Technische en privacy gerelateerde vragen

Wat is een ACE-string?

Een ACE-string bekom je nadat de IDN-domeinnaam die je typte in de adresbalk van je browser, omgezet werd naar een formaat dat leesbaar is voor het Domain Name System.

Lees meer over IDNs.

 

 

Lees meer

Wat zijn de syntax vereisten voor IDNs?

Lees onze Regels voor domeinnamen om na te gaan welke syntax vereisten van toepassing zijn op IDNs.

Lees meer

Wat is homoglyph bundeling? Biedt EURid het aan?

Afhankelijk van het gebruikte schrift en lettertype kan het zijn dat verschillende domeinnamen er hetzelfde uitzien. Bepaalde lettertekens of gliefen kunnen een vorm hebben waardoor ze er identiek uitzien of waardoor het moeilijk is om ze op het eerste zicht te onderscheiden. Domeinnamen worden als homogliefen van elkaar beschouwd indien alle lettertekens van één domeinnaam homogliefen zijn van alle lettertekens van de andere domeinnaam, in hun respectievelijke posities. Een homogliefbundel bestaat uit een reeks domeinnamen die allemaal homogliefen zijn van elkaar.

 

Sommige registries hebben een specifiek beleid om met homogliefbundels om te gaan. De aanpak van EURid bestaat erin zeker te zijn dat zodra een zekere homogliefbundel geregistreerd werd, het niet meer mogelijk is om eender welke domeinnaam te registreren die tot dezelfde bundel behoort. Deze aanpak heeft tot doel het risico op verwarring, die kan ontstaan wanneer domeinnamen er hetzelfde uitzien, te verminderen.

 

EURid introduceerde de .eu extensie in het Cyrillisch schrift op 1 juni 2016. Hiermee trad een overgangsregeling in werking voor “Cyrillisch Latijnse” domeinnamen, domeinnamen in Cyrillisch schrift die de Latijnse .eu-extensie gebruiken. Tot en met 31 mei 2019 konden de Cyrillische en Cyrillisch Latijnse varianten naast elkaar bestaan. Bij het uitdoven van deze overgangsregeling op 31 mei 2019 werden alle Cyrillische domeinnamen met Latijnse .eu-extensie verwijderd door EURid.

 

Het is belangrijk om te weten dat EURid script mixing nooit heeft toegestaan sinds de invoering van IDNs. Zo vermijden we het risico dat domeinnamen op een verwarrende manier op elkaar lijken.

Lees meer

Wat is de WHOIS-zoekfunctie?

De WHOIS-zoekfunctie is een protocol waarmee gebruikers toegang krijgen tot EURid's databank met domeinnamen. Met de WHOIS-zoekfunctie kunt u een .eu domeinnaam, of zijn varianten in andere schriften, opzoeken om de status ervan te bekijken. Als een domeinnaam bijvoorbeeld geregistreerd is, geeft de webgebaseerde WHOIS de contactgegevens van de domeinnaamhouder en aanvullende informatie over de registratie. Voor meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens bij gebruik van de webgebaseerde WHOIS, gelieve ons WHOIS-beleid en ons Privacybeleid te raadplegen.

Lees meer

Hoe pas ik mijn contactgegevens in de webgebaseerde WHOIS aan?

Neem contact op met uw registrar. Deze kan uw gegevens namens u aanpassen.

Het is belangrijk dat uw contactgegevens correct zijn. Onjuistheden, fouten of verouderde informatie zal ons verhinderen met u in contact te treden, waardoor u het risico loopt uw domeinnaam te verliezen.

De hoeveelheid informatie die wordt getoond in de WHOIS varieert naargelang de registratie van deze domeinnaam werd gedaan door een natuurlijke persoon of door een rechtspersoon.

Indien u een .eu domeinnaam registreerde en u niet wenst dat uw e-mailadres zichtbaar is in de WHOIS kunt u een ander, werkend e-mailadres bezorgen aan uw registrar. Dit alternatief adres zal dan in de WHOIS worden weergegeven in plaats van het huidige adres. U zult beide e-mailadressen kunnen verifiëren via uw My.eu account.

 

Lees meer

De WHOIS-databank toont een domeinnaam met foutieve registratiegegevens. Hoe breng ik EURid hiervan op de hoogte?

Indien u denkt dat de registratiegegevens voor een specifieke domeinnaam fout zijn dan kan u ons dat laten weten. Ga naar whois.eurid.eu en geef de domeinnaam in. Eens op de resultaatpagina, klik op de link “Foutieve registratiegegevens". Vervolledig vervolgens het elektronische formulier en stuur het ons op.

Lees meer

Wat zijn proxydiensten en waarvoor worden ze gebruikt?

Proxyservices worden aangeboden om de contactgegevens van een domeinnaamhouder te verhullen. Dit kan verschillende redenen hebben. Zo kan een proxyservice worden gebruikt om de privacy van een gebruiker te verzekeren die niet wilt dat zijn gegevens zichtbaar zijn in de WHOIS.

EURid zorgt ervoor dat het aantal persoonlijke gegevens van natuurlijke personen, weergegeven in de WHOIS, minimaal blijft. De weergave wordt beperkt tot het e-mailadres en de taal van de domeinnaamhouder. Deze gegevens zijn immers noodzakelijk om de domeinnaamhouder te kunnen contacteren. Voor rechtspersonen die houder zijn van een domeinnaam wordt bijkomende informatie weergegeven.

Indien u een .eu domeinnaam registreerde en u niet wenst dat uw e-mailadres zichtbaar is in de WHOIS kunt u een ander, werkend e-mailadres bezorgen aan uw registrar. Dit alternatief adres zal dan in de WHOIS worden weergegeven in plaats van het huidige adres. U zult beide e-mailadressen kunnen verifiëren via uw My.eu account.

Indien u vragen heeft over de verwerking van persoonsgegevens, kunt u ons WHOIS-beleid en ons Privacybeleid raadplegen of contact met ons opnemen via [email protected].

Lees meer

Hoe worden persoonlijke gegevens verwerkt door EURid?

De persoonlijke gegevens van alle betrokkenen die met ons in contact komen, worden behandeld volgens ons Privacybeleid. Als u wilt weten welke persoonsgegevens EURid over u verwerkt, kunt u een online aanvraagformulier voor gegevenstoegang (DAR) indienen. Indien u de houder bent van een .eu domeinnaam (of een domeinnaam in andere scriptvarianten), vragen wij u om ook het WHOIS-beleid te raadplegen voor meer informatie over de verwerking van persoonlijke gegevens bij het gebruik van de webgebaseerde WHOIS. Als domeinnaamhouder heeft u ook de mogelijkheid om uw persoonlijke gegevens te bekijken via de ‘Mijn .eu’-webpagina. 

Op onze GDPR-pagina vindt u een volledig overzicht van de wijzigingen die we hebben aangebracht aan onze procedures en documenten in het kader van de introductie van de Algemene Verordering Gegevensbescherming op 25 mei 2018. 

Mocht u vragen hebben over de verwerking van gegevens waarop u geen antwoord vindt in onze documentatie, neem dan contact op met ons Privacyteam via [email protected].

 

Lees meer