Tehnički i privatnosti upite

Što se podrazumijeva pod „homoglyph bundling“? Nudi li EURid ovu uslugu?

Ovisno o korištenom zapisu i fontu, nazivi domena mogu izgledati slično jedan drugome. Ustvari, neki znakovi ili simboli imaju oblike koji mogu izgledati potpuno identično ili ih je teško razlikovati na prvi pogled. Nazivi domena se međusobno smatraju homografima, ako su svi znakovi jedne domene homografi svih znakova druge domene, na njihovim odgovarajućim pozicijama.

 

Homografska grupa znači skup naziva domena koji su homografi jedni drugima.

 

Određeni su registri usvojili politiku upravljanja homografskim grupama. EURid jamči kad je jednom naziv domene određene homografske grupe registriran, više nije moguće registrirati bilo koji drugi naziv domene, a koji pripada istoj homografskoj grupi.

 

Cilj je ovakvog pristupa smanjenje rizika od eventualne zbunjenosti nastale nazivima domena koji izgledaju slično.

 

EURid je uveo .eu TLD na ćirilici 1. lipnja 2016. Nazivi domena „Cyrillic.Latin” klonirani su pod ekstenzijom .eu i supostojali su do 31. svibnja 2019. Na kraju razdoblja postupnog ukidanja EURid je 31. svibnja 2019. izbrisao nazive domena na ćirilici s latiničnim ekstenzijama .eu.

 

Vrijedno je istaknuti da od pokretanja IDN-a EURid ne dopušta miješanje zapisa kako bi se smanjio rizik od zbunjujuće sličnih naziva domena.