APEWS

Is-Sistema ta’ Tbassir tal-Abbużi u ta’ Twissija Bikrija (APEWS) hija metodoloġija innovattiva u rebbieħa bbażata fuq l-evalwazzjoni ta’ xejriet ta’ reġistrazzjonijiet ta’ ismijiet ta’ dominju. Hija tbassar jekk isem ta’ dominju jkunx potenzjalment se jintuża b’mod abbużiv.

Jekk is-sistema tidentifika isem ta’ dominju rreġistrat li huwa potenzjalment marbut ma’ abbuż, id-delegazzjoni tiegħu fil-fajl taż-żona .eu tiġi mdewma u l-istatus fil-WHOIS ibbażata fuq il-web se jidher bħala “Server Hold” (Miżmum mis-Server).

L-isem ta’ dominju huwa rreġistrat. Madankollu, kull servizz marbut miegħu (bħal sit web, email jew kwalunkwe servizz ieħor) mhux se jaħdem sakemm titlesta l-proċedura ta’ verifika tagħna.

Il-EURid tirrevedi manwalment l-ismijiet ta’ dominju kollha li d-delegazzjoni tagħhom hija mdewma minħabba s-sistema APEWS. Aħna nitolbu lid-detentur tad-dominju jikkonferma d-data ta’ reġistrazzjoni tiegħu u biex jibgħat evidenza tal-identità tiegħu. Il-proċess ta’ reviżjoni jista’ jwassal għad-delegazzjoni tal-isem ta’ dominju fil-fajl taż-żona .eu jew għas-sospensjoni tiegħu. Jekk l-isem ta’ dominju jiġi sospiż u sussegwentement irtirat, dan se jsir disponibbli għal reġistrazzjoni ġdida b’mod f’waqtu. 

Biex issir taf aktar dwar l-APEWS, jekk jogħġbok ikkonsulta l-pubblikazzjonijiet xjentifiċi li ġejjin (disponibbli biss bl-Ingliż):

Jekk għandek xi mistoqsijiet relatati mal-ipproċessar tad-data personali f’EURid, jekk jogħġbok aqra l-Politika ta’ Privatezza tagħna.

Sabiex tipproteġi lill-utenti finali minn użu ħażin possibbli ta' ismijiet ta' dominju assoċjati mal-emerġenza attwali tal-COVID-19 (coronavirus), EURid aġġorna s-sistema APEWS biex twettaq kontrolli addizzjonali fuq ismijiet ta' dominju li jkunu għadhom kemm ġew irreġistrati li fihom kliem ewlieni relatat mal-pandemija.


Reġistranti ta' ismijiet ta' dominju li fihom kliem ewlieni identifikat se jkunu meħtieġa jivvalidaw id-data tagħhom u jippreżentaw dikjarazzjoni li tikkonferma li l-isem ta' dominju tagħhom ġie rreġistrat f'"bona fide" fi żmien sebat (7) ijiem kalendarji. Jekk jogħġbok aqra aktar informazzjoni hawnhekk. 

L-istruzzjonijiet dwar x'għandek tagħmel meta tirċievi email ta' verifika tad-data ta' reġistrazzjoni minn EURid huma disponibbli hawnhekk.