Techniniai ir privatumo paklausimai

Ką reiškia „homoglyph bundling“? Ar EURid teiks tokią paslaugą?

Priklausomai nuo naudojamų rašmenų ir šrifto, domenų vardai gali atrodyti panašiai. Faktiškai, tam tikri simboliai arba glifai yra tokių formų, kurios yra arba identiškos, arba tokios, kurios iš bent pirmo žvilgsnio atrodo taip pat. Domenų vardai laikomi vienas kito homoglifais, jeigu savo atitinkamose padėtyse visi vieno domeno vardo simboliai yra kito domeno vardo homoglifai.

 

Homoglifų grupė reiškia keleto domenų vardų grupę, kurie yra vienas kito homoglifai.

 

Kai kurie registratoriai homoglifų grupių atžvilgiu priėmė atitinkamą tvarką. EURid siekia užtikrinti, kad jeigu domeno vardas iš tam tikros homoglifų grupės yra registruotas, reiškia nebegalima registruoti jokio kito domeno vardo, priklausančio tai pačiai grupei.

 

Tokia tvarka padeda sumažinti painiavą dėl domenų vardų, galinčių atrodyti vienodai.

 

2016 m. birželio 1 d. EURid įdiegė .eю (.eu kirilicos raštu) ir 2019 m. lapkričio 14 d. .ευ (graikų raštu). Nuo .eю įdiegimo EURid įvedė pagrindinę taisyklę, kad antro lygio raštas turi atitikti aukščiausio lygio raštą. Nuo 2019 m. spalio 16 d. domeno vardams kirilicos raštu nebetaikoma homoglifų grupių tvarka. Tai paaiškinama tuo, kad kirilicos plėtinys negali sukelti vizualios painiavos, kai kirilicos raštu domenų vardai lyginami su graikų ar lotynų domenų vardais.

 

2016 m. birželio 1 d. EURid įdiegė .eю ALD (.eu kirilicos raštu). Nuo metu domeno vardai įregistruoti kirilicos raštu “kirilica.lotynų” buvo klonuoti su .eю galūne ir egzistavo kartu iki 2019 gegužės 31 d. Pasibaigus pereinamam laikotarpiui, 2019 m. gegužės 31 d. EURid panaikino domeno vardą (-us) įregistruotus kirilicos raštu su lotynišką .eu galūne. 

 

Pažymėtina, kad EURid neleido maišyti skirtingų rašmenų domeno varduose nuo pat IDN priėmimo, kad būtų kuo mažiau painiavos su vienodais domenų vardais.