Domain név szabályok

Kérjük, figyelmesen olvassa el a .eu, ею (cirill ábécé) illetve ευ (görög ábécé) domain név Általános feltételeit és Regisztrációs irányelvét. Tudjon meg többet az EU-s rendeletekről.

A jogosultsági kritériumok változásai:

A 733/2002/EK rendelet módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint a 874/2004/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló új .eu rendeletet (2019/517) 2022. október 13-tól alkalmazandó; a 20. cikk azonban 2019. október 19-től alkalmazandó.

Az Európai Gazdasági Térség (EGT) Vegyes Bizottsága 2020. június 12-én jóváhagyta az új .eu rendeletnek az EGT-megállapodásba történő beépítését.

Valamennyi EGT-ország ratifikálta az új .eu rendeletnek az EGT-megállapodásba történő beépítését, ami azt jelenti, hogy az állampolgársági kritériumok 2021. augusztus 2-tól Izland, Liechtenstein és Norvégia állampolgáraira is kiterjednek.

2021. augusztus 2-tól a .eu domain név regisztrációját az alábbiak bármelyike kérheti:

 • valamely európai uniós ország, Izland, Liechtenstein vagy Norvégia állampolgára, lakóhelyüktől függetlenül;
 • olyan természetes személyek, akik nem európai uniós, izlandi, lichtensteini vagy norvég állampolgárok, de a tagállamok, Izland, Liechtenstein vagy Norvégia valamelyikében lakóhellyel rendelkeznek;
 • az Európai Unióban, Izlandon, Liechtensteinben vagy Norvégiában bejegyzett vállalkozások; és
 • az Európai Unióban, Izlandon, Liechtensteinben vagy Norvégiában bejegyzett szervezetek, az alkalmazandó nemzeti jog sérelme nélkül.

Továbbá kérjük, domain neve regisztrálásakor tartsa szem előtt az alábbiakat:

Elfogadott karakterek és kombinációk

Klasszikus (nem IDN) domain nevek esetén:

 • Betűk a-tól z-ig
 • Számjegyek 0-tól 9-ig
 • Kötőjel (-)
 • Csak a .eu kód allat regisztrálható.
 • Nem kezdődhet vagy végződhet kötőjellel (-).
 • A kötőjel nem lehet a harmadik vagy negyedik karakter helyén.

IDN domain nevek esetén:

 • Számjegyek 0-tól 9-ig
 • Kötőjel (-)
 • A cirill, görög és latin ábécé unicode karakterei. A támogatott karakterek listájának megtekintéséhez kattintson  ide .
 • Különböző ábécék karakterei nem kombinálhatók. A második szint minden egyes karaktere azonos ábécé karakterei kell hogy legyenek. A latin karakterekből álló domain nevek a .eu kódot kapják, a cirill ábécé karaktereiből álló domain nevek a .ею-t mig a görög ábécé karaktereiből álló domain nevek a .ευ-t. A 0-tól 9-ig  terjedő számjegyek illetve a kötőjel mind a latin, a cirill és a görög ábécék karaktereivel kombinálhatók.
 • Nem kezdődhet vagy végződhet kötőjellel (-).
 • A kötőjel nem lehet a harmadik vagy negyedik karakter helyén, hacsak, az első két karakter nem 'xn' és konvertálható egy érvényes IDN-né (nemzetköziesített domain név).

Kizárólag számjegyet tartalmazó domain nevek:

 • Kizárólag 0-tól 9-ig terjedő számjegyekből és kötőjelből állnak
 • Mind a .eu, a .ею illetve a .ευ kód allat regisztrálhatók.

Domain név hossz és az IDN-ek

Domain neve legalább két (2) karakter hosszúságú (nem beleértve a .eu és annak egyéb variációi kiterjesztést) kell hogy legyen kisbetűre fordítás és normalizálás után. Ha egy nemzetköziesített domain nevet IDN-t, kíván regisztrálni, ez a feltétel még az ACE string-be való átírás előtt vonatkozik. Egyes domain nevek túl rövidnek minősülnek annak ellenére, hogy két karakter hosszúságúak. Ez azért van, mert bizonyos két-karakter kombinációk egy Unicode karakterrel lehetnek képviselve.

Domain neve legfeljebb 63 karakter hosszúságú lehet (nem beleértve a .eu és annak egyéb variációi kiterjesztést) kisbetűre fordítás és normalizálás illetve ACE string-be való átírás után.

A domain nevek lejárati ideje

2014. szeptember 15. -től az újonnan regisztrált domain nevek már nem a hónap végén járnak le, hanem a regisztrációs ciklus végén, ez a regisztráció napjától számított egy (1) egészen tíz (10) év. Azon domain nevek, melyek február 29-én kerülnek bejegyzésre mindig február 28-án járnak le.

Példa:

2014. szeptember 15-ét követően (azon domain nevekre vonatkozik, melyek 2014. szeptember 15-e után kerültek bejegyzésre)
Regisztráció dátuma = 2015. január 15.
Domain lejárat = 2016. január 15 (=2015. január 15. + 1 év)

Zárolt nevek

Bizonyos .eu domain neveket az EU tagállamok és EU szervek zárolták. Ez azt jelenti, hogy ezek a nevek nem regisztrálhatók.

Számos, két karakternyi hosszúságú országkód, mint például a BE - Belgium, vagy DE - Németország is zárolt. A zárolt domain nevek listáját itt tekintheti meg. A megjelenő lista nem teljes és nem tartalmazza a két karakternyi hosszúságú országkódokat.

Fenntartott nevek

Bizonyos domain nevek az Európai Bizottság, egy EU tagállam, EGT állam vagy az EU-ba való csatlakozás folyamatában lévő államok egyike, vagy az EURid által zároltak.

További információért kérjük tekintse meg a fenntartott nevek brosúrát és az EK 1654/2005 és 560/2009 Rendeleteket. Az 560/2009-es rendelet, mely a 874/2004 rendelet 2009. június 26-tól érvényes változata itt található.

Az IDNA2008 protokoll bevezetését követően a tagállamok által fenntartott domainnevek listáját frissítették és csatolták az 516/2015 rendelethez.

A következő nevek az EURid saját használatára vannak fenntartva:

 • eurid.eu
 • registry.eu
 • nic.eu
 • dns.eu
 • internic.eu
 • whois.eu
 • das.eu
 • coc.eu

Ha egy szervezet, vagy magánszemély, fenntartott domain nevet kíván regisztrálni, az illetékes nemzeti regisztrációs hatóság kivételes esetekben fontolóra veheti a domain név aktiválását az igénylő számára.További információt a fenntartott nevek  aktiválására vonatkozó eljárásban találhat.