Aplinkosaugos veikla

Mes tikime, jog netgi kibernetinėje erdvėje veikiančios įmonės gali naudoti savo išteklius tausiai.

Mes esame pirmasis Europos ALD registras, gavęs ES Aplinkosaugos vadybos ir audito sistemos (EMAS) registraciją.

Aplinkosaugos atsakomybė

Mes jau daugelį metų dirbame taikydama ekologišką požiūrį.

EMAS registracija suteikia oficialų statusą mūsų vykdomai veiklai ir parodo viešą įsipareigojimą toliau mažinti poveikį aplinkai. Šią veiklą sudaro, bet neapriboja:

  • Išteklių efektyvumas: Vienas iš būdų sumažinti išmetamų teršalų kiekį yra įsigyjant ekologiškesnius įmonės automobilius, ir taip sumažinant transporto poveikį aplinkai.
  • Įmonės dalyvavimas: Mes tikime, kad informuojant darbuotojus apie įmonės tvarumo programą, skatiną darbuotojų dalyvavimą aplinkosaugos veikloje ir projektuose.
  • Atsakingi renginiai: Organizuodami konferencijas ir renginius registratoriams arba dalyvaudami pramonės mugėse ir susitikimuose, taikome Jungtinių Tautų aplinkos programos (UNEP) susitikimų gairių kriterijus, siekiant užtikrinti, kad šie renginiai bei susijusios kelionės būtų kiek įmanoma ekologiškesni.

Politika ir tikslai

EMAS and ISO 14001 Environmental Statement 2018-2020 (PDF) nustato EURid aplinkos politiką, tikslus ir veiklos programą kitiems trejiems metams.

Apie EMAS

EU Eco-Management and Audit Scheme (EMAS) – tai savanoriška vadybos priemonė, skirta padėti įmonėms ir kitoms organizacijoms įvertinti, parengti ataskaitas ir mažinti savo poveikį aplinkai. Ši sistema padeda įmonėms optimizuoti gamybos procesus, mažinti poveikį aplinkai ir efektyviau naudoti išteklius.

EURid 2012 m. gegužę gavo EMAS registraciją ir atnaujino EMAS registraciją 2015 m. - 2017 m. laikotarpiui. Mūsų registracijos numeris yra BE-VL-000016.

CO2 kompensacija

2014 m. mes įvertinome savo CO2 2013 m. emisijas ir įsigijome patikrintus CO2 kreditus vėjo turbinų statybai ir biodyzelino gamybai iš braivėlio (lot. Jatropha) sėklų Gujarate, Indijoje.

2015 m. balandžio mėn. EURid sujungė pajėgas su Ispanijos aplinkosaugos ne pelno siekiančią organizaciją FAPAS, siekdama apriboti EURid'o CO2 emisijas. Astūrijos vietovėje, Ispanijoje, kur gyvena beišnykstantys rudieji lokiai, pasodinta daug vaismedžių. Programa „+BEARS –CO2“ ne tik suteikė registrui galimybę papildomai prisidėti prie atsakomybės už aplinkos apsaugą, bet dar ir palaikyti ekosistemos įvairovės didinimą regione.

2015 m. taip pat įvertinome savo 2014 m. CO2 emisijas ir įsigijome patikrintus CO2 kreditus, siekdami prisidėti prie „Ecomapuà“ projekto, kuris, be kitų dalykų, dar siekia išsaugoti turtingą biologinę įvairovę Amazonėje.

2016 m. įvertinome mūsų 2015 m. išmetamo CO2 kiekį ir nupirkome  patikrintus CO2 kreditus, taip  prisidėdami prie Dak Rung hidroelektrinės projekto Vietname. Šis atsinaujinančios energijos projektas buvo pagrįstas 8MW hidroelektrinės statyba prie Dak Rung upės, kuri gamins atsinaujinančią elektros energijos tiek vietos gyventojams, tiek Vietnamo elektros tinklui. Projektas sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį regione ir rems vietos bendruomenės raidą.

Siekdama kompensuoti savo išmetamą CO2 kiekį 2016 m., EURid įsigijo sertifikuotų kreditų paremti Ugandos gręžinių rekonstrukcijos projektą. Gręžinių rekonstrukcijos projekto tikslas - pagerinti padėtį, dirbant su Ugandos bendruomenėmis, siekiant atkurti sugadintus gręžinius ir suteikti priėjimą prie švaraus ir saugaus geriamojo vandens. Tiesioginė šio projekto nauda bus šeimoms kurioms nebereikės keliauti dideliais atstumais, kad pasiektu vandenį ar virti vandenį, kad pašalintų teršalus. Taip bus sutaupomos malkos ir užkirstas kelią anglies dvideginio išmetimui į atmosferą.

2018 m. įvertinome mūsų išmetamą CO2 kiekį 2017 m. ir atnaujinome savo paramą Ugandos gręžinių rekonstrukcijos projektui. Šį kartą mūsų dėmesys buvo skiriamas Ugandos Dokolo, Otuke ir Alebtong rajonams. Kaip ir 2017 m., Ugandos gręžinių projekto tikslas yra dirbti su Ugandos bendruomenėmis, kad būtų atstatyti sugedę gręžiniai, siekiant atkurti prieigą prie švaraus ir saugaus geriamojo vandens.

2019 m. įvertinome savo 2018 m. išmetamo CO2 kiekį ir prisidėjome prie miško Portugalijoje, Monchique atkūrimo, kurį nuniokojo laukiniai gaisrai 2018 m. vasarą.