Chciałbym zarejestrować nazwę domeny .eu, .ею lub .ευ

Ile kosztuje rejestracja domeny?

Koszty różnią się w zależności do rejestratora. Nasi akredytowani rejestratorzy prowadzą własną politykę cenową i sami ustalają ceny za rejestrację oraz usługi związane z obsługą domeny.

Naszych akredytowanych rejestratorów znajdą Państwo na naszej liście rejestratorów.

Kto może zarejestrować nazwę domeny .eu lub .ею ?

Obywatel Unii Europejskiej, niezależnie od miejsca swojego zamieszkania (w mocy od 19 października 2019) lub każda osoba, firma lub organizacja zamieszkała bądź z siedzibą na terenie Unii Europejskiej, Islandii, Liechtensteinu i Norwegii, może zarejestrować domenę .eu (lub jej dopuszczalne warianty w innych alfabetach)

Dokument Warunki rejestracji (dostępny w 24 językach Unii Europejskiej) określa kto może zostać abonentem domeny , a także wyznacza ramy prawne dla użytkowania domen. Warunki rejestracji opisują m.in. zasady i warunki przeprowadzania cesji oraz transferów jak również określa Politykę Prywatności oraz Politykę WHOIS.

 

Jak można znaleźć akredytowanego rejestratora?

Naszych akredytowanych rejestratorów znajdą Państwo na naszej liście rejestratorów. Listę można przeszukiwać według języka, kraju albo usługi.

Ktoś już zarejestrował wybraną przeze mnie nazwę domeny lub uważam, że mam legalny tytuł do domeny. Co mogę zrobić w takim przypadku?

Nasze domeny .eu (lub jej dopuszczalne warianty w innych alfabetach) są rejestrowane na zasadzie “kto pierwszy ten lepszy”. Jeśli wybrana nazwa została już przez kogoś zarejestrowana to można skontaktować się z aktualnym abonentem domeny i zaproponować cesję.

Na naszych stronach znajdą Państwo więcej informacji na poniższe tematy:

Jak skontaktować się z abonentem domeny

Spory prawne dotyczące rejestracji domen

Nazwy domen zablokowane i zarezerwowane