Technische en privacy gerelateerde vragen

Wat is homoglyph bundeling? Biedt EURid het aan?

Afhankelijk van het gebruikte schrift en lettertype kan het zijn dat verschillende domeinnamen er hetzelfde uitzien. Bepaalde lettertekens of gliefen kunnen een vorm hebben waardoor ze er identiek uitzien of waardoor het moeilijk is om ze op het eerste zicht te onderscheiden. Domeinnamen worden als homogliefen van elkaar beschouwd indien alle lettertekens van één domeinnaam homogliefen zijn van alle lettertekens van de andere domeinnaam, in hun respectievelijke posities. Een homogliefbundel bestaat uit een reeks domeinnamen die allemaal homogliefen zijn van elkaar.

 

Sommige registries hebben een specifiek beleid om met homogliefbundels om te gaan. De aanpak van EURid bestaat erin zeker te zijn dat zodra een zekere homogliefbundel geregistreerd werd, het niet meer mogelijk is om eender welke domeinnaam te registreren die tot dezelfde bundel behoort. Deze aanpak heeft tot doel het risico op verwarring, die kan ontstaan wanneer domeinnamen er hetzelfde uitzien, te verminderen.

 

EURid introduceerde de .eu extensie in het Cyrillisch schrift op 1 juni 2016. Hiermee trad een overgangsregeling in werking voor “Cyrillisch Latijnse” domeinnamen, domeinnamen in Cyrillisch schrift die de Latijnse .eu-extensie gebruiken. Tot en met 31 mei 2019 konden de Cyrillische en Cyrillisch Latijnse varianten naast elkaar bestaan. Bij het uitdoven van deze overgangsregeling op 31 mei 2019 werden alle Cyrillische domeinnamen met Latijnse .eu-extensie verwijderd door EURid.

 

Het is belangrijk om te weten dat EURid script mixing nooit heeft toegestaan sinds de invoering van IDNs. Zo vermijden we het risico dat domeinnamen op een verwarrende manier op elkaar lijken.