Tehnički i privatnosti upite

Što su proxy (posredničke) usluge i čemu služe?

Proxy usluge nude se radi skrivanja kontaktnih podataka nositelja domena iz više razloga. Jedan od razloga za uporabu proxy usluge jest osiguravanje privatnosti: neki nositelji ne žele da se njihovi privatni podaci prikažu na mrežnom WHOIS-u. U EURid-u količinu osobnih podataka fizičkih osoba koji su dostupni na mrežnom WHOIS-u automatski svodimo na najmanju moguću mjeru. Ti su podaci ograničeni na adresu e-pošte i jezik, koji su potrebni za kontaktiranje nositelja domene. Za pravne osobe koje su nositelji domene prikazuju se dodatne informacije.
Ako ste registrirali domenu .eu i želite da se vaša adresa e-pošte ne vidi na mrežnom WHOIS-u, svojem registraru možete dati dodatnu funkcionalnu adresu e-pošte, koja će biti prikazana na mrežnom WHOIS-u umjesto trenutačne adrese. Obje adrese e-pošte moći ćete provjeriti u svojem računu Moja .eu.

Ako imate bilo kakvih pitanja o obradi osobnih podataka, pročitajte naša Pravila za WHOIS i Pravila zaštite privatnosti ili nas kontaktirajte na adresu [email protected].