Tehnička pitanja i pitanja o privatnosti

Kako mogu promijeniti svoje kontakt podatke u mrežnom WHOIS-u?

Molimo kontaktirajte Vašeg registrara, koji će moći promijeniti kontakt podatke u Vaše ime.
Vrlo je važno da su Vaši kontakt podaci točni i ažurirani. Ako su Vaši kontakt podaci lažni,netočni ili su zastarjeli, nećemo biti u mogućnosti Vas kontaktirati, te to može rezultirati gubitkom domene.
 
Količina prikazanih podataka u mrežnom WHOIS-u ovisi o tome jeste li domenu registrirali kao poduzeće, organizacija ili fizička osoba.
 
Ako ste registrirali domenu .eu (ili njezinu inačicu u drugom pismu) i želite da se vaša adresa e-pošte ne vidi na mrežnom WHOIS-u, svojem registraru možete dati dodatnu funkcionalnu adresu e-pošte, koja će biti prikazana na mrežnom WHOIS-u umjesto trenutačne adrese. Obje adrese e-pošte moći ćete provjeriti u svojem računu Moja .eu.