Legal Disclaimer

Is don duine chuig a bhfuil sé seolta amháin atá an ríomhphost seo agus aon cheangaltán atá leis ceaptha agus d’fhéadfadh sé go mbeadh faisnéis atá faoi rún agus/nó faoi phribhléid ann. Mura tusa an faighteoir atá ceaptha dó nó má fuair tú an ríomhphost seo in earráid, déan é a scriosadh le do thoil agus téigh i dteagmháil láithreach leis an seoltóir ar an ngutháin nó le ríomhphost agus scrios aon chóipeanna den fhaisnéis seo. Níor chóir duit é a úsáid ná a chóipeáil, ná an t-ábhar atá ann a nochtadh le duine ar bith eile ná brath ar an bhfaisnéis seo. Tabhair do d’aire le do thoil, gurb iad tuairimí an údair amháin aon tuairimí atá léirithe sa ríomhphost seo agus in aon cheangaltán atá leis agus nach gá go léiríonn siad tuairimí EURid. Cé go ndearnadh gach cúram le haon víris aitheanta a sheachaint, comhairlítear don fhaighteoir an ríomhphost seo agus aon cheangaltán atá leis a sheiceáil chun a fháil amach an bhfuil víris ann.