APEWS

Het Abuse Prediction and Early Warning System (APEWS) is een innovatieve en bekroonde methodologie gebaseerd op evaluerende patronen van domeinnaamregistraties. Het voorspelt of een domeinnaam mogelijk gebruikt zou kunnen worden op een onrechtmatige manier.

Indien het systeem een geregistreerde domeinnaam identificeert als mogelijk gelinkt aan onrechtmatig gebruik, wordt de delegatie naar de .eu zone file uitgesteld en de status in de web-gebaseerde WHOIS zal “Server Hold” vertonen.

De domeinnaam is geregistreerd. Echter, alle diensten die ermee verbonden zijn (zoals een website, email, of elke andere dienst) zullen niet operationeel zijn totdat onze verificatieprocedure afgerond is.  

EURid controleert alle domeinnamen waarvan de delegatie vertraagd werd door het APEWS-systeem manueel. We vragen de domeinnaamhouder zijn om haar registratiegegevens te verifiëren en een bewijs van identiteit voor te leggen. Het controleproces zou kunnen leiden tot de delegatie van de domeinnaam in de .eu zone file of tot de opschorting van de domeinnaam. Indien de domeinnaam wordt opgeschort en vervolgens wordt ingetrokken, zal deze tijdig beschikbaar worden gesteld voor nieuwe registratie.

Voor meer informatie over APEWS, gelieve volgende wetenschappelijke publicaties te raadplegen (enkel beschikbaar in het Engels):

Indien u verdere vragen heeft, gerelateerd tot de verwerking van persoonlijke data bij EURid, gelieve ons privacybeleid te raadplegen.

Teneinde eindgebruikers te beschermen tegen mogelijk misbruik van domeinnamen die geassocieerd kunnen worden met de huidige COVID-19 (coronavirus) crisis, heeft EURid het APEWS-systeem geüpdatet; bijkomende controles worden uitgevoerd op nieuw geregistreerde domeinnamen die een sleutelwoord bevatten die met deze pandemie in verband kunnen worden gebracht.  
 

Houders van domeinnamen die deze gesignaleerde sleutelwoorden bevatten worden verzocht hun gegevens te valideren en binnen zeven (7) kalenderdagen een verklaring in te dienen waarmee bevestigd wordt dat deze domeinnaam te goeder trouw werd geregistreerd. Meer informatie kunt u hier vinden. 
 

Instructies omtrent de te volgen stappen wanneer u een e-mail van EURid ontvangt met de vraag uw registratiegegevens te valideren vindt u here.