Tehnička pitanja i pitanja o privatnosti

Što se podrazumijeva pod „homoglyph bundling“? Nudi li EURid ovu uslugu?

Ovisno o korištenom zapisu i fontu, nazivi domena mogu izgledati slično jedan drugome. Ustvari, neki znakovi ili simboli imaju oblike koji mogu izgledati potpuno identično ili ih je teško razlikovati na prvi pogled. Nazivi domena međusobno se smatraju homografima, ako su svi znakovi jedne domene homografi svih znakova druge domene, na njihovim odgovarajućim pozicijama.

 

Homografska grupa znači skup naziva domena koji su homografi jedni drugima.

 

Određeni su registri usvojili politiku upravljanja homografskim grupama. EURid jamči kad je jednom naziv domene određene homografske grupe registriran, više nije moguće registrirati bilo koji drugi naziv domene, a koji pripada istoj homografskoj grupi.

 

Cilj je ovakvog pristupa smanjenje rizika od moguće zabune nastale zbog naziva domena koji izgledaju slično.

 

EURid je uveo domene .ею (.eu na ćirilici) 1. lipnja 2016 i .ευ (.eu. na grčkom pismu) 14. studenog 2019. Kada je uveo .ею, EURid je također postavio jednostavno pravilo koje nalaže da pismo druge razine mora odgovarati pismu vršne razine. Od 16. listopada 2019. na nazive domena na ćirilici više ne utječe postupak homografske grupe zato što ne može doći do vizualne zabune kada se ekstenzije na ćirilici uspoređuju s nazivima domena na grčkom pismu ili latinici.

 

Valja napomenuti da od pokretanja IDN-ova EURid ne dopušta miješanje pisama kako bi se smanjio rizik od zabune zbog sličnih naziva domena.