Ik ben een domeinnaamhouder

Wie kan ik contacteren indien ik vragen heb over mijn domeinnaam?

Gelieve uw registrar te contacteren.


Indien u de contactgegevens van uw registrar niet heeft, geef dan uw domeinnaam op in het WHOIS-zoekvak. U ziet vervolgens de gegevens van de domeinnaamregistratie, met onder andere de contactgegevens van uw registrar.


Geaccrediteerde registrars werken soms samen met onderaannemers of tussenpersonen om registratiediensten van domeinnamen aan te bieden aan het publiek. Enkel geaccrediteerde registrars hebben echter toegang tot de registratiesystemen. Het is uiteindelijk de registrar die wordt aangegeven in de webgebaseerde WHOIS die uw domeinaam heeft geregistreerd via het registratiesysteem. Als het bedrijf waarop u een beroep heeft gedaan een reseller of tussenpersoon is, dan zal zijn naam niet worden getoond. Denk er aan dat registrars de reseller soms opgegeven als ‘onsite contact’ of ‘reseller contact’. In zo’n geval verschijnen de gegevens van de reseller wel in de webgebaseerde WHOIS.

Wat is Mijn .eu Account? Waarvoor kan ik het gebruiken?

Mijn .eu Account is een online toepassing die het mogelijk maakt voor domeinnaamhouders om bepaalde aspecten van hun domeinnamen te beheren. Lees meer over Mijn .eu Account en krijg toegang. 

Hoe kan ik de nameservers die aan mijn domeinnaam verbonden zijn raadplegen of bijwerken?

U kunt de nameservers die verbonden zijn met uw domeinnaam raadplegen door de webgebaseerde WHOIS te gebruiken.


Geef uw domeinnaam op in het WHOIS-zoekvak en vink, indien nodig, het Captcha veld aan om toegang te krijgen tot de registratiegegevens van uw domeinnaam. U ziet onder andere de verbonden nameservers en de contactgegevens van uw registrar.


Gelieve uw registrar te contacteren indien u de nameservers die verbonden zijn met uw domeinnaam wilt aanpassen.

Waarom werd mijn domeinnaam in quarantaine geplaatst? Hoe kan ik hem terugkrijgen?

Uw domeinnaam is in quarantaine omdat hij door de registrar werd verwijderd. Na verwijdering blijft uw domeinnaam nog 40 dagen in quarantaine. Gedurende deze periode kan de domeinnaam op eender welk moment gereactiveerd worden. Wanneer een domeinnaam in quarantaine staat, zijn de websites en e-mailadressen verbonden met de domeinnaam niet werkzaam. Verwijderde domeinnamen worden na de quarantaineperiode weer vrijgegeven voor registratie. Na vrijgave kunnen zij door iedereen geregistreerd worden, op basis van het principe wie het eerst komt, het eerst maalt. Om te weten te komen op welke datum de domeinnaam vrijgegeven wordt voor registratie volgens het principe "wie het eerst komt, die het eerst maalt", geeft u de domeinnaam in in het WHOIS zoekvak.


Om uw domeinnaam te reactiveren voor het einde van de quarantaine periode, gelieve uw registrar te contacteren. U kunt ook een nieuwe registrar vragen uw domeinnaam te reactiveren. Informatie over de gerelateerde kosten kunt u bij de registrar opvragen.


Er zijn 3 redenen waarom een domeinnaam verwijderd kan worden:

-    De domeinnaamhouder wil de naam niet meer. In dat geval dient de quarantaineperiode van 40 dagen als afkoelingsperiode. De naam kan binnen deze periode nog gereactiveerd worden als de domeinnaamhouder zich bedenkt en de naam toch wil houden.

-    De domeinnaamhouder heeft de verlengingskosten niet betaald en zijn registrar heeft de naam moeten verwijderen vanwege uitstaande facturen. Na 40 dagen quarantaine wordt de naam vrijgegeven voor algemene registratie op basis van het principe wie het eerst komt, het eerst maalt, tenzij de domeinnaamhouder de naam vóór dat moment kan reactiveren.

-    De domeinnaam is door EURid ingetrokken omdat de domeinnaamhouder niet voldoet aan de criteria om voor registratie in aanmerking te komen. Ingetrokken domeinnamen kunnen enkel door EURid gereactiveerd worden.

Ik heb mijn domeinnaam niet meer nodig. Wat moet ik nu doen?

Als u uw domeinnaam niet meer nodig heeft, kunt u hem transfereren naar iemand anders of vragen om verwijdering. Verwijdering van uw naam betekent dat de naam en alle daarbij horende gegevens, zoals uw naam en adres, worden verwijderd uit onze webgebaseerde WHOIS. Neem contact op met uw registrar om uw naam te laten verwijderen. Zodra de domeinnaam is verwijderd, blijft hij 40 dagen in quarantaine. De quarantaineperiode dient als een soort van afkoelingsperiode waarin u uw domeinnaam nog kan reactiveren indien u zich bedenkt of indien de domeinnaam onbedoeld verwijderd werd. Na de quarantaineperiode wordt de naam vrijgegeven voor registratie en kan hij geregistreerd worden door iemand anders volgens het principe “wie het eerst komt, het eerst maalt”. 


In overeenstemming met ons Privacybeleid zullen uw persoonlijke gegevens niet langer zichtbaar zijn in onze webgebaseerde WHOIS nadat de domeinnaam uit quarantaine is gegaan. Wij houden echter uw gegegevens bij gedurende een periode van 10 jaar, in het geval ze nodig zouden zijn in het kader van juridische verdediging, zoals in overeenstemming met de Belgische wetgeving.

Hoe en wanneer moet ik mijn domeinnaam verlengen?

EURid zal automatisch uw domeinnaam verlengen voor 1 extra jaar wanneer het einde van de registratietermijn bereikt wordt. Het kan echter zijn dat uw registrar anders te werk gaat en daarom raden wij u aan om na te gaan bij uw registrar wanneer uw domeinnaam zal vervallen en wat dan zal gebeuren. Lees hier meer over de vervaldatum.

Waarom werkt mijn autorisatiecode niet?

Werkt uw autorisatiecode niet? Dit kan verschillende oorzaken hebben:


•    De autorisatiecode werd fout gespeld of verkeerd ingevoerd;
•    De code is niet langer geldig;
•    Een nieuwe autorisatiecode werd aangevraagd waardoor de oude ongeldig is;
•    De code werd al gebruikt.

 

Lees meer over autorisatiecodes.

Waarom is mijn website niet meer online sinds ik mijn domeinnaam naar mijn nieuwe registrar verhuisde?

Registrars zijn verantwoordelijk voor de administratieve en technische implementatie van de domeinnamen onder hun beheer. Er moeten één of meerdere name servers gelinkt zijn aan uw domeinnaam, alvorens er sprake kan zijn van een website. Een name server maakt de verbinding tussen de domeinnaam en bijvoorbeeld de mail server of de web server. De technische gegevens worden door registrars beheerd in zogenaamde zone files.

Bij twijfel, vraag uw huidige registrar of tijdens de verhuisprocedure van de domeinnaam de zone file ook verhuisd of bijgewerkt werd.

Hoe kan ik mijn registratie updaten op basis van mijn burgerschap?

Vanaf 2 augustus 2021 kunnen burgers van een van de EU-lidstaten, IJsland, Liechtenstein of Noorwegen een .eu-domeinnaam (of varianten daarvan in andere scripts) registreren, ongeacht hun land van verblijf. Als u uw registratiegegevens wilt bijwerken op basis van uw burgerschap, neem dan contact op met uw registrar (het bedrijf waarbij u de domeinnaam heeft geregistreerd).

 

Uw registrar kan uw registratiegegevens bijwerken en het land van burgerschap opnemen in het veld 'Burgerschap'. U kunt de registratiegegevens van uw domeinnaam op elk moment verifiëren door in te loggen op uw account via https://my.eurid.eu.

 

Indien u op zoek bent naar een registrar die registratie aanbiedt op basis van de burgerschapscriteria, ga dan naar de pagina 'Vind een registrar', filter de lijst onder 'Diensten' en selecteer ‘Registratie op basis van burgerschap’.