Naar een groener internet

We zijn ervan overtuigd dat zelfs ondernemingen die actief zijn in cyberspace, op een duurzame manier kunnen werken.

We werden als eerste Europese TLDregistry geregistreerd door het communautair milieubeheer- en milieuauditsysteem (EMAS).

Milieuacties

EURid werkt al jaren volgens duurzame methodes.

De EMAS-registratie is de formele erkenning van onze doorlopende activiteiten en belichaamt ons publiek engagement om onze ecologische voetafdruk verder te verkleinen. Deze activiteiten omvatten:

  • Energie-efficiëntie: Het verminderen van de invloed van vervoer op het milieu door de implementatie van een plan om groenere bedrijfswagens te introduceren is één van de maatregelen die EURid neemt om de CO2-uitstoot te beperken.
  • Betrokkenheid van de organisatie: EURid gelooft dat het intern promoten van zijn milieubeleid bij de stafmedewerkers de betrokkenheid van zijn werknemers in de milieuactiviteiten en -projecten vergroot.
  • Verantwoorde evenementen: Als EURid conferenties of andere evenementen organiseert voor geaccrediteerde registrars en wanneer EURid deelneemt aan beurzen of meetings van de sector, past EURid de criteria toe van de Green Meeting Guide van het milieuprogramma van de Verenigde Naties (UNEP), om te verzekeren dat deze events en het gerelateerde reisverkeer zo milieuvriendelijk mogelijk zijn.

Policy and objectives

De  EMAS and ISO 14001 Environmental Statement 2018-2020 (PDF) omvat het milieubeleid, de doelstellingen en het actieprogramma van EURid voor de volgende drie jaar.

Over EMAS

Het EU Eco-Management and Audit Scheme is een niet-verplichte beheertool voor bedrijven en andere organisaties om hun milieuprestaties te evalueren, te rapporteren en te verbeteren. Dit programma helpt bedrijven hun productieprocessen te optimaliseren, hun milieu-impact te verkleinen en hun middelen efficiënter aan te wenden.

EURid verkreeg de EMAS-erkenning in mei 2012 en heeft zijn EMA-registratie hernieuwd voor de periode 2015-2017. Ons registratienummer is BE-VL-000016.

CO2 compensatie

In 2014 werd onze CO2 -uitstoot van 2013 geëvalueerd, en kochten we geverifieerde CO2-kredieten aan voor de bouw van windturbines en de productie van biodiesel afkomstig van Jatropha zaden (purgeernoot) in Gujarat, India.

In april 2015 werkte EURid opnieuw samen met de Spaanse non-profit organisatie FAPAS: een deel van onze CO2 -uitstoot werd gecompenseerd, door fruitbomen te planten in het Spaanse Asturië, een gebied dat de natuurlijke habitat is van de bedreigde Europese bruine beer. Het programma met de naam ‘+BEARS-CO2’ helpt EURid om haar milieudoelstellingen te bereiken, en vergrootte gelijkertijd de biodiversiteit in de regio.

In 2015 werd onze CO2 -uitstoot van 2014 geëvalueerd en kochten we geverifieerde CO2-kredieten aan voor het Ecomapuà-project, dat onder andere als doel heeft om de rijke biodiversiteit in het Amazoneregenwoud te bewaren.

In 2016 evalueerden we onze CO2-uitstoot van 2015 en kochten we geverifieerde CO2-kredieten aan waarmee we bijdragen aan de Dak Rung waterkrachtcentrale in Vietnam. Dit project rond hernieuwbare energie zorgt voor de bouw van een 8MW waterkrachtcentrale in de Dak Rung rivier. De waterkrachtcentrale zal energie opwekken voor zowel de lokale gemeenschap als voor het elektriciteitsnet van Vietnam waardoor de uitstoot van broeikasgassen in de regio zal verminderen. Het project ondersteunt eveneens de ontwikkeling van de lokale gemeenschap.

EURid kocht geverifieerde kredieten aan om het Borehole Rehabilitation project in Uganda te steunen en zo haar CO2-uitstoot in 2016 te compenseren. Het doel van het Borehole Rehabilitation project is om, in samenwerking met Ugandese gemeenschappen, de situatie te verbeteren door kapotte boorgaten te herstellen en terug toegang tot zuiver, veilig drinkwater te verlenen. De rechtstreekse voordelen van het project zijn dat families niet langer ver moeten reizen voor water of water moeten koken om verontreinigingen te verwijderen, waardoor ze brandhout sparen en voorkomen dat er CO2 in de atmosfeer terechtkomt.

In 2018 hebben we onze CO2-uitstoot van 2017 geëvalueerd en onze steun aan het Borehole Rehabilitationproject in Uganda vernieuwd. Deze keer lag onze focus op de districten Dokolo, Otuke en Alebtong in Uganda. Net als in 2017 is het doel van het Borehole Rehabilitationproject om samen met Ugandese gemeenschappen kapotte boorgaten te repareren om de toegang tot schoon en veilig drinkwater te herstellen.

In 2019 hebben we onze CO2-uitstoot van 2018 geëvalueerd en om deze uitstoot te compenseren ondersteunen we een herbebossingsproject in Monchique, Portugal. Monchique is een gebied dat in de zomer van 2018 werd getroffen door verwoestende bosbranden.