Διεθνής σχέσεις

Από το ξεκίνημα των δραστηριοτήτων μας ως μητρώο, ήρθαμε σε επαφή με την διεθνή κοινότητα του Internet για να μοιραστούμε τις βέλτιστες πρακτικές και αρτιότητα γνώσεων πάνω στο Domain Name System (DNS). Η συνεργασία μας περιλαμβάνει:

Το Συμβούλιο Ευρωπαϊκών Εθνικών Μητρώων ΟΑΕ (Council of European National LTD Registries CENTR)

ο CENTR είναι o μη κερδοσκοπικός Ευρωπαικός οργανισμός κωδικών χωρών Ονομάτων Ανωτάτου Επιπέδου (TLD), αφιερωμένος στην υποστήριξη των συμφερόντων των διαχειριστών των κωδικών χώρας TLD. Οι στόχοι του CENTR είναι να προωθεί και να συμμετέχει στην ανάπτυξη υψηλών προδιαγραφών και ορθών πρακτικών μεταξύ των μητρώων ccTLD.

Συμμετάσχουμε ενεργά στο CENTR σε Γενικές Συνελεύσεις και workshops

Το Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN)

ICANN συντονίζει τις λειτουργίες του Internet Assigned Numbers Authority (IANA), οι οποίες είναι οι βασικές τεχνικές υπηρεσίες, κρίσιμες για τις συνεχές λειτουργίες του DNS.

Λαμβάνουμε μέρος σε συναντήσεις του ICANN από το 2006 έχοντας υπογράψει ένα συμφωνητικό μητρώου με το ICANN για τη διαχείριση του τομέα ανωτάτου επιπέδου .eu TLD το 2005 του .ею TLD το 2016 και του .ευ TLD το 2019. Επίσης φιλοξενήσαμε τη 38η συνεδρίαση του ICANN στις Βρυξέλλες τον Ιούνιο του 2010.

Επίσης το EURid διατελεί μέλος του Οργανισμού Υποστήριξης κωδικών χωρών (ccNSO) από το 2009 και έχει λάβει μέρος ενεργά σε ομάδες εργασίας ccNSO πάνω στο ccTLD IDN Policy Development Process και στην Ομάδα Μελέτης πάνω στο Use of Country and Territory names. Ο Giovanni Seppia είναι πρόεδρος της ομάδας εργασίας ccNSO Strategy and Operating Plan από το 1ο τρίμηνο του 2015.

Το 1ο τρίμηνο του 2015, το EURid σύναψε μνημόνιο συνεργασίας με το ICANN για την υποστήριξη εκπαίδευσης DNS και για βέλτιστες πρακτικές στη Μέση Ανατολή.

UNESCO

Και τα δύο μέρη εκτελούν κοινά έργα που θα συμβάλουν στην προώθηση της πολυγλωσσίας στον κυβερνοχώρο, με ιδιαίτερη έμφαση στην έρευνα και ανάλυση της υλοποίησης των Διεθνοποιημένων Ονομάτων Τομέα (IDNs), προετοιμασία κοινών Παγκοσμίων Εκθέσεων για την υλοποίηση, τη συνεργασία προετοιμασίας κοινών εκδηλώσεων, συναντήσεων και έργων όπου συμμετέχουν εμπειρογνώμονες από επαγγελματικές και ακαδημαϊκές κοινότητες, βιομηχανία καθώς επίσης και άλλοι διεθνής, περιφερειακές και εθνικές οργανώσεις. Υπογράψαμε ένα Μνημόνιο Κατανόησης με την UNESCO στις αρχές του 2013.

Η τελευταία κοινή μας έκθεση είναι διαθέσιμη στο τμήμα δημοσιεύσεων του ιστοτόπου μας.

United Nations Internet Governance Forum (IGF)

Το IGF ενώνει ανθρώπους από διάφορες ομάδες συνεργατών για να συζητήσουν θέματα δημόσιας πολιτικής που αφορούν το διαδίκτυο. Το IGF είναι ένα ανοιχτό φόρουμ το οποίο κάτω από την εντολή των Ηνωμένων Εθνών συνεδριάζει ετησίως.

Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων IGF 2011 , 2012 , 2013 και 2014 , φιλοξενήσαμε εργαστήρια πάνω στα Διεθνοποιημένα Ονόματα Χώρου σε συνεργασία με την UNESCO. Έχουμε επίσης συνεισφέρει στην εκπαίδευση του κοινού του IGF σε θέματα σχετικά με τα ccTLDs, χάρη στην προεδρία μας στην ομάδα εργασίας CENTR-IGF.

Το Ευρωπαικό Καλοκαιρινό Σχολείο για την Διακυβέρνηση του Ίντερνετ (Euro-SSIG)

Το Euro-SSIG βοηθά ενδιαφερόμενους φοιτητές και ακαδημαϊκούς, καθώς επίσης και επαγγελματίες που δουλεύουν στον ιδιωτικό χώρο ή σε κυβερνητικούς φορείς να κατανοήσουν καλύτερα τη παγκόσμια διακυβέρνηση του Ίντερνετ και να αποκτήσει μια ολοκληρωμένη και δομημένη γνώση σε διάφορα σχετικά ανάλογα θέματα.

Υποστηρίζουμε τα προγράμματα του σχολείου από το 2007 και δίνουμε παρουσιάσεις σχετικά με το EURid και το τομέα ανωτάτου επιπέδου .eu και τπαραλλαγών του σε άλλες γραφές.

To Réseaux IP Européens Network Coordination Centre (RIPE NCC)

Ο RIPE NCC είναι ένας ανεξάρτητος μη κερδοσκοπικός οργανισμός που υποστηρίζει την υποδομή του Ίντερνετ μέσω τεχνικού συντονισμού. Ως εκ τούτου, ο RIPE είναι ένα φόρουμ συνεργασίας, ανοιχτό σε όλους τους ενδιαφερόμενους για δίκτυα Πρωτοκόλλου Ίντερνετ (IP) ευρείας περιοχής, εντός και εκτός της Ευρώπης.

Εκπρόσωποι των τεχνικών ομάδων του EURid λαμβάνουν μέρος τακτικά σε συνεδριάσεις RIPE σε όλη την Ευρώπη όπου συμμετέχουν σε ομάδες εργασίας που συζητούν για την κεντρική τεχνική υποδομή του Ίντερνετ και παρουσιάζουν τις τεχνικές και υποδομής εξελίξεις του EURid.

Το Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO)

Το EUIPO είναι το γραφείο διανοητικής ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι υπεύθυνο για τη διαχείριση του σήματος της ΕΕ και του καταχωρισμένου κοινοτικού σχεδίου ή υποδείγματος.

Στις 23 Ιουνίου 2016, το EUIPO και ο EURid υπέγραψαν προσύμφωνο συνεργασίας βάσει του οποίου τα δυο ιδρύματα δεσμεύονται να ενώσουν τις δυνάμεις τους με σκοπό την ευαισθητοποίηση του κοινού σε ό,τι αφορά τα εμπορικά σήματα και τα ονόματα τομέα. Στο πλαίσιο της συνεργασίας, το EURid και η EUIPO επέκτειναν τις υπηρεσίες τους στους κατόχους  εμπορικού σήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUTM) τον Μάιο του 2019.

Η εν λόγω προσπάθεια αναδεικνύει και συνδράμει τις συνεχείς προσπάθειες του EURid για τη διασφάλιση ενός αξιόπιστου και ασφαλούς διαδικτυακού χώρου για τους κατόχους ονομάτων τομέα .eu, .ею και .ευ και στη συγκεκριμένη περίπτωση, σε ό,τι αφορά τα δικαιώματά τους έναντι της απάτης στον τομέα εμπορικών σημάτων.