Dokumentų saugykla

Dokumentu krātuvē atrodama personas datu izpaušanas veidlapa, kā arī EURid politika, Noteikumi un Nosacījumi, ES regulas un citi dokumenti.


Nuostatos ir sąlygos

ADR taisyklės

Registratoriaus sutarties pavyzdys

WHOIS politika

Domeno vardo registracijos tvarka

Prašymo forma atskleisti asmens duomenis

EU reglamentai 733/2202

EU reglamentai 874/2004

EU reglamentai 1654/2005

EU reglamentai 1255/2007

EU reglamentai 560/2009

EU reglamentai 516/2015