Στροφή στο πράσινο

Πιστεύουμε ότι ακόμα κι οι εταιρίες που δραστηριοποιούνται στον κυβερνοχώρο μπορούν να στραφούν προς το πράσινο με αειφόρο τρόπο.

Είμαστε το πρώτο Ευρωπαϊκό μητρώο για Τομείς Ανωτάτου Επιπέδου που καταχωρήθηκε στο Σύστημα Οικολογικής Διαχείρισης και Οικολογικού Ελέγχου της ΕΕ (EMAS).

Περιβαλλοντικές δράσεις

Το EURid έχει επιλέξει να ακολουθεί περιβαλλοντικά υπεύθυνη προσέγγιση στη διαχείριση εδώ και πολλά χρόνια.

Η καταχώριση στο EMAS επισημοποιεί τις συνεχιζόμενες δραστηριότητές μας και αποδεικνύει τη δημόσια δέσμευσή μας για περαιτέρω βελτίωση του περιβαλλοντικού μας αποτυπώματος. Οι δραστηριότητες αυτές περιλαμβάνουν:

  • Αποδοτικότητα των πόρων: Μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τα μεταφορικά μέσα μέσω εφαρμογής ενός σχεδίου για την χρήση πιο πράσινων εταιρικών αυτοκινήτων είναι ένα από τους τρόπους με τους οποίους σκοπεύουμε να μειώσουμε τις εκπομπές ρύπων.
  • Εταιρική συμμετοχή: Πιστεύουμε στην προώθηση του προγράμματος βιωσιμότητας προς τα μέλη του προσωπικού τμας έτσι ώστε να ενισχυθεί η συμμετοχή των εργαζομένων μας σε περιβαλλοντικές δραστηριότητες και έργα. Έχει αναπτυχθεί μια στρατηγική επικοινωνίας για την αποτελεσματική ενημέρωση των εμπλεκομένων στους διάφορους στόχους της.
  • Υπεύθυνες εκδηλώσεις: Κατά τη διοργάνωση συνεδρίων και εκδηλώσεων για διαπιστευμένους καταχωρητές ή όταν συμμετέχουμε σε εμπορικές εκθέσεις του χώρου και διάφορες συναντήσεις, εφαρμόζουμε περιβαλλοντικά κριτήρια από τον Οδηγό συναντήσεων του Προγράμματος Περιβάλλοντος των Ηνωμένων Εθνών ( UNEP) για να διασφαλίσουμε ότι οι εκδηλώσεις, και τα συναφή ταξίδια, είναι φιλικά προς το περιβάλλον όσο το δυνατόν περισσότερο

Πολιτική και στόχοι

To EMAS and ISO 14001 Environmental Statement 2018-2020 (PDF) περιγράφει συνοπτικά την περιβαλλοντική πολιτική, τους στόχους και το πρόγραμμα δράσης του EURid για τα επόμενα τρία χρόνια.

Σχετικά με το EMAS

Το EU Eco-Management and Audit Scheme (EMAS) είναι ένα εργαλείο διαχείρισης εθελοντικής χρήσης για εταιρίες και άλλους οργανισμούς για την αξιολόγηση, αναφορά και βελτίωση των περιβαλλοντικών τους επιδόσεων. Το σύστημα αυτό βοηθά τις εταιρίες ως προς τη βελτιστοποίηση των διαδικασιών παραγωγής, τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και την πιο αποτελεσματική χρήση των πόρων.

Το EURid καταχωρήθηκε στο EMAS τον Μάϊο του 2012. Ο αριθμός καταχώρισης είναι BE-VL-000016.

Αντιστάθμιση Εκπομπών CO2

Tο 2014 αξιολογήσαμε τις εκπομπές CO2 του 2013 και αγοράσαμε πιστοποιημένες μονάδες CO2 για την κατασκευή ανεμογεννητριών και την παραγωγή βιο-καυσίμων από σπόρους Jatropha στο Gujarat της Ινδίας.

Τον Απρίλιο του 2015 το EURid ένωσε για άλλη μια φορά τις δυνάμεις του με την περιβαλλοντική ισπανική μη κερδοσκοπική οργάνωση FAPAS, με στόχο την κάλυψη των εκπομπών CO2 από το EURid. Μια σειρά από οπωροφόρα δέντρα φυτεύτηκαν στις Αστούριες, Ισπανία, μια περιοχή που κατοικείται από την απειλούμενη Ευρωπαϊκή καφέ αρκούδα. Το πρόγραμμα «+ αρκούδες-CO2» επέτρεψε όχι μόνο το μητρώο να συμβάλει περαιτέρω στο στόχο της, όσον αφορά την περιβαλλοντική ευθύνη, αλλά και να υποστηρίξει και να συμβάλει στην αύξηση της ποικιλότητας των οικοσυστημάτων της περιοχής.

Tο 2015 αξιολογήσαμε τις εκπομπές CO2 για το 2014 και αγοράσαμε πιστοποιημένες μονάδες CO2 για να συνεισφέρουμε στο έργο Ecomapuà το οποίο μεταξύ άλλων έχει ως στόχο τη διατήρηση της πλούσιας βιοποικιλότητας του Αμαζονίου.

Το 2016 αξιολογήσαμε τις εκπομπές CO2 του 2015 και αγοράσαμε πιστωτικές μονάδες CO2 για να συνεισφέρουν στο έργο Dak Rung Hydropower στο Βιετνάμ. Αυτό το έργο ανανεώσιμων πηγών ενέργειας βασίστηκε πάνω στην κατασκευή μιας υδρο-γεννήτριας 8MW στο ρέμα Dak Rung για την παραγωγή ανανεώσιμης ηλεκτρικής ενέργειας, τόσο για τον τοπικό πληθυσμό όσο και για το ηλεκτρικό δίκτυο του Βιετνάμ καθώς και για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στην περιοχή και την στήριξη της ανάπτυξη στη τοπική κοινότητα.

Για να αντισταθμίσει τις εκπομπές CO2 που εξέπεμψε το 2016, το EURid αγόρασε πιστοποιημένες μονάδες για να υποστηρίξει το πρόγραμμα αποκατάστασης φρεατίων γεώτρησης της Ουγκάντα. Ο στόχος του προγράμματος αποκατάστασης φρεατίων γεώτρησης είναι η βελτίωση της κατάστασης μέσω της συνεργασίας με τις κοινότητες της Ουγκάντα για την επισκευή κατεστραμμένων φρεατίων γεώτρησης και την αποκατάσταση της πρόσβασης σε καθαρό, ασφαλές πόσιμο νερό. Τα άμεσα οφέλη του προγράμματος είναι ότι καθώς οι οικογένειες δεν υποχρεώνονται πλέον να διανύουν μεγάλες αποστάσεις για να βρουν νερό ούτε να βράζουν το νερό για να εξαλείψουν τους μολυσματικούς παράγοντες, χρησιμοποιούν λιγότερα ξύλα για φωτιά και, ως εκ τούτου, μειώνουν τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα.

Το 2018, αξιολογήσαμε τις εκπομπές μας του CO2 για το 2017 και ανανεώσαμε την υποστήριξή μας για το έργο αποκατάστασης της γεωτρήσεως της Ουγκάντα. Αυτή τη φορά, η προσοχή μας επικεντρώθηκε στις περιοχές Dokolo, Otuke και Alebtong της Ουγκάντα. Όπως και το 2017, ο στόχος του έργου της Ugandan Borehole είναι να συνεργαστεί με τις κοινότητες της Ουγκάντα ​​για την επισκευή σπασμένων γεωτρήσεων προκειμένου να αποκατασταθεί η πρόσβαση σε καθαρό και ασφαλές πόσιμο νερό.

Το 2019, αξιολογήσαμε τις εκπομπές CO2 του 2018 και υποστηρίξαμε τις προσπάθειες αναδάσωσης στο Monchique της Πορτογαλίας, μια περιοχή που επλήγη από καταστροφικές πυρκαγιές το καλοκαίρι του 2018.