Mine otse põhisisu juurde

Ma olen .eu, .ею või .ευ haldaja

Kellega ma peaksin ühendust võtma, kui mul on oma domeeni kohta küsimusi?

Palun võta ühedust oma registripidajaga.

Kui te ei tea oma registripidaja andmeid, sisestage oma domeeninimi  veebipõhise WHOIS otsinguväljale, et avada oma domeeninime registreerimise andmed ning teie registripidaja kontaktandmed.

Palun pidage meeles, et mõnikord teevad akkrediteeritud registripidajad avalikkusele domeeninimede registreerimisteenuste pakkumiseks koostööd alltöövõtjate või vahendajatega. Registreerimissüsteemidesse on juurdepääs aga ainult akrediteeritud registripidajatel. Veebipõhises WHOIS-is on kuvatud registripidaja, kes teie domeeninime registreerimiseks süsteemi sisenes. Kui teie kasutatud ettevõte oli edasimüüja või vahendaja, siis tema nime ei kuvata. Pange palun tähele, et teinekord lisavad registripidajad „kohaliku kontaktina“ edasimüüja andmed, millisel juhul edasimüüja andmeid WHOIS-i esitatud andmetes ei kuvata.

 

 

 

Mis on My .eu konto? Mille jaoks ma seda kasutada saan?

My .eu konto lubab domeeninime haldajatel teatud domeeninimega seotud aspekte hallata. Lugege My .eu konto kohta lisaks siit.

 

 

Kuidas saan ma kontrollida või uuendada minu domeeninimega lingitud nimeservereid?

WHOIS-andmebaasi kasutades on teil võimalik kontrollida, millised nimeserverid on teie domeeninimega lingitud.

Sisestage oma domeeninimi WHOIS otsinguväljale, et avada oma domeeninime registreerimise andmed, mille hulgas on ka lingitud nimeserverid ning teie registripidaja kontaktandmed.

Kui soovite muuta teie domeeninimega lingitud nimeservereid, pöörduge palun oma registripidaja poole.

Miks mu domeeninimi karantiinis on? Kuidas ma seda uuendada saan?

Teie domeeninimi on karantiinis sellepärast, et see on kustutatud. Nimed pannakse 40 päevaks karantiini, kuid neid on võimalik igal hetkel karantiinis oleku ajal aktiveerida. Karantiiniperioodil nimega seotud veebilehed ja e-posti aadressid enam ei tööta. Kui karantiin on läbi, siis domeeninimi vabastatakse ja igaüks võib selle registreerida. Lähtutakse põhimõttest „kes ees, see mees“. Otsige domeeninimi WHOIS-i andmebaasist üles. Sealt näete, mis kuupäeval see jälle põhimõtte „kes ees, see mees“ kohaseks registreerimiseks kättesaadavaks muutub.

 

Kui Te olete karantiinis oleva domeeninime omanik ja soovite oma domeeninime enne karantiini lõppu tagasi saada, võtke ühendust oma registripidajaga ja paluge tal nimi taasaktiveerida. Kui Teil on tasu osas küsimusi, pöörduge oma registripidaja poole.

Domeeninimi võidakse kustutada 3. põhjusel:

- Domeeninime haldaja ei soovi enam seda nime. Sel juhul toimib 40-päevane karantiin n-ö jahtumisperioodina. Nime on karantiini ajal võimalik taasaktiveerida, kui domeeninime omanik otsustab selle siiski endale jätta.

- Domeeninime haldaja ei ole pikendamistasu maksnud ja registripidaja on sunnitud nime seetõttu kustutama. Pärast 40-päevast karantiini vabastatakse domeeninimi üldiseks registreerimiseks põhimõttel „kes ees, see mees“, välja arvatud juhul, kui omanik otsustab nime enne karantiini lõppu taasaktiveerida.

- EURid on domeeninime tühistanud, sest domeeninime omanikul ei vastanud registreerimiskõlblikkuse kriteeriumidele. Tühistatud domeeninimesid saab aktiviseerida ainult EURid.

 

 

Ma ei soovi enam oma domeeninime kasutada. Mis edasi?

Kui Te ei soovi enam oma domeeninime, võite selle kellelegi ülekanda või lasta selle kustutada. Nime kustutamine tähendab, et nii domeeninimi kui ka kõik sellega seotud andmed nagu Teie nimi ja aadress jne. kustutatakse meie veebipõhisest WHOISist. Domeeninime kustutamiseks pöörduge oma registripidaja poole.

Pärast kustutamist on domeeninimi 40 päeva karantiinis ning seejärel vabastatakse ta jälle registreerimiseks.

Pidage meeles, et vastavalt meie Andmekaiste eeskirjadele ei näidata teie isikuandmed enam veebipõhises WHOIS-s pärast domeeninime vabastamist karantiinist, kuid me säilitame toimikus olevad andmed kümneks aastaks, juhuks kui neid on vaja Belgia seaduste kohaselt õiguskaitse eesmärgil.

 

<o:p></o:p>

 

 

Kuidas ja millal ma saan oma domeeninime registreeringut pikendada?

EURid uuendab domeeninime registreeringuid automaatselt iga aasta aga palun küsige oma domeeni pikendamise kohta otse oma registripidajalt. Eri registripidajatel on domeeninimede registreeringute pikendamiseks erinevad protseduurid. Loe aegumiskuupäevade kohta lisaks siit.

 

 

Kuidas ma saan oma domeeninime uuele registripidajale ja/ või registreerijale üle kanda?

Kui te soovite oma domeeninime registripidajat ja/või haldajat (registreerijat) vahetada, siis peaksite jätkama ülekande protseduuriga. Seda protseduuri saab läbi viia ka karantiinis olevate domeeninimedega.

Ülekande läbiviimiseks võtke ühendust oma praeguse registripidajaga ja paluge neil teile saata domeeninime ülekande kinnituskood. Ülekande kinnituskood on kohustuslik, et teie uus registripidaja saaks domeeninime ülekannet alustada. Edastage kinnituskood oma uuele registripidajale.

Kui te soovite domeeninime registreerijat vahetada, siis edastage kinnituskood neile. Seejärel on uuel registreerijal vaja see kinnituskood edasi anda oma registripidajale.

Ülekanded viiakse läbi kohe peale ülekande algatust, kuna antud kinnituskoodi loetaksegi eel-kinnituseks.

Vajuta siia et lugeda ülekannete kohta lisa informatsiooni.

Miks minu kinnituskood ei tööta?

Kinnituskood koosneb 16 tähest ja numbrist, mis on mõttekriipsuga eraldatud, kinnituskoodi formaat näeb välja nii: XXXX-AAAA-BBBB-CCCC. Kinnituskood on kehtiv 40 päeva. Iga kord kui uus kood on tekitatud, muutub vana kood kehtetuks. Uus kood on seega kehtiv järgnevad 40 päeva. Kui uus kood tekitatakse 24 tundi peale esmase koodi tekitamist, jääb kood samaks. Kinnituskood kaotab kehtivuse kohe pärast kasutamist. Kui teie kinnituskood ei tööta, siis võivad selleks olla järgnevad põhjused:

  1. Kinnituskood sisestati valesti;
  2. Kood ei ole enam kehtiv;
  3. Tekitatud on uus kinnituskood, muutes vana kehtetuks;
  4. Koodi on juba kasutatud.
Minu koduleht ei ole pärast ülekande läbiviimist enam aktiivne. Miks?

Registripidajad vastutavad oma portfellis olevate domeeninimede haldamise eest, sinna kuulub ka tehniliste elementide rakendamine. Selleks, et koduleht korralikult töötaks, peab ta viitama ühele või mitmele nimeserverile. Nimeserver on seotud domeeninime maili- ja veebiserveriga. Sellised tehnilisi andmed peab registripidaja oma tsooni failide all vajadusel uuendama.

 

Palun võtke oma registripidajaga ühendust, et domeeninime all olevad nimeserverid saaksid uuendatud.

 

 

Kuidas ma saan oma registreeringut kodakondsuse alusel uuendada?

Alates 2. augustist 2021 võivad Euroopa Liidu liikmesriigi, Islandi, Liechtensteini või Norra kodanikud registreerida domeeninime .eu (või selle teise skripti variante) sõltumata nende elukohariigist. Kui soovite oma registreerimisandmeid oma kodakondsuse alusel värskendada, võtke ühendust oma registripidajaga (ettevõttega, mille kaudu domeeninime registreerisite). 

 

Teie registripidaja saab teie registreerimisandmeid uuendada lisades väljale „Citizenship” kodakondsusriigi andmed. Pärast uuendusi saate igal ajal kontrollida oma domeeninime registreerimisandmeid, logides sisse https://my.eurid.eu.

 

Kui otsite registripidajat, kes pakub registreerimist kodakondsuse kriteeriumide alusel, külastage lehte „Leia Registripidaja“ ja filtreerige loend teenuste jaotises ning valige kodakondsusel põhinev registreering.