Átugrani a fő tartalomra

Adatvédelmi Irányelvek

Az EURid nagy hangsúlyt fektet az Ön magánéletének védelmére. Az adatvédelmi irányelveink tájékoztatják Önt arról, hogy milyen személyes adatokat dolgozunk fel Önnel kapcsolatban, miért és mennyi ideig dolgozzuk fel őket, és hogyan gyakorolhatja Ön a jogait.

Az EURid felelős az Ön személyes adatainak kezeléséért. 

Kérjük olvassa el az Adatvédelmi irányelveinket és az Általános feltételeket, hogy megértse, hogyan védjük az Ön személyes adatait.

Vonatkoznak-e Önre ezek az adatvédelmi irányelvek?

Az adatvédelmi irányelvek abban az esetben vonatkoznak Önre, ha személyes adatait azért kezeljük, mert kapcsolatba lépett velünk, akár mint egy .eu – vagy ennek más ábécében lehetséges változatai –felső szintű domain alatt bejegyzett domain név (a „Domain Név”) egyéni birtokosa, akár mint egy olyan félnek dolgozó egyén, amellyel szerződéses viszonyban állunk, akár mint egy telephelyünk vagy weboldalunk látogatója vagy egyéb módon (e-mailen, telefonon, egy rendezvényünkön való részvétel révén stb.).

Személyes adatait az alábbi módszerekkel gyűjthetjük: a Domain Név regisztrációs folyamata során az akkreditált regisztrátorhálózaton keresztül, e-mail, telefon, a my.eurid.eu platformra történő bejelentkezés és a regisztráció érvényességének ellenőrzése révén; rendezvényen való részvétel révén, a sütik vagy egyéb olyan technológiák használata által, amelyek nyomon követik a weboldalunk látogatóit, beszállítóktól vagy partnerektől származó kommunikáción keresztül, sikertörténetben való részvételen keresztül, hozzáférést felügyelő eszközökön keresztül, weboldalunkon található űrlap kitöltése útján vagy bármely egyéb módon. Alkalomszerűen gyűjthetjük személyes adatait akkor is, ha másik nyilvántartóval regisztrált domain nevet (nem a Domain Nevet) olyan regisztrátoron keresztül, aki az Ön személyes adatait a mi regisztrációs rendszerünkbe juttatja. 

 

Milyen személyes adatokat dolgozunk fel Önről?

Személyes adatoknak számítanak azok az azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó információk, (i) amelyeket Ön önként megad nekünk (pl. online űrlapokon, a weboldalukon, vagy sikertörténetben való részvétel révén), (ii) amelyeket az Ön telephelyünkön, rendezvényeinken vagy weboldalunkon/weboldalainkon tett látogatásáról vagy termékeinkhez, vagy szolgáltatásainkhoz való hozzáférés, illetve azok használata során gyűjtünk (pl. amikor bejelentkezik a „my.eurid.eu” oldalra).

Üzleti tevékenységünk során, valamint annak érdekében, hogy megfelelő szolgáltatást nyújtsunk és lehetőség szerint javítsunk a szolgáltatásainkon, az alábbi személyes adatokat dolgozhatjuk fel: az Ön Domain Nevét, a rendszerünkben használt egyedi azonosító nevét, Kereszt- és vezetéknevét, a (bejegyzett) címét, a telefonszámot (okat), az e-mail címet (eket), a nyelvi preferenciákat, a szervezetet, amelynél dolgozik, az állampolgársága szerinti országot, az azonosító okmány regisztrációs számát, személyazonosító okmányának lejárati dátumát, az Ön személyazonosító okmányát kiállító önkormányzatot, bankszámlaszámot, [születési dátumot], [nemét], [különleges státuszát], IP-címet és minden egyéb személyes adatot, amelyet Ön megad nekünk.

Attól a cégtől gyűjtjük az Ön személyes adatait, amelyen keresztül Ön a Domain Nevet regisztrált. Ez a cég lehet akkreditált regisztrátoraink egyike1 vagy azok egyik viszonteladója, aki az EURid nevében gyűjti az Ön személyes adatait.

 

Milyen célból dolgozzuk fel személyes adatait?

Személyes adatait számos célból dolgozzuk fel:

Annak érdekében, hogy a lehető legjobb szolgáltatást nyújthassuk az Ön Domain Neve részére, szükségünk van releváns információkra az Ön Domain Név regisztrációjával kapcsolatosan. Ez lehetővé teszi az Ön azonosítását és az Önnel való közvetlen kapcsolatfelvételt is a Domain Nevének regisztrációjával kapcsolatosan, amennyiben ez szükséges.

Előírás számunkra, hogy teljes és pontos adatbázist vezessünk minden regisztrált Domain Névről. Ennek a KI KICSODA keresőoldalnak a célja (https://whois.eurid.eu/hu/), hogy pontos és aktuális információt nyújtson a Domain Nevet kezelő technikai és igazgatási kapcsolattartó személyekről2. Ennek segítségével megbízható és biztonságosabb internetkörnyezetet hozhatunk létre és tarthatunk fent. Ezenkívül az Ön személyes adatait feldolgozhatjuk azonosítás céljából, hogy ellenőrizzük regisztrációjának érvényességét.

Személyes adatai segítségével hosszú távú és fenntartható kapcsolatokat hozhatunk létre és ápolhatunk és teljesíteni tudjuk az esetleges szerződésünket. Személyes adatai segítségével meg tudjuk válaszolni és teljesíteni tudjuk a kéréseit és/vagy adminisztratív információkat küldhetünk .

Személyes adatait felhasználhatjuk arra, hogy megfeleljünk a vonatkozó rendeleteknek, hogy az állami és kormányzati hatóságok kéréseire és kérdéseire válaszoljunk, beleértve a lakóhely szerinti országán kívüli állami és kormányzati hatóságokat, vagy megvédjük a jogainkat, a magánéletünket, a biztonságunkat és a tulajdonunkat és/vagy entitásainkat.

Személyes adatait felhasználhatjuk promóciós, marketing- és hirdetési üzenetek vagy egyéb olyan információk küldésére, amelyek érdekelhetik Önt.

Milyen jogalapon dolgozzuk fel személyes adatait?

Különböző jogalapokon dolgozzuk fel az Ön személyes adatait:

 • A feldolgozást megkövetelhetik a nyilvántartóként vagy adatellenőrként ránk vonatkozó jogi kötelezettségeink.
 • A feldolgozást megkövetelheti az Önnel kötött szerződés teljesítése.
 • A feldolgozás jogos érdekünk védelme szempontjából szükséges, többek között: gazdasági, kereskedelmi és pénzügyi érdekek, üzletmenet-folytonosság, az ügyfélinformáció és a termékek biztonsága és titoktartása; valamint a digitális és fizikai infrastruktúra biztonsága.
 • Kivételes esetekben feldolgozási tevékenységünkhöz szükség lehet az Ön beleegyezésére. 

Kivel osztjuk meg az Ön személyes adatait?

Az Ön személyes adatait soha senkinek nem értékesítjük. Az alkalmazandó jogszabályok által megengedett mértékben személyes adatait az alábbi feleknek adhatjuk ki:

Az EURid entitásai: A fent említett célokra a feldolgozási tevékenység részeként a személyes adatok más EURid entitásoknak kiadhatók.

Az Európai Bizottság és a kapcsolódó intézetek vagy ügynökségek: Az EURid-et az Európai Bizottság jelölte ki a .eu ccTLD (országkód szerinti felső szintű domain) nyilvántartás-kezelőjévé. Személyes adatait megoszthatjuk az Európai Bizottsággal vagy annak kapcsolódó intézeteivel vagy ügynökségeivel.

Megőrzési és tárolási szolgáltatók: Üzletmenet-folytonosságunk biztosítása érdekében minden regisztrációs adatot tárolnunk kell, és biztonsági másolatot kell belőlük készíteni, beleértve a személyes adatokat is. Az összes személyes adat megőrzését, tárolását és az adatokról való biztonsági másolat készítését az Európai Unióban működő szolgáltatókra bíztuk.

Harmadik felek: Személyes adatait jogos alapokon kiadhatjuk harmadik feleknek, beleértve a kormányzati hatóságokat is.

Kutatóintézetek: Személyes adatait megoszthatjuk (statisztikai vagy tudományos) intézetekkel kutatási célokra. Mindent megteszünk, hogy biztosítsuk, hogy a megfelelő technikai és szervezeti eszközök rendelkezésre álljanak az Ön személyes adatainak védelmére.

Azonosítást ellenőrző vagy visszaélést megelőző szolgáltatók: Annak érdekében, hogy megelőzzük az azonosíthatatlan, helytelen vagy elavult regisztrációs adat megadása révén történő visszaélésszerű Domain Név regisztrációt, a megadott regisztrációs adatok ellenőrzésére alkalmazhatunk harmadik fél szolgáltatókat.

Ellenőrök: Üzleti tevékenységünk helyes elbírálásának biztosítása érdekében ellenőrök férhetnek hozzá az Ön személyes adataihoz.

Támogató ügyfélszolgálat: A támogatás folytonossága érdekében harmadik feleket bízhatunk meg ügyfélszolgálati feladatok ellátásával. Annak érdekében, hogy megfelelő támogatást biztosítsunk Önnek, ezeknek a szolgáltatóknak hozzáférésük lehet az Ön személyes adataihoz.

Személyes adatainak megosztásakor arra törekszünk, hogy ahol lehetséges, az adatok fogadóit arra utasítsuk, hogy az Ön személyes adatait utasításainknak megfelelőn dolgozzák fel.

Milyen jogai vannak Önnek a személyes adatait illetően?

Ha kérése nem bizonyulnak túlzottnak vagy alaptalannak, Ön a következő jogokat gyakorolhatja személyes adatait illetően:

 • Jogában áll információt kérni a személyes adataira vonatkozóan.
 • Jogában áll másolatot kérni összes adatáról szabványos formában.
 • Jogában áll módosítani vagy helyesbíteni személyes adatait, ha azok helytelenek.
 • Jogában áll egyes feldolgozási tevékenységek korlátozását kérni bizonyos körülmények között.
 • Jogában áll egyes feldolgozási tevékenységeket elutasítani.
 • Jogában áll visszavonni a hozzájárulását.
 • Jogában áll személyes adatai törlését kérni bizonyos körülmények között.
 • Online űrlapunk kitöltésével és elküldésével egyszerűen gyakorolhatja ezeket a jogait.

Fenntartjuk magunknak a jogot arra, hogy saját megítélésünk szerint észszerű mértékben díjat számítsunk fel, amennyiben kérését túlzottnak tartjuk.

Ezen túlmenően jogában áll panaszt benyújtani a helyi felügyeleti hatóságához, amennyiben az a véleménye, hogy személyes adatainak feldolgozása nem felel meg az alkalmazandó jogszabályoknak.

Amennyiben egy Domain Névvel rendelkezik, kérjük, segítsen a biztonságos internet fenntartásában: mindig biztosítsa személyes adatainak pontosságát, teljességét és aktuális voltát. Felhatalmazzuk Önt, hogy személyes adatait tartsa saját ellenőrzése alatt, és erősítse meg a következő helyen: https://my.eurid.eu/hu/auth/login/.

Személyes adatairól szóló kérdéseit, kérjük, küldje el e-mailben a [email protected] e-mail-címre.

Hol és mennyi ideig tároljuk a személyes adatait?

Személyes adatait elektronikus formában és manuálisan is tároljuk, mind házon belül, mind harmadik felek útján az Európai Unióban található adatbázisainkban, és az erre kialakított hálózati csatlakozásainkon keresztül irodáinkból vagy hitelesített VPN-csatlakozáson keresztül távolról is hozzáférhetők.

Olyan formában tároljuk személyes adatait, amely lehetővé teszi az azonosítást. A tárolás időtartama nem hosszabb, mint amennyi a feldolgozás céljához szükséges. Az adatmegőrzési időszak eltérő a feldolgozott személyes adat típusától, a feldolgozás céljától és egyéb tényezőktől függően.

Mint Domain Név birtokos, személyes adatait tíz (10) évig tartjuk meg miután azok irrelevánssá válnak3.

Abban az esetben, ha egy másik olyan nyilvántartóval regisztrált domain nevet (nem Domain Nevet) olyan regisztrátoron keresztül, aki az Ön személyes adatait a mi regisztrációs rendszerünkbe juttatja, személyes adatait a regisztrációt követő egy (1) évig tartjuk meg.

Az üzleti tevékenységünk során használt szerződés keretén kívül gyűjtött személyes adatokat addig tartjuk meg, míg azok irrelevánssá válnak, elviekben egy (1) év után.

 

Milyen biztonsági intézkedéseket hozunk személyes adatai biztonságának megőrzésére?

Biztonsági intézkedéseinket folyamatosan működtetjük és frissítjük, hogy ilyen módon segítsük személyes adatainak és az egyéb információknak a védelmét az illetéktelen hozzáféréstől, az elveszéstől, a megsemmisítéstől és módosítástól. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy minden információt biztonságosan tároljunk, és arra kérjük szolgáltatóinkat, hogy megfelelő biztonsági intézkedéseket alkalmazzanak.

Sütik és egyéb nyomkövető technológiák

Amikor felkeresi weboldalunkat, a készülékein található bizonyos információkat sütik formájában tárolhatjuk. Arra kérjük, olvassa el figyelmesen a sütikkel kapcsolatos irányelveinket hogy megismerje, hogyan alkalmazzuk a sütiket.

VELÜNK VALÓ KAPCSOLATFELVÉTEL

Amennyiben adatvédelmi irányelveinkkel kapcsolatban kérdése merül fel, vagy amennyiben a fenti jogait gyakorolni kívánja, kérjük, lépjen kapcsolatba Adatvédelmi Irodánkkal a következő e-mail-címen: [email protected].
 


1 Az összes .eu akkreditált regisztrátor listája megtalálható a következő helyen: https://eurid.eu/hu/regisztraljon-egy-eu-domain-nevet/talaljon-regisztratort/.
2 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2019/517 RENDELETÉNEK (2019. március 19.) 12. cikke
3 Belga polgári törvénykönyv 2262 bis cikke.