Átugrani a fő tartalomra

Domain név szabályok

Kérjük, figyelmesen olvassa el a .eu, ею (cirill ábécé) illetve ευ (görög ábécé) domainnév regisztrációjának Általános Feltételeit és  az új .eu Rendeleteket (2019/517) a 733/2002 rendelet módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint a 874/2004 Rendelet hatályon kívül helyezéséről.

A jogosultsági kritériumok:

A .eu domain név regisztrációját az alábbiak bármelyike kérheti:

 • valamely európai uniós ország, Izland, Liechtenstein vagy Norvégia állampolgára, lakóhelyüktől függetlenül;
 • olyan természetes személyek, akik nem európai uniós, izlandi, lichtensteini vagy norvég állampolgárok, de a tagállamok, Izland, Liechtenstein vagy Norvégia valamelyikében lakóhellyel rendelkeznek;
 • az Európai Unióban, Izlandon, Liechtensteinben vagy Norvégiában bejegyzett vállalkozások; és
 • az Európai Unióban, Izlandon, Liechtensteinben vagy Norvégiában bejegyzett szervezetek, az alkalmazandó nemzeti jog sérelme nélkül.

A domainnév elérhetősége

A domainnév regisztrálása előtt ellenőrizheti a webalapú WHOIS-szolgáltatásunkban, hogy a kívánt domainnév elérhető-e. A domainnév akkor regisztrálható, ha:

- nincs már regissztrálva;

- nincs lefoglalva vagy zárolva, illetve a Nyilvántartó számára nem ismert, hogy a Szabályoknak megfelelően "nem regisztrálható";

- nem része egy működő homoglifikus csomagnak.

Teljes és pontos regisztrációs adatok

A domainnév regisztrációja vagy megújítása csak akkreditált regisztrátoron keresztül történhet.

A domainnév regisztrációja csak akkor tekinthető teljesnek, ha a regisztrációkor a következő adatokat megadják:

- Az Ön teljes neve vagy az Ön által képviselt szervezet neve. Ha a szervezet neve nincs megadva, akkor Ön, mint magánszemély a domainnév jogosultja. Ha a szervezet neve meg van adva, akkor a szervezet, mint jogi személy a domainnév jogosultja;

- Az Ön teljes címe (vagy az Ön által képviselt szervezet címe).

- Az Ön állampolgársága szerinti ország megjelölése, ha Ön az Európai Unió, Izland, Liechtenstein vagy Norvégia állampolgára, de nem az Európai Unió valamely tagállamában, Izlandon, Liechtensteinben vagy Norvégiában lakik;

- Az Ön e-mail címe;

- Az Ön telefonszáma, amelyen keresztül Önnel kapcsolatba lehet lépni;

- Az Ön által igényelt domainnév;

- Az Ön által preferált kommunikációs nyelv

Működő e-mail címet kell megadnia azért, hogy szükség esetén kommunikálhasson Önnel a Nyilvántartó és/vagy az ADR szolgáltató. Ha a megadott cím nem működik, jogosultak vagyunk visszavonni az Ön domainnevét.

Ha az Ön elérhetőségei megváltoznak, forduljon regisztrátorához, hogy azonnal frissítse adatait. A regisztrációs adatait nem lehet közvetlenül nálunk frissíteni.

Regisztrációs adatait bármikor ellenőrizheti a my.eurid.eu oldalra bejelentkezve.

Visszaélések megelőzése

Az Ön domainnév-regisztrációja bármikor alávethető regisztrációs adatok ellenőrzésének illetve további biztonsági ellenőrzésnek, akár a domainnév .eu, .ею vagy .ευ zónába való felvétele és működése előtt, akár azt követően. Továbii információt az Adatminőségi és "Ismerje meg az ügyfelét" projektünket ismertető külön oldalon talál.

Továbbá kérjük, domainneve regisztrálásakor tartsa szem előtt az alábbiakat:

Elfogadott karakterek és kombinációk

Klasszikus (nem IDN) domain nevek esetén:

 • Betűk a-tól z-ig
 • Számjegyek 0-tól 9-ig
 • Kötőjel (-)
 • Csak a .eu kód allat regisztrálható.
 • Nem kezdődhet vagy végződhet kötőjellel (-).
 • A kötőjel nem lehet a harmadik vagy negyedik karakter helyén.

IDN domain nevek esetén:

 • Számjegyek 0-tól 9-ig
 • Kötőjel (-)
 • A cirill, görög és latin ábécé unicode karakterei. A támogatott karakterek listájának megtekintéséhez kattintson  ide .
 • Különböző ábécék karakterei nem kombinálhatók. A második szint minden egyes karaktere azonos ábécé karakterei kell hogy legyenek. A latin karakterekből álló domain nevek a .eu kódot kapják, a cirill ábécé karaktereiből álló domain nevek a .ею-t mig a görög ábécé karaktereiből álló domain nevek a .ευ-t. A 0-tól 9-ig  terjedő számjegyek illetve a kötőjel mind a latin, a cirill és a görög ábécék karaktereivel kombinálhatók.
 • Nem kezdődhet vagy végződhet kötőjellel (-).
 • A kötőjel nem lehet a harmadik vagy negyedik karakter helyén, hacsak, az első két karakter nem 'xn' és konvertálható egy érvényes IDN-né (nemzetköziesített domain név).

Kizárólag számjegyet tartalmazó domain nevek:

 • Kizárólag 0-tól 9-ig terjedő számjegyekből és kötőjelből állnak
 • Mind a .eu, a .ею illetve a .ευ kód allat regisztrálhatók.

Domain név hossz és az IDN-ek

Domain neve legalább két (2) karakter hosszúságú (nem beleértve a .eu és annak egyéb variációi kiterjesztést) kell hogy legyen kisbetűre fordítás és normalizálás után. Ha egy nemzetköziesített domain nevet IDN-t, kíván regisztrálni, ez a feltétel még az ACE string-be való átírás előtt vonatkozik. Egyes domain nevek túl rövidnek minősülnek annak ellenére, hogy két karakter hosszúságúak. Ez azért van, mert bizonyos két-karakter kombinációk egy Unicode karakterrel lehetnek képviselve.

Domain neve legfeljebb 63 karakter hosszúságú lehet (nem beleértve a .eu és annak egyéb variációi kiterjesztést) kisbetűre fordítás és normalizálás illetve ACE string-be való átírás után.

A domainnév regisztrációjának (megújítható) időtartama

A futamidő a domainnév regisztrációjának időpontjától kezdődik, és egy (1) és tíz (10) év között van, hacsak nem állapodtak meg másként. A futamidő hallgatólagosan egy (1) éves egymást követő időszakokra hosszabbodik meg. Azon domain nevek, melyek február 29-én kerülnek bejegyzésre mindig február 28-án járnak le.

Zárolt domainnevek

Az (EU) 2019/517 rendelet és az (EU) 2022/1862 bizottsági végrehajtási rendelet értelmében az uniós tagállamok, illetve Izland, Norvégia és Liechtenstein számos .eu, .ею és .ευ domainnevet zároltak. Ezeket a domainneveket azért is zárolhatták, mert ISO alpha-2 kódokat tartalmaznak, amelyek nemzetközileg elismert kétbetűs kódok az országok megjelölésére.

Ez azt jelenti, hogy ezeket a domainneveket nem lehet bejegyezni. A zárolt dmain nevek listáját itt tekintheti meg.

Fenntartott domainnevek

Az (EU) 2019/517 rendelettel és az (EU) 2022/1862 bizottsági végrehajtási rendelettel összhangban számos .eu, .ею és .ευ domainnevet tartanak fenn az EU tagállamai, illetve Izland, Norvégia és Liechtenstein, az EURid vagy az EU Bizottsága számára.

Amennyiben szervezetek vagy magánszemélyek fenntartott domainnevet kívánnak regisztrálni, az illetékes nemzeti regisztrációs hatóság kivételes körülmények között fontolóra veheti, hogy a kérelmező nevében aktiválja a fenntartott nevet. További információért kérjük, tekintse meg a fenntartott nevek aktiválási eljárását.