Ja sam vlasnik domene

Koga trebam kontaktirati, ako imam pitanja vezano za moju domenu?

Trebate kontaktirati Vašeg registrara.

 

Ukoliko ne znate kontakt podatke Vašeg registrara, unesite Vašu domenu u WHOIS polje za pretraživanje, da bi pristupili podacima vezanim za registraciju Vaše domene, koji uključuju i registrarove kontakt podatke.

 

Akreditirani registrari ponekad javnosti nude usluge registracije domene u suradnji s kooperantima ili posrednicima. Međutim, samo akreditirani registrari mogu pristupiti sistemima registracije, te su stoga i vidljivi u mrežnom WHOIS-u. Obično, u WHOIS bazi podataka se nalazi naziv zadnjeg registrara, koji je registrirao Vašu domenu preko sistema registracije. Međutim, i posrednikovi podaci mogu biti prikazani u WHOIS-u kao „kontakt podaci posrednika“.