Ja sam vlasnik domene

Moj autorizacijski kod ne radi?

Ako Vaš autorizacijski kod ne radi, uzrok može biti jedan od sljedećih razloga:

 

- autorizacijski kod nije pravilno upisan ili unesen;
- autorizacijski kod je istekao;
- u međuvremenu je zatražen novi autorizacijski kod, tako da stari više ne važi;
- autorizacijski kod je već bio upotrjebljen.

 

Pročitajte više o autorizacijskim kodovima.