Technische en privacy gerelateerde vragen

Wat is een ACE-string?

Een ACE-string bekom je nadat de IDN-domeinnaam die je typte in de adresbalk van je browser, omgezet werd naar een formaat dat leesbaar is voor het Domain Name System.

Lees meer over IDNs.

 

 

Wat zijn de syntax vereisten voor IDNs?

Lees onze Regels voor domeinnamen om na te gaan welke syntax vereisten van toepassing zijn op IDNs.

Wat is homoglyph bundeling? Biedt EURid het aan?

Afhankelijk van het gebruikte schrift en lettertype kan het zijn dat verschillende domeinnamen er hetzelfde uitzien. Bepaalde lettertekens of gliefen kunnen een vorm hebben waardoor ze er identiek uitzien of waardoor het moeilijk is om ze op het eerste zicht te onderscheiden. Domeinnamen worden als homogliefen van elkaar beschouwd indien alle lettertekens van één domeinnaam homogliefen zijn van alle lettertekens van de andere domeinnaam, in hun respectievelijke posities. Een homogliefbundel bestaat uit een reeks domeinnamen die allemaal homogliefen zijn van elkaar.

 

Sommige registries hebben een specifiek beleid om met homogliefbundels om te gaan. De aanpak van EURid bestaat erin zeker te zijn dat zodra een zekere homogliefbundel geregistreerd werd, het niet meer mogelijk is om eender welke domeinnaam te registreren die tot dezelfde bundel behoort. Deze aanpak heeft tot doel het risico op verwarring, die kan ontstaan wanneer domeinnamen er hetzelfde uitzien, te verminderen.

 

EURid introduceerde .ею (de .eu extensie in het Cyrillisch schrift) op 1 juni 2016 en  .ευ (de .eu extensie in het Griekse schrift) op 14 november 2019. Hierbij  hanteert EURid de basisregel dat het schrift gebruikt op het second level gelijk moet zijn aan dat van het top level Sinds 16 oktober 2019 zijn Cyrillische domeinnamen niet langer onderworpen aan de homoglyph bundling-procedure. Dit komt doordat de Cyrillische extensie niet langer kan leiden tot visuele verwarring wanneer Cyrillische domeinnamen worden vergeleken met domeinnamen in Grieks of Latijns. 

 

Het is belangrijk om te weten dat EURid script mixing nooit heeft toegestaan sinds de invoering van IDNs. Zo vermijden we het risico dat domeinnamen op een verwarrende manier op elkaar lijken.

Wat is de WHOIS-zoekfunctie?

De WHOIS-zoekfunctie is een protocol waarmee gebruikers toegang krijgen tot EURid's databank met domeinnamen. Met de WHOIS-zoekfunctie kunt u een .eu domeinnaam, of zijn varianten in andere schriften, opzoeken om de status ervan te bekijken. Als een domeinnaam bijvoorbeeld geregistreerd is, geeft de webgebaseerde WHOIS de contactgegevens van de domeinnaamhouder en aanvullende informatie over de registratie. Voor meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens bij gebruik van de webgebaseerde WHOIS, gelieve ons WHOIS-beleid en ons Privacybeleid te raadplegen.

Hoe verander ik mijn contactgegevens in de webgebaseerde WHOIS?

Gelieve contact op te nemen met uw registrar om uw contactgegevens te veranderen of aan te passen.

Het is essentieel dat uw contactgegevens correct en up-to-date zijn. Indien uw contactgegevens onjuist zijn, fouten of verouderde informatie bevatten, kunnen wij geen contact met u openemen, waardoor u het risico loopt uw domeinnaam te verliezen. De hoeveelheid informatie die in de webgebaseerde WHOIS wordt weergegeven varieert naargelang de registratie van de domeinnaam werd gedaan door een natuurlijke persoon, bedrijf of organisatie.

Indien u een .eu-domeinnaam (of varianten daarvan in andere scripts) heeft geregistreerd en u uw primaire e-mailadres niet wilt weergeven in de WHOIS, kunt u uw registrar een verschillend functionerend e-mailadres verstrekken. U kan beide e-mailadressen verifiëren in uw "Mijn .eu"-account.

Het e-mailadres dat bij de registratie van een domeinnaam wordt gebruikt, mag niet de extensie van de nieuwe geregistreerde domeinnaam bevatten. De extensie van het e-mailadres moet verschillen van de geregistreerde domeinnaam.

 

De WHOIS-databank toont een domeinnaam met foutieve registratiegegevens. Hoe breng ik EURid hiervan op de hoogte?

Als u voor een specifieke domeinnaam gegevens over de registrant heeft gevonden die volgens u onjuist zijn, kunt u dit onder onze aandacht brengen door whois.eurid.eu te gaan en de domeinnaam in kwestie in te voeren om een zoekopdracht uit te voeren. Op de resultatenpagina gaat u naar het gedeelte "Gerelateerd" en klikt u op "Onjuiste registratiegegevens melden". Vul het elektronische klachtenformulier in en dien het in.

Wat zijn proxydiensten en waarvoor worden ze gebruikt?

Met proxydiensten kunnen de contactgegevens van een domeinnaamhouderverhuld worden . Dit kan verschillende redenen hebben. Zo kan een proxyservice worden gebruikt om de privacy van een gebruiker te verzekeren die niet wilt dat zijn gegevens zichtbaar zijn in de WHOIS.

 

EURid zorgt ervoor dat het aantal persoonlijke gegevens van natuurlijke personen, weergegeven in de WHOIS, minimaal blijft. De weergave wordt beperkt tot het e-mailadres en de taal van de domeinnaamhouder. Deze gegevens zijn immers noodzakelijk om de domeinnaamhouder te kunnen contacteren. Voor rechtspersonen die houder zijn van een domeinnaam wordt bijkomende informatie weergegeven.

 

Indien u een .eu (of diens varianten in Cyrillisch of Grieks alfabet) domeinnaam registreerde en u niet wenst dat uw e-mailadres zichtbaar is in de WHOIS kunt u een ander, werkend e-mailadres bezorgen aan uw registrar. Dit alternatief adres zal dan in de WHOIS worden weergegeven in plaats van het huidige adres. U zult beide e-mailadressen kunnen verifiëren via uw My.eu account.

Indien u vragen heeft over de verwerking van persoonsgegevens, kunt u ons WHOIS-beleid en ons Privacybeleid raadplegen of contact met ons opnemen via [email protected].

Hoe worden persoonlijke gegevens verwerkt door EURid?

De persoonlijke gegevens van alle betrokkenen die met ons in contact komen, worden behandeld volgens ons Privacybeleid. Als u wilt weten welke persoonsgegevens EURid over u verwerkt, kunt u een online aanvraagformulier voor gegevenstoegang (DAR) indienen. Indien u de houder bent van een .eu domeinnaam (of een domeinnaam in andere scriptvarianten), vragen wij u om ook het WHOIS-beleid te raadplegen voor meer informatie over de verwerking van persoonlijke gegevens bij het gebruik van de webgebaseerde WHOIS. Als domeinnaamhouder heeft u ook de mogelijkheid om uw persoonlijke gegevens te bekijken via de ‘Mijn .eu’-webpagina. 

Op onze GDPR-pagina vindt u een volledig overzicht van de wijzigingen die we hebben aangebracht aan onze procedures en documenten in het kader van de introductie van de Algemene Verordering Gegevensbescherming op 25 mei 2018. 

Mocht u vragen hebben over de verwerking van gegevens waarop u geen antwoord vindt in onze documentatie, neem dan contact op met ons Privacyteam via [email protected].

 

Ik heb een e-mail ontvangen van EURid met het verzoek om mijn registratiegegevens te verifiëren. Wat moet ik doen?

 

Om frauduleus gebruik van domeinnamen tegen te gaan, voert EURid regelmatig controles uit op uw registratiegegevens en kan u uiteindelijk verzoeken om via uw ‘Mijn .eu’-account aan te tonen dat deze juist zijn.

 

Indien u een e-mail heeft ontvangen van EURid ([email protected]) met het verzoek uw identiteit en/of contactgegevens te bevestigen, gelieve dan de volgende stappen te volgen:

 

o Houd rekening met de termijn die vermeld staat in het verzoek. Deze kan variëren van drie (3), tot zeven (7), tot veertien (14) kalenderdagen. Het is belangrijk dat u de gevraagde informatie binnen de aangegeven termijn indient.

 

o Ga naar uw 'Mijn .eu'-account. Voer uw domeinnaam en e-mailadres in en klik op "Toegangscode aanvragen". Voer de code in die naar uw e-mailadres is verzonden, klik vervolgens op "Aanmelden". Let op, de toegangscode die naar uw e-mailadres is verzonden, kan slechts eenmaal worden gebruikt en vervalt 2 uur na ontvangst.

 

o Zodra u bent ingelogd op uw "Mijn .eu"-account, vindt u verschillende methoden waarmee u uw registratiegegevens kunt verifiëren. Gelieve de instructies op de ‘Mijn .eu’-pagina te volgen.

 

o Indien u tijdens het verificatieproces gevraagd wordt om bewijsstukken te uploaden, of indien u deze methode geselecteerd heeft om uw gegevens te valideren, klik dan op ‘Verzenden’ na het uploaden van uw documenten.

 

o Indien de verstrekte gegevens overeenkomen met de registratiegegevens, kan de verificatieprocedure worden afgesloten en kan uw domeinnaam, indien nodig, worden geactiveerd. Houd er rekening mee dat EURid mogelijk een handmatige controle moet uitvoeren om uw gegevens te verifiëren, daarom zal uw domeinnaam vermoedelijk niet onmiddellijk geactiveerd worden na het indienen van uw bewijs.

 

o Indien u specifiek gevraagd wordt te bevestigen dat u uw domeinna(a)m(en) te goeder trouw heeft geregistreerd, gelieve dit te bevestigen door het vakje 'Ik bevestig...' aan te vinken op het Mijn .eu-platform.

 

o Wanneer we aan een verificatiecontrole beginnen van uw gegevens, kan de status van uw domeinnaam een van de volgende zijn:

 - 'ServerHold' betekent dat uw domein tijdelijk inactief is (d.w.z. de website en/of het e-mailadres die eraan gekoppeld is werkt niet) omdat het intern wordt onderzocht;

 - 'Withdrawn' betekent dat de domeinnaam niet meer geregistreerd is, in afwachting van de uitkomst van een intern onderzoek.

 

Indien u meer informatie wenst te ontvangen over uw zaak, kunt u contact met ons opnemen door te antwoorden op de e-mail die u heeft ontvangen van het e-mailadres: [email protected]