i nieporozumień jakie mogło by wyniknąć z rejestracji kilku homograficznych nazw.

 

W dniu 1 czerwca 2016 EURid uruchomił rejestrację domen .ею (nazwy domen pisane w cyrylicy) a od 14 listopada 2019 rejestrację domen w .ευ (nazwy pisane w alfabecie greckim). Od momentu wprowadzenia .ею EURid stosuje zasadę zgodności alfabetu drugiego poziomu z alfabetem najwyższego poziomu (tj. użytego po kropce). Od 16 października 2019 r. zasada grupowania homografów nie dotyczy nazw domen pisanych w cyrylicy ponieważ te nie mogą zostać  pomylone wizualnie z nazwami domen pisanymi w alfabecie łacińskim lub greckim.

 

Warto także nadmienić, że EURid nikdy nie zezwalał na mieszanie alfabetów przy rejestracji nazw domen, co w wielkiej mierze niweluje wyżej wymienione ryzyko.

 

Czym jest baza danych WHOIS?

WHOIS jest protokołem umożliwiającym uzyskanie dostępu do bazy danych o domenach prowadzonej przez EURid. Za pomocą protokołu WHOIS można wyszukać nazwę domeny .eu (oraz jej wariantów w innych dopuszczalnych alfabetach) w celu sprawdzenia jej statusu. Jeśli np. dana nazwa domeny jest zarejestrowana, to w internetowej wyszukiwarce WHOIS będą publikowane dane kontaktowe abonenta nazwy domeny, a także dodatkowe informacje na temat rejestracji. Więcej na temat procedowania danych osobowych przy użyciu internetowej wyszukiwarki WHOIS można przeczytać w naszej Polityce WHOIS oraz Polityce Prywatności.

Jak zmienić dane kontaktowe w systemie webowym WHOIS?

Należy się skontaktować z rejestratorem, który zmieni lub zaktualizuje dane kontaktowe w Pana/Pani imieniu.

Należy pilnować, aby Pana/Pani dane kontaktowe były poprawne i aktualne. Jeśli będą one niepoprawne, będą zawierać błędy albo będą nieaktualne, nie będziemy się mogli z Panem/Panią skontaktować, co może spowodować utratę nazwy domeny.

Liczba danych kontaktowych wyświetlanych w systemie webowym WHOIS zależy od tego, czy nazwa domeny jest zarejestrowana przez spółkę, organizację czy osobę fizyczną.

Jeśli po rejestracji nazwy domeny .eu (lub jej wariantów w innych skryptach) nie chce Pan/Pani, aby w systemie webowym WHOIS wyświetlany był Pana/Pani główny adres mailowy, może Pan/Pani podać rejestratorowi inny działający adres mailowy, który będzie wyświetlany zamiast niego. Będzie Pan mógł / Pani mogła zweryfikować oba adresy mailowe na swoim koncie w „Moje konto .eu”.

Należy pamiętać, że adres mailowy użyty do rejestracji nazwy domeny nie może zawierać rozszerzenia nowo zarejestrowanej nazwy domeny. Rozszerzenie adresu mailowego musi być inne niż zarejestrowana nazwa domeny.

 

W systemie webowym WHOIS wyświetlana jest nazwa domeny z niepoprawnymi danymi rejestracji. W jaki sposób powiadomić EURid?

W systemie webowym WHOIS wyświetlana jest nazwa domeny z niepoprawnymi danymi rejestracji. W jaki sposób powiadomić EURid? whois.eurid.euwprowadzając taką nazwę domeny w polu wyszukiwarki. Na stronie z wynikami należy wybrać działanie „Zgłoś niepoprawne dane rejestrującego” dla nazwy domeny wybranej w sekcji „Powiązane”, obok wyników WHOIS. Należy wypełnić formularz elektroniczny wygenerowany przez stronę i odesłać go do nas.

 

Czym są usługi proxy i do czego służą?

Usługi proxy są oferowane w celu ukrycia danych kontaktowych abonenta nazwy domeny (z różnych powodów). Jednym z głównych powodów korzystania z usług proxy jest zapewnienie prywatności: niektórzy posiadacze nazw domen nie życzą sobie, aby ich dane osobowe były udostępniane w ramach internetowej wyszukiwarki WHOIS. EURid automatycznie minimalizuje ilość danych na temat prywatnego abonenta w wyszukiwarce WHOIS. W wyszukiwarce ujawniony jest jedynie jego adres email oraz język komunikacji, tak aby każdy miał możliwość skontaktować się z abonentem. Jeśli abonentem domeny jest firma bądź organizacja, ujawnione zostają dodatkowe informacje. Jeżeli abonent domeny .eu nie życzy sobie, aby jego adres email był ujawniony w wyszukiwarce WHOIS, to może wnioskować do rejestratora domeny o zastąpienie swego osobistego adresu w wyszukiwarce dodatkowym, równie funkcjonalnym, który pojawi się w internetowej wyszukiwarce WHOIS zamiast dotychczasowego. Adres będzie można zweryfikować w aplikacji Moje konto .eu.

W przypadku dalszych zapytań dotyczących procedowania danych osobowych, prosimy zapoznać się z naszą Polityką WHOIS oraz Polityką Prywatności bądź skontaktować się z nami na [email protected].

 
Jak dane osobowe są procedowane w EURid?

Wszystkie dane osobowe z którymi EURid ma styczność są przez nas procedowane zgodnie z Polityką Prywatności. Każdy, kto życzy sobie sprawdzić, które z jego danych osobowych EURid przetwarzał, może złożyć do nas elektroniczny Wniosek o Ujawnienie Danych Osobowych. Abonenci domen .eu (oraz jej wariantów w innych dopuszczalnych alfabetach), powinni także zapoznać się z naszą Polityką WHOIS, która szczegółowo opisuje jak przetwarzane są ich dane osobowe w ramach internetowej wyszukiwarki  WHOIS. Abonenci maja także możłliwość sprawdzenia swoich danych w aplikacji sieciowej Moje konto .eu.

Na naszej dedykowanej podstronie poświęconej RODO (po ang. GDPR), znajduje się pełen opis zmian, które wprowadziliśmy celem dostosowania naszych procedur oraz dokumentów do nowych regulacji z dnia 25 maja czyli do Rozporządzenie Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (RODO, po ang. GDPR)

W przypadku zapytań dotyczących procedowania danych, na które nie znajdują Państwo odpowiedzi w naszych dokumentach, prosimy kontaktować się z nami na na [email protected].

 
 
 
Otrzymałem e-mail od EURid z prośbą o weryfikację danych. Co powinienem zrobić?

Aby ograniczać rejestracje nazw domen do celów abuzywnych, EURid regularnie kontroluje dane rejestracyjne abonentów domen i może zwracać się do abonenta z prośbą o weryfikację i potwierdzenie jego danych za pośrednictwem platformy My .eu.

Jeśli otrzymałeś wiadomość e-mail od EURid ([email protected]) z prośbą o weryfikację swojej tożsamości i/lub danych kontaktowych, prosimy wykonać następujące czynności:

 

  • sprawdzić termin wyznaczony we wniosku, który może wynosić od trzech (3) do siedmiu (7) do czternastu (14) dni kalendarzowych. Ważne jest, aby przekazać żądane informacje w wyznaczonym terminie.
  • Wejdź na platformę „Moje .eu” wpisując do okienka dostępowego nazwę domeny oraz powiązany z domeną adres e-mail. Po kliknięciu „Poślij kod dostępowy” kod zastanie posłany na w/w adres e-mail. Należy go użyć i kliknąć „Zaloguj się”. Prosimy uwzględnić, że kod dostępowy jest jednorazowy i ważny przez 2 godziny od czasu jego otrzymania.
  • Na platformie „Moje .eu” oferujemy różne metody weryfikacji danych, dzięki którym  można potwierdzić swoje dane rejestracyjne. Prosimy postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi na stronie Moje .eu.
  • Jeśli podczas procesu weryfikacji zostaniesz poproszony o przesłanie dokumentów weryfikacyjnych, lub sam wybrałeś taką metodę weryfikacji, to po załadowaniu dokumentów kliknij „Prześlij”.
  • Jeśli dane dostarczone z użyciem wybranej przez Ciebie metody weryfikacji okażą się zgodne z podanymi danymi rejestracyjnymi, to procedura weryfikacji może zostać zakończona, a nazwa Twojej domeny aktywowana, o ile zajdzie taka potrzeba. Prosimy wziąć pod uwagę, że EURid czasami musi dokonywać manualnej weryfikacji dokumentów, co oznacza, że nazwa domeny nie musi  zostać aktywowana natychmiast po przesłaniu dokumentu.
  • Jeśli zostaniesz dodatkowo poproszony o potwierdzenie zarejestrowania nazwy domeny/ domen w dobrej wierze, to możesz zrobić to na platformie My.eu., klikając okienko „Potwierdzam…”.

 

Po rozpoczęciu procesu weryfikacji danych rejestracyjnych abonenta, domena może otrzymać jeden z następujących statusów:

 

  • „ServerHold“ oznacza, że ​​twoja domena jest czasowo nieaktywna (tzn. zarówno strona internetowa oraz powiązany z nią adres e-mail nie działają), ponieważ stała się przedmiotem wewnętrznej kontroli
  • „Wycofana“ oznacza, że ​​nazwa domeny nie jest już zarejestrowana, nie może zostać zarejestrowana ani transferowana i oczekuje na zakończenie czynności prawnych.

Jeśli chcieliby Państwo otrzymać dodatkowe informacje na temat procedury weryfikacji w Państwa konkretnym przypadku, prosimy o kontakt z nami w odpowiedzi na otrzymany e-mail, który przyszedł z adresu: [email protected]