Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Χρονoδιάγραμμα της EURid

1999

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συζητά για ένα ενιαίο τομέα ανωτάτου επιπέδου για την Ευρώπη

Απρίλιος 2002

Το .eu ξεκινά με την έγκριση του κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (κανονισμός ( ΕΚ ) αριθ 733/2002)

Απρίλιος 2003

EURid έχει συσταθεί βάσει του Βελγικού δικαίου

Μάιος 2003

Το EURid διορίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως μητρώο του .eu μετά από διαδικασία δημοσίου διαγωνισμού

Απρίλιος 2004

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεσπίζει κανόνες δημόσιας πολιτικής για το .eu (Κανονισμός ( ΕΚ ) 874/2004)

Μάιος 2005

Το .eu προστίθεται στο root zone του Domain Name System του Διαδικτύου (DNS)

Δεκέμβρης 2005

Η EURid αρχίζει να δέχεται αιτήσεις για ονόματα τομέα .eu από τους κατόχους που προείχαν δικαιώματα (περίοδος Sunrise)

Απρίλιος 2006

Στις 7 Απριλίου , ξεκίνησαν οι κατοχυρώσεις του .eu. Πραγματοποιήθηκαν ένα εκατομμύριο κατοχυρώσεις κατά την πρώτη ημέρα (περίοδος landrush)

Δεκέμβρης 2009

Το .eu υποστηρίζει όλους τους χαρακτήρες των επίσημων γλωσσών της ΕΕ επιτρέποντας τη κατοχύρωση διεθνοποιημένων ονομάτων τομέα (ΔΟΤ)

Ιούνιος 2010

Το .eu επιτρέπει το Domain Name System Security Extensions (DNSSEC) , ένα πρότυπο ασφάλειας του Διαδικτύου

Σεπτέμβριος 2010

Το .eu γίνεται ένας από τους ασφαλέστερους τομείς ανωτάτου επιπέδου έχοντας μια πλήρης αλυσίδα εμπιστοσύνης DNSSEC

Απρίλιος 2011

To EURid γιορτάζει πέντε επιτυχημένα χρόνια κατοχύρωσης ονομάτων τομέα .eu και αρχίζει να προσφέρει κατοχυρώσεις πολλαπλών ετών (έως 10 ετών)

Μάιος 2012

Η EURid γίνεται το πρώτο ευρωπαϊκό μητρώο ανωτάτου επιπέδου που πιστοποιήθηκε στο ΕΕ Σύστημα Οικολογικής Διαχείρισης και Οικολογικού Ελέγχου (EMAS)

Ιούνιος 2012

Το EURid εγκαινιάζει τον YADIFA , ένα γρήγορο, ασφαλή και αξιόπιστο open-source διακομιστή ονομάτων

Οκτώβριος 2013

Το EURid επιβραβεύεται απο το CENTR για το EURid Co-Funded Marketing Programme. Το EURid λαμβάνει την πιστοποίηση ISO27001

Ιανουάριος 2014

Επέκταση της επιλεξιμότητας για .eu κατοχυρώσεις στην Ισλανδία , στη Νορβηγία και στο Λιχτενστάιν

Απρίλιος 2014

Η EURid επιβεβαιώνεται ως ο διαχειριστής του μητρώου του .eu για τα επόμενα 5 χρόνια μετά από πρόσκληση της ΕΚ για την εκδήλωση ενδιαφέροντος

Νοέμβριος 2015

Η EURid ξεκινά τη διαδικασία εξουσιοδότησης για .eu στη κυριλλική αλφάβητο

Ιούνιος 2016

Έναρξη της επέκτασης .eu στα Κυριλλικά (.ею)

Ιούλιος 2016

Το EURid και ο EUIPO υπογράφουν συμφωνία συνεργασίας

 

Δεκέμβριος 2016

Το EURid και η Europol συνεργάζονται για την καταπολέμηση του διακυβερνητικού εγκλήματος

Οκτώβριος 2017

Το EURid βραβεύεται ως το Μητρώο της Χρονιάς στα 2017 CENTR Awards

Ιούνιος 2018

Το EURid και η IACC συνεργάζονται για την καταπολέμηση του διακυβερνητικού εγκλήματος

Σεπτέμβριος 2018

Ανανέωση του MOU (Μνημόνιο Κατανόησης)  με την TaC International

Οκτώβρης 2018

Το EURid ανανέωσε με επιτυχία την πιστοποίηση EMAS μέχρι το 2021

Νοέμβρης 2018

Το EURid οργανώνει για 5η χρονιά τον διαγωνισμό .eu Web Awards

Δεκέμβριος 2018

Συμφωνία μεταξύ των θεσμικών οργάνων της ΕΕ για τον νέο Κανονισμό διαχείρισης του .eu TLD.

Απρίλης 2019

Η Σύμβαση Παραχώρησης Υπηρεσιών του EURid και της ΕΕ παρατείνεται μέχρι τον Οκτώβριο του 2022

Μάιος 2019

Το EURid και η EUIPO ενισχύουν τη συνεργασία τους

Ιούνιος 2019

το .eu στην ελληνικό αλφάβητο έλαβε την εκκαθάριση με τη διαδικασία της ICANN, Fast Track IDN ccTLD

Οκτώβριος 2019

Εισαγωγή κριτηρίων επιλεξιμότητας για πολίτες της ΕΕ που διαμένουν σε χώρες εκτός ΕΕ

Οκτώβριος 2019

Το EURid βραβεύεται ως το Μητρώο της Χρονιάς στα 2019 CENTR Awards

Νοέμβριος 2019

 Έναρξη κατοχυρώσεων της επέκτασης .eu στην ελληνική γραφή (.ευ)

Δεκέμβριος 2019

Κυκλοφόρησε το Σύστημα Πρόληψης και Έγκαιρης Προειδοποίησης (APEWS)

Φεβρουαρίος 2020

Η έκθεση της ΕΕ προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο δείχνει το EURid ως αποτελεσματικό και αξιόπιστο μητρώο

Μάιος 2020

Το Κέντρο Συντονισμού για το .RU / .РФ γίνεται εταίρος της ετήσιας έκθεσης EURID UNESCO World Report για τα IDNs

Σεπτέμβριος 2020

Σε συνεργασία με το IGF Νεολαίας, το EURid δημιούργησε μια Επιτροπή Νεολαίας

Σεπτέμβριος 2020

Το EURid εγκαινιάζει το Δυναμικό Σύνδεσμο Δεδομένων και Εμπιστοσύνης EURid (DC-DT)

Φεβρουάριος 2021

Το EURid ενώνει τις δυνάμεις του με το Global Cyber ​​Alliance για το έργο Domain Trust

Μάρτιος 2021

Το EURid εφαρμόζει το έργο Know Your Customer (KYC)

Μάιος 2021

Το EURid είναι το πρώτο TLD που εντάχθηκε στο επιτυχημένο έργο No More Ransom (NMR)

Ιούνιος 2021

Το EURid ανανεώνει με επιτυχία την καταχώριση EMAS έως το 2023

Ιούνιος 2022

Το EURid υπογράφει νέα σύμβαση παραχώρησης υπηρεσιών με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Ιούνιος 2022

Η EURid και ο ICANN υπέγραψαν μνημόνιο συνεργασίας για την ενίσχυση των προσπαθειών προώθησης της πολυγλωσσίας και της ενσωμάτωσης στο Διαδίκτυο

Οκτώβριος 2022

Η EURid και η EUIPO υπέγραψαν Μνημόνιο Συνεννόησης για τη δέσμευση να ενώσουν τις δυνάμεις τους για την ευαισθητοποίηση σχετικά με τα εμπορικά σήματα και τα ονόματα τομέα

Νοέμβριος 2022

Η EURid διοργανώνει την πρώτη .eu Day με 5 .eu Academy Masterclasses, καθώς και την ένατη τελετή απονομής των .eu Web Awards

Δεκέμβριος 2022

Η EURid ανανεώνει την καταχώρισή της στο EMAS έως το 2024

Απρίλιος 2023

EURid εγκαινιάζει τον 10ο ετήσιο διαγωνισμό .eu Web Awards

Μάιος 2023

EURid παρουσιάζει το WebClass - μια προηγμένη λύση μηχανικής μάθησης για την κατηγοριοποίηση ιστοσελίδων

Νοέμβριος 2023

EURid διοργανώνει τη δεύτερη .eu Day με 3 .eu Academy Masterclasses, καθώς και τη δέκατη τελετή απονομής των .eu Web Awards