APEWS

Het Abuse Prediction and Early Warning System (APEWS) is een innovatieve en bekroonde methodologie gebaseerd op evaluerende patronen van domeinnaamregistraties. Het voorspelt of een domeinnaam mogelijk gebruikt zou kunnen worden op een onrechtmatige manier.

Indien het systeem een geregistreerde domeinnaam identificeert als mogelijk gelinkt aan onrechtmatig gebruik, wordt de delegatie naar de .eu zone file uitgesteld en de status in de web-gebaseerde WHOIS zal “Server Hold” vertonen.

De domeinnaam is geregistreerd. Echter, alle diensten die ermee verbonden zijn (zoals een website, email, of elke andere dienst) zullen niet operationeel zijn totdat onze verificatieprocedure afgerond is.  

EURid controleert alle domeinnamen waarvan de delegatie vertraagd werd door het APEWS-systeem manueel. We vragen de domeinnaamhouder zijn om haar registratiegegevens te verifiëren en een bewijs van identiteit voor te leggen. Het controleproces zou kunnen leiden tot de delegatie van de domeinnaam in de .eu zone file of tot de opschorting van de domeinnaam. Indien de domeinnaam wordt opgeschort en vervolgens wordt ingetrokken, zal deze tijdig beschikbaar worden gesteld voor nieuwe registratie.

Voor meer informatie over APEWS, gelieve volgende wetenschappelijke publicaties te raadplegen (enkel beschikbaar in het Engels):

Indien u verdere vragen heeft, gerelateerd tot de verwerking van persoonlijke data bij EURid, gelieve ons privacybeleid te raadplegen.

In order to protect end-users from possible misuses of domain names associated with the current COVID-19 (coronavirus) emergency, EURid has updated the APEWS system to perform additional checks on newly-registered domain names that contain keywords relating to the pandemic.

Registrants of domain names containing detected keywords will be required to validate their data and to submit a statement confirming that their domain name was registered in ‘good faith’ within seven (7) calendar days. Please read further information here.

Instructions on what to do when you receive a registration data verification email from EURid are available here.