Legal Disclaimer

See e-kiri ja manuses olev lisa on ette nähtud ainult isikule kellele kiri on adresseeritud ja võib sisaldada konfidentsiaalset ja/või privilegeeritud infot. Kui te ei ole kirja siht objekt või saite kirja tehnilise vea tõttu, palun kustutage e-kiri ja selles olev info koheselt ja võtke viivitamatult ühendust saatjaga kas telefoni või e-posti teel. Te ei tohi antud kirja sisu kasutada, kopeerida ega teistega jagada või selle teabele tugineda. Palun pange tähele, et e-kirja autor on siinsete seisukohtade ja manuses olevate lisade ainuesindaja ja need ei väljenda tingimata EURidi vaateid. Vaatamata sellele, et teada olevate viiruste vältimiseks on kõik ettevaatusabinõud kasutusel, soovitame kirja saajal selle sisu ja manuses olevaid lisasid viiruste vastu kontrollida.