Press vijesti

EURid je neprofitna organizacija, koja je putem javnog natječaja, imenovana od strane Europske komisije za upravljanje vršnom .eu, .ею i .ευ domenom. EURid surađuje s oko 750 akreditiranih registrara i pruža podršku na 24 službena jezika EU-a.

Preuzmite media kit

Medijski kit je dostupan na tromjesečnoj osnovi.

Medija kontakt:

Priopćenja za tisak i vijesti