Przejdź do głównej zawartości

Jestem abonentem domeny

Z kim powinienem się skontaktować jeśli mam zapytania odnośnie mojej domeny?

Należy się skontaktować ze swoim rejestratorem domeny.

Informacje na temat rejestratora domeny można znaleźć w naszej internetowej wyszukiwarce  WHOIS. Po wpisaniu nazwy domeny w okno wyszukiwarki WHOIS, pojawią się dane rejestracyjne domeny, w tym dane rejestratora.

Nasi akredytowani rejestratorzy często oferują rejestracje domen poprzez swoich partnerów (reprezentantów handlowych) z którymi współpracują na rynku. W wyszukiwarce WHOIS pojawiają się jednak wyłącznie dane naszych akredytowanych rejestratorów, a nie ich partnerów, ponieważ tylko akredytowani rejestratorzy mają bezpośredni dostęp do systemu rejestracyjnego EURidu i jako tacy są odpowiedzialni za operacje przeprowadzane w naszym systemie. Czasami dane partnera handlowego, u którego zakupili Państwo rejestrację domeny, pojawiają się w wyszukiwarce WHOIS pod tzw. „reseller contact".

Czym jest „Moje konto .eu" ? Do czego służy?

„Moje konto .eu" jest aplikacją sieciową umożliwiającą abonentowi zawiadywanie jego nazwą domeny. Więcej na temat „Mojego konta abonenta" oraz dostępu do aplikacji można przeczytać tutaj.

Jak mogę sprawdzić lub zaktualizować nazwy serwerów dla mojej domeny?

Nazwy serwerów przypisane do domeny można skontrolować w wyszukiwarce WHOIS.

Po wpisaniu nazwy domeny w okno wyszukiwarki WHOIS i wprowadzeniu kodu Captcha (jeśli jest wymagany), pojawią się dane rejestracyjne domeny, w tym nazwy serwerów do których domena jest przypisana oraz dane kontaktowe abonenta.

Jeśli potrzebują Państwo zmienić serwer prosimy skontaktować się bezpośrednio z rejestratorem domeny.

Dlaczego nazwa domeny jest w kwarantannie? Jak mogę ja reaktywować domenę?

Nazwa domeny jest objęta kwarantanną, ponieważ została usunięta. Nazwy przebywają w kwarantannie przez okres 40 dni. Wymazana nazwa może zostać reaktywowana z kwarantanny (tj. przywrócona do działania) w dowolnym momencie. W okresie kwarantanny strony internetowe i adresy mailowe przypisane do danej nazwy nie działają. Po upływie okresu kwarantanny nazwy są zwalniane do publicznej rejestracji. Wystarczy wpisać nazwę domeny w okienko wyszukiwarki WHOIS, aby sprawdzić, kiedy dana nazwa .eu zostanie ponownie udostępniona do rejestracji na zasadzie „kto pierwszy, ten lepszy”.

Jeśli abonent nazwy domeny objętej kwarantanną chciałby odzyskać swoją nazwę i przywrócić ją do działania przed upływem okresu kwarantanny, powinien skontaktować się z rejestratorem w celu jej reaktywacji. Domena może zostać reaktywowana dla abonenta także przez nowego rejestratora, który może reaktywować domenę z kwarantanny i przenieść ją do swojego portfela. Reaktywacja jest odpłatna. W przypadku pytań dotyczących opłat należy skontaktować się z rejestratorem.

Istnieją trzy możliwe powody usunięcia nazwy domeny:

  • abonent nazwy domeny nie chce już korzystać z danej nazwy. W takim przypadku stosuje się okres przejściowy w postaci czterdziestodniowej kwarantanny. W okresie kwarantanny dotychczasowy abonent może jeszcze zmienić zdanie i reaktywować usuniętą nazwę domeny (tj. przywrócić ją do działania).
  • abonent nazwy domeny nie uiścił opłaty za odnowienie, w związku z czym jego rejestrator zmuszony był usunąć nazwę z powodu zaległej płatności. Po czterdziestodniowej kwarantannie nazwa domeny zostanie zwolniona do publicznej rejestracji na zasadzie „kto pierwszy, ten lepszy”, chyba że abonent postanowi dokonać reaktywacji przed upływem okresu kwarantanny.
  • nazwa domeny została wycofana przez EURid, ponieważ abonent nazwy domeny nie spełniał wymaganych kryteriów. Wycofane nazwy domen nie mogą być reaktywowane.

 

 

Nie chcę już korzystać z mojej nazwy domeny. Co mam zrobić w takim przypadku?

Użytkownik, który nie chce już korzystać ze swojej nazwy domeny, może dokonać jej cesji na inną osobę lub zwrócić się z prośbą o usunięcie nazwy. Usunięcie nazwy domeny oznacza, że wszelkie związane z nią dane, takie jak imię i nazwisko, adres itd., zostaną usunięte z naszej internetowej wyszukiwarki WHOIS. W celu usunięcia nazwy należy skontaktować się z rejestratorem.

 

Po usunięciu nazwa domeny jest objęta czterdziestodniową kwarantanną. W okresie kwarantanny dotychczasowy abonent może jeszcze zmienić zdanie i reaktywować usuniętą nazwę domeny (tj. przywrócić domenę do działania). Po zakończeniu kwarantanny nazwa domeny jest udostępniona ponownie do publicznej rejestracji i może być zarejestrowana przez inną osobę na zasadzie kto pierwszy, ten lepszy.

 

Prosimy zwrócić uwagę, że zgodnie z naszą Polityką Prywatności, dane osobowe abonenta, którego domena została wymazana a następnie zwolniona z kwarantanny do publicznej rejestracji, nie będą widoczne w naszej internetowej wyszukiwarce WHOIS. Dane te jednak będą przechowywane przez EURid przez okres dziesięciu lat, zgodnie z prawem belgisjkim, na okoliczność potrzeby ich użycia w zakresie dochodzeń prawnych.

 

Kiedy i w jaki sposób mogę odnowić moją nazwę domeny?

EURid automatycznie odnawia okres rejestracyjny nazwy domeny na jeden rok, po tym jak jej okres obowiązywania wygasł. Niemniej poszczególni rejestratorzy mogą stosować własną politykę i procedury dotyczące odnawiania nazw domen. Prosimy skontaktować się ze swoim rejestratorem celem ustalenia terminu oraz sposobu wygaśnięcia okresu rejestracyjnego dla danej nazwy domeny. Więcej na temat daty wygaśnięcia domeny, prosimy przeczytać tutaj.

Jak mogę przetransferować moją nazwę domeny do nowego rejestratora oraz /albo na nowego abonenta?

Prosimy kliknąć tutaj celem uzyskania dalszych informacji na temat działania transferów.

Dlaczego mój kod autoryzacyjny nie działa?

Jeśli kod autoryzacyjny nie działa, to może być to spowodowane jedną z poniższych okoliczności:

- kod autoryzacyjny został błędnie skopiowany/wpisany;
- jego ważność wygasła;
- wnioskowano w międzyczasie o wydanie nowego kodu autoryzacyjnego, który unieważnił wcześniejszy;
- kod został już użyty.

Więcej na temat kodu autoryzacyjnego można przeczytać tutaj.

Moja strona nie działa od chwili kiedy została przeniesiona do nowego rejestratora. Dlaczego?

Rejestratorzy są odpowiedzialni za administrację i obsługę nazw domen, które znalazły się w ich portfolio, a także za techniczną stronę zrealizowanego transferu. Nazwa domeny powinna być prawidłowo przypisana do jednego bądź kilku nazw serwerów. Nazwy serwerów przypisują dana nazwę domeny do odpowiedniego serwera mailowego, serwera strony, itp. Przypisanie nazwy domeny do nazw serwerów powinno być przez rejestratora prawidłowo przeprowadzone i aktualizowane w tzw. strefie plików.

Prosimy skontaktować się z rejestratorem celem zweryfikowania czy strefa plików była prawidłowo przepisana albo zaktualizowana podczas transferu.

Jak mogę uzupełnić swoje dane rejestracyjne o informację nt. obywatelstwa?

Od 2 sierpnia 2021 r. obywatele Unii Europejskiej, a także Islandii, Liechtensteinu oraz Norwegii mogą zarejestrować nazwę domeny .eu (lub jej warianty w innych alfabetach) niezależnie od swojego kraju zamieszkania. Jeśli chcą Państwo uzupełnić swoje dane rejestracyjne o obywatelstwo, prosimy skontaktować się ze swoim rejestratorem (tj. firmą, za pośrednictwem której zarejestrowali Państwo swoją nazwę domeny). 

 

Państwa rejestrator może zaktualizować dane rejestracyjne wprowadzając nazwę kraju obywatelstwa w polu „Obywatelstwo”. Po przeprowadzonej aktualizacji danych, abonent może w dowolnym momencie uwierzytelnić swoje dane za pośrednictwem platformy https://my.eurid.eu

 

Rejestratorów, którzy oferują rejestrację w oparciu o kryterium obywatelstwa, można wyszukać na stronie „Znajdź rejestratora”, gdzie listę rejestratorów można filtrować w polu „Usługi”, zaznaczając opcję „Rejestracja oparta na obywatelstwie”.