Technische en privacy gerelateerde vragen

Wat is een ACE-string?

Een ACE-string bekom je nadat de IDN-domeinnaam die je typte in de adresbalk van je browser, omgezet werd naar een formaat dat leesbaar is voor het Domain Name System.

Lees meer over IDNs.

 

 

Lees meer

Wat zijn de syntax vereisten voor IDNs?

Lees onze Regels voor domeinnamen om na te gaan welke syntax vereisten van toepassing zijn op IDNs.

Lees meer

Wat is homoglyph bundeling? Biedt EURid het aan?

Afhankelijk van het gebruikte schrift en lettertype kan het zijn dat verschillende domeinnamen er hetzelfde uitzien. Bepaalde lettertekens of gliefen kunnen een vorm hebben waardoor ze er identiek uitzien of waardoor het moeilijk is om ze op het eerste zicht te onderscheiden. Domeinnamen worden als homogliefen van elkaar beschouwd indien alle lettertekens van één domeinnaam homogliefen zijn van alle lettertekens van de andere domeinnaam, in hun respectievelijke posities. Een homogliefbundel bestaat uit een reeks domeinnamen die allemaal homogliefen zijn van elkaar.

 

Sommige registries hebben een specifiek beleid om met homogliefbundels om te gaan. De aanpak van EURid bestaat erin zeker te zijn dat zodra een zekere homogliefbundel geregistreerd werd, het niet meer mogelijk is om eender welke domeinnaam te registreren die tot dezelfde bundel behoort. Deze aanpak heeft tot doel het risico op verwarring, die kan ontstaan wanneer domeinnamen er hetzelfde uitzien, te verminderen.

 

EURid introduceerde .ею (de .eu extensie in het Cyrillisch schrift) op 1 juni 2016 en  .ευ (de .eu extensie in het Griekse schrift) op 14 november 2019. Hierbij  hanteert EURid de basisregel dat het schrift gebruikt op het second level gelijk moet zijn aan dat van het top level Sinds 16 oktober 2019 zijn Cyrillische domeinnamen niet langer onderworpen aan de homoglyph bundling-procedure. Dit komt doordat de Cyrillische extensie niet langer kan leiden tot visuele verwarring wanneer Cyrillische domeinnamen worden vergeleken met domeinnamen in Grieks of Latijns. 

 

Het is belangrijk om te weten dat EURid script mixing nooit heeft toegestaan sinds de invoering van IDNs. Zo vermijden we het risico dat domeinnamen op een verwarrende manier op elkaar lijken.

Lees meer

Wat is de WHOIS-zoekfunctie?

De WHOIS-zoekfunctie is een protocol waarmee gebruikers toegang krijgen tot EURid's databank met domeinnamen. Met de WHOIS-zoekfunctie kunt u een .eu domeinnaam, of zijn varianten in andere schriften, opzoeken om de status ervan te bekijken. Als een domeinnaam bijvoorbeeld geregistreerd is, geeft de webgebaseerde WHOIS de contactgegevens van de domeinnaamhouder en aanvullende informatie over de registratie. Voor meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens bij gebruik van de webgebaseerde WHOIS, gelieve ons WHOIS-beleid en ons Privacybeleid te raadplegen.

Lees meer

Hoe verander ik mijn contactgegevens in de webgebaseerde WHOIS?

Neem contact op met uw registrar. Deze kan uw gegevens namens u aanpassen.

Het is belangrijk dat uw contactgegevens actueel zijn. Onjuistheden, fouten of verouderde informatie zal ons verhinderen met u in contact te treden, waardoor u het risico loopt uw domeinnaam te verliezen.

De hoeveelheid informatie die wordt getoond in de WHOIS varieert naargelang de registratie van deze domeinnaam werd gedaan door een natuurlijke persoon of door een rechtspersoon.

Indien u een .eu domeinnaam registreerde en u niet wenst dat uw e-mailadres zichtbaar is in de WHOIS kunt u een ander, werkend e-mailadres bezorgen aan uw registrar. Dit alternatief adres zal dan in de WHOIS worden weergegeven in plaats van het huidige adres. U zult beide e-mailadressen kunnen verifiëren via uw My.eu account.

 

Lees meer

De WHOIS-databank toont een domeinnaam met foutieve registratiegegevens. Hoe breng ik EURid hiervan op de hoogte?

Indien u kennisneemt van  registratiegegevens voor een specifieke domeinnaam die naar uw mening fout zijn dan kan u ons dat laten weten. Ga naar whois.eurid.eu en geef de domeinnaam in. op de resultaatpagina klikt u op de link “Foutieve registratiegegevens". vervolgens kunt u het elektronische formulier dat automatisch gegenereerd wordt vervolledigen en  het aan ons overmaken.

Lees meer

Wat zijn proxydiensten en waarvoor worden ze gebruikt?

Met proxydiensten kunnen de contactgegevens van een domeinnaamhouderverhuld worden . Dit kan verschillende redenen hebben. Zo kan een proxyservice worden gebruikt om de privacy van een gebruiker te verzekeren die niet wilt dat zijn gegevens zichtbaar zijn in de WHOIS.

 

EURid zorgt ervoor dat het aantal persoonlijke gegevens van natuurlijke personen, weergegeven in de WHOIS, minimaal blijft. De weergave wordt beperkt tot het e-mailadres en de taal van de domeinnaamhouder. Deze gegevens zijn immers noodzakelijk om de domeinnaamhouder te kunnen contacteren. Voor rechtspersonen die houder zijn van een domeinnaam wordt bijkomende informatie weergegeven.

 

Indien u een .eu (of diens varianten in Cyrillisch of Grieks alfabet) domeinnaam registreerde en u niet wenst dat uw e-mailadres zichtbaar is in de WHOIS kunt u een ander, werkend e-mailadres bezorgen aan uw registrar. Dit alternatief adres zal dan in de WHOIS worden weergegeven in plaats van het huidige adres. U zult beide e-mailadressen kunnen verifiëren via uw My.eu account.

Indien u vragen heeft over de verwerking van persoonsgegevens, kunt u ons WHOIS-beleid en ons Privacybeleid raadplegen of contact met ons opnemen via [email protected].

Lees meer

Hoe worden persoonlijke gegevens verwerkt door EURid?

De persoonlijke gegevens van alle betrokkenen die met ons in contact komen, worden behandeld volgens ons Privacybeleid. Als u wilt weten welke persoonsgegevens EURid over u verwerkt, kunt u een online aanvraagformulier voor gegevenstoegang (DAR) indienen. Indien u de houder bent van een .eu domeinnaam (of een domeinnaam in andere scriptvarianten), vragen wij u om ook het WHOIS-beleid te raadplegen voor meer informatie over de verwerking van persoonlijke gegevens bij het gebruik van de webgebaseerde WHOIS. Als domeinnaamhouder heeft u ook de mogelijkheid om uw persoonlijke gegevens te bekijken via de ‘Mijn .eu’-webpagina. 

Op onze GDPR-pagina vindt u een volledig overzicht van de wijzigingen die we hebben aangebracht aan onze procedures en documenten in het kader van de introductie van de Algemene Verordering Gegevensbescherming op 25 mei 2018. 

Mocht u vragen hebben over de verwerking van gegevens waarop u geen antwoord vindt in onze documentatie, neem dan contact op met ons Privacyteam via [email protected].

 

Lees meer

Ik heb een e-mail ontvangen van EURid met een verzoek om mijn registratiegegevens te valideren. Wat moet ik doen?

Om frauduleus gebruik van domeinnamen te bestrijden, voert EURid verschillende verificatieprocessen uit om ervoor te zorgen dat de informatie over de houders van domeinnamen in de registratiedatabank accuraat en up-to-date is.

 

In het kader van deze procedure kunnen op elk moment voor of na de registratieprocedure controles worden uitgevoerd.  

 

Als u een e-mail van EURid heeft ontvangen ([email protected]) met een verzoek om uw identiteits- of contactgegevens te valideren, dient u volgende stappen te doorlopen:

 

  • Let op de deadline die in de e-mail wordt aangegeven. Deze kan variëren van drie (3), tot zeven (7) tot veertien (14) kalenderdagen. Het is belangrijk dat u de vereiste informatie binnen de aangegeven termijn verstrekt.
  • Login op uw Mijn.eu account.
  • Upload documentatie die de vereiste informatie bevat. Verdere instructies vindt u op de Mijn.eu omgeving.
  • Klik op indienen nadat u deze documentatie geüpload heeft. Zo weten wij dat deze documenten klaar zijn om gevalideerd te worden.
  • Indien u specifiek verzocht wordt te bevestigen dat u uw domeinna(a)m(en) te goeder trouw registreerde kunt u dat doen door op "Bevestig uw registratie te goeder trouw" te klikken en het vakje "Ik bevestig" op uw Mijn.eu platform aan te kruisen.

 

Na een verificatiecontrole kan de status van uw domeinnaam een van de volgende statussen weergeven:  

 

  • ‘ServerHold’ Deze domeinnaam is geregistreerd door de domeinnaamhouder zoals weergegeven in de WHOIS maar is tijdelijk inactief (d.i. website en e-mail werken niet) omdat er een onderzoek loopt.;
  • ‘Ingetrokken’ Deze domeinnaam is niet langer geregistreerd en is momenteel niet beschikbaar voor registratie in afwachting van een juridische uitspraak.

 

Als u meer informatie over uw zaak wilt ontvangen, kunt u contact met ons opnemen door te antwoorden op de e-mail die u hebt ontvangen.

 

Lees meer