Είμαι κάτοχος ενός ονόματος τομέα

Με ποιόν θα πρέπει να επικοινωνήσω για ερωτήσεις σχετικά με το όνομα τομέα μου;

Θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τον καταχωρητή σας.

 

Εάν δε γνωρίζετε τα στοιχεία επικοινωνίας του καταχωρητή σας, αναζητήσετε το όνομα διαδικτυακό  μας WHOIS, μέσω του ειδικού WHOIS πεδίου, για πρόσβαση στα στοιχεία κατοχύρωσης όπου και περιλαμβάνονται και τα στοιχεία του καταχωρητή.

 

Παρακαλώ σημειώστε ότι οι διαπιστευμένοι καταχωρητές μερικές φορές συνεργάζονται με μεταπωλητές για να παρέχουν υπηρεσίες κατοχύρωσης ονομάτων τομέα στο κοινό. Ωστόσο, μόνο οι διαπιστευμένοι καταχωρητές μπορούν να έχουν πρόσβαση στα συστήματα κατοχύρωσης και συνεπώς να προβάλλονται  στο διαδικτυακό WHOIS. Ο καταχωρητής με τον οποίο κατοχυρώσατε το όνομα τομέα σας θα φαίνεται στο διαδικτυακό WHOIS. Ωστόσο, μπορεί επίσης να εμφανιστούν στο WHOIS και τα στοιχεία του μεταπωλητή ως «Στοιχεία μεταπωλητή».

Τι είναι το My .eu; Πως μπορώ να το χρησιμοποιήσω;

Με τον λογαριασμό σας My .eu μπορείτε να διαχειρίζεστε διάφορες πτυχές του ονόματος τομέα σας. Διαβάστε περισσότερα για το My .eu και συνδεθείτε.

 

Πως μπορώ να ελέγξω ή να ανανεώσω τους συνδεδεμένους διακομιστές (name servers) με το όνομα τομέα μου;

Μπορείτε να ελέγξετε ποιοι διακομιστές είναι συνδεδεμένοι στο όνομα τομέα σας στη βάση δεδομένων WHOIS.

 

Πληκτρολογήστε το όνομα του τομέα σας στο πεδίο αναζήτησης WHOIS και στη συνέχεια επιβεβαιώστε τον κωδικό Captcha. Αμέσως μετά θα δείτε σχετικές πληροφορίες για την κατοχύρωση του ονόματος τομέα σας συμπεριλαμβανομένων των συνδεδεμένων servers καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας του καταχωρητή σας.

 

Εάν θέλετε να αλλάξετε τους διακομιστές (name servers) του ονόματος τομέα σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον καταχωρητή σας.

Γιατί το όνομα τομέα μου είναι σε καραντίνα; Τι σημαίνει αυτό;

Το όνομα τομέα σας τέθηκε σε καραντίνα γιατί έχει διαγραφεί. Τα ονόματα τίθενται σε καραντίνα για 40 ημέρες αλλά μπορούν να ενεργοποιηθούν ξανά οποιαδήποτε στιγμή κατά την περίοδο καραντίνας. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, δεν λειτουργούν πλέον οι δικτυακοί τόποι ή οι διευθύνσεις email που συνδέονται με τα εν λόγω ονόματα τομέα. Μετά τη λήξη της περιόδου καραντίνας, τα ονόματα τομέα αποδεσμεύονται και μπορούν να κατοχυρωθούν από οποιονδήποτε βάσει της αρχής «Εξυπηρέτηση κατά σειρά χρονικής προτεραιότητας».

 

Επικοινωνήστε με τον καταχωρητή σας και ζητήστε την ενεργοποίηση του πριν τη λήξη της περιόδου καραντίνας. Μπορείτε επίσης να απευθυνθείτε σε ένα νέο καταχωρητή για την ενεργοποίηση του μεταφέροντας το σε αυτόν. Παρακαλούμε συμβουλευτείτε τον καταχωρητή σας σχετικά με τα κόστη.

 

Υπάρχουν τρεις λόγοι για τους οποίους ένα όνομα τομέα μπορεί να διαγραφτεί:

- Ο κάτοχος του ονόματος τομέα δεν θέλει ποια το όνομα τομέα. Σε αυτή τη περίπτωση η καραντίνα λειτουργεί ως περίοδος «δεύτερης σκέψης». Το όνομα τομέα μπορεί ακόμη να ενεργοποιηθεί ξανά κατά τη διάρκεια της καραντίνας σε περίπτωση που ο κάτοχος το θελήσει.

- Ο κάτοχος του ονόματος τομέα δεν έχει πληρώσει την προμήθεια ανανέωσης και ο καταχωρητής του, αναγκάστηκε να διαγράψει το όνομα λόγω της ανεξόφλητης οφειλής. Με τη λήξη των 40 ημερών, το όνομα τομέα αποδεσμεύεται και είναι διαθέσιμο για γενική κατοχύρωση βάσει της αρχής «Εξυπηρέτηση κατά σειρά προτεραιότητας – «First come, First served», εκτός και εάν ο κάτοχος επιλέξει να το ενεργοποιήσει ξανά νωρίτερα.

- Το όνομα τομέα έχει ανακληθεί από το EURid διότι ο κάτοχος του ονόματος δεν πληροί τα κριτήρια επιλεξιμότητας. Τα ανακλημένα ονόματα τομέα μπορούν να ενεργοποιηθούν εκ νέου μόνο από το EURid.

 

Δε θέλω πλέον το όνομα τομέα μου. Τι πρέπει να κάνω;

Εάν δεν επιθυμείτε πλέον να είστε κάτοχος του ονόματος τομέα σας, μπορείτε να το μεταφέρετε σε τρίτο ή να ζητήσετε τη διαγραφή του. Η διαγραφή του ονόματος τομέα σημαίνει ότι το όνομα και όλα τα στοιχεία που συνδέονται με αυτό, όπως το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνσή σας, κ.τ.λ. θα διαγραφούν από το διαδικτυακό μας WHOIS. Επικοινωνήστε με τον καταχωρητή σας για να του ζητήσετε να διαγράψει το όνομά σας. Μετά τη διαγραφή του, το όνομα τομέα τίθεται σε περίοδο καραντίνας (40 ημέρες). Αυτή η χρονική περίοδος λειτουργεί ως περίοδος «δεύτερης σκέψης» και μπορείτε να ενεργοποιήσετε το όνομα τομέα σας ξανά. Με τη λήξη των 40 ημερών, το όνομα τομέα αποδεσμεύεται και είναι διαθέσιμο για γενική κατοχύρωση βάσει της αρχής «Εξυπηρέτηση κατά σειρά προτεραιότητας – First come, First served».

Παρακαλούμε σημειώστε ότι, σύμφωνα με την Πολιτική Απορρήτου μας, με τη λήξη της περιόδου καραντίνας τα προσωπικά σας στοιχεία δε θα προβάλλονται πλέον στο διαδικτυακό μας WHOIS. Παρ' όλα αυτά, θα αποθηκεύσουμε τα δεδομένα για δέκα χρόνια, σε περίπτωση που χρειαστούν για νομικούς λόγους και σύμφωνα με το Βελγικό δίκαιο.

 

 

Πώς και πότε θα κάνω ανανέωση στο όνομα τομέα μου;

Το EURid θα ανανεώσει αυτόματα το όνομα τομέα σας για ένα επιπλέον έτος με τη λήξη της τρέχουσας περιόδου κατοχύρωσης. Παρ’ όλα αυτά, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τον καταχωρητή σας για την επιβεβαίωση της λήξης του ονόματος τομέα σας και τις διαδικασίες σε περίπτωση που λήξει. Αρκετοί καταχωρητές υιοθετούν διαφορετικές πολιτικές σχετικά με το θέμα. Διαβάστε περισσότερα σχετικά με τις διαγραφές εδώ.

 

 

 

 

Ο κωδικός εξουσιοδότησης μου δε λειτουργεί.

Εάν ο κωδικός εξουσιοδότησης σας δε λειτουργεί, μπορεί να αιτιολογείται από τους παρακάτω λόγους:

 

- Ο κωδικός εξουσιοδότησης γράφτηκε λάθος ή εισάχθηκε λάθος,
- Έχει λήξει;
- Έχει δημιουργηθεί ένας νέος κωδικός εξουσιοδότησης, ακυρώνοντας αυτόν που έχετε στη κατοχή σας;
- Έχει ήδη χρησιμοποιηθεί.

 

Διαβάστε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον κωδικό εξουσιοδότησης.

 

 

Ο ιστοτοπός μου έπαψε να λειτουργεί από τη στιγμή που μετέφερα το όνομα τομέα μου. Ποιος είναι ο λόγος;

Οι καταχωρητές είναι υπεύθυνοι για τη διαχείριση και τις τεχνικές εφαρμογές των ονομάτων τομέα που έχουν στο λογαριασμό τους. Για να μπορέσουν αν λειτουργήσουν σωστά τα ονόματα τομέα σας θα πρέπει να είναι συσχετισμένα με έναν οι περισσότερους διακομιστές (name servers). Ένας διακομιστής συσχετίζει ένα όνομα τομέα σε ένα mail server, web server, κλπ. Η συσχέτιση αυτών των τεχνικών δεδομένων θα πρέπει να παραμένει πάντοτε ενημερωμένη από τους καταχωρητές στα λεγόμενα zone files.

 

Παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον καταχωρητή σας για να εξακριβώσετε αν τα zone files μεταφέρθηκαν ή αν είναι ενημερωμένα.

Πως μπορώ να ανανεώσω τα στοιχεία κατοχύρωσής μου βασιζόμενος στην υπηκοότητά μου;

Από τις 2 Αυγούστου 2021 οι κατοχυρώσεις των ονομάτων τομέα .eu (και παραλλαγές του σε άλλες γραφές) μπορούν να πραγματοποιηθούν από πολίτες Κράτους Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ισλανδίας, του Λιχτενστάιν ή της Νορβηγίας, ανεξάρτητα από τον τόπο διαμονής του. Εάν θέλετε να ενημερώσετε τα δεδομένα κατοχύρωσής σας βάσει της ιθαγένειας σας, επικοινωνήστε με τον καταχωρητή σας (την εταιρεία μέσω της οποίας κατοχυρώσατε το όνομα τομέα).

 

Ο καταχωρητής σας μπορεί να ενημερώσει τα δεδομένα κατοχύρωσής σας και να συμπεριλάβει τη χώρα ιθαγένειας στο παρεχόμενο πεδίο «Ιθαγένεια». Μπορείτε να επαληθεύσετε τα δεδομένα κατοχύρωσης του ονόματος τομέα σας ανά πάσα στιγμή πραγματοποιώντας σύνδεση στο My .eu, στη διεύθυνση https://my.eurid.eu.

 

Αν ψάχνετε έναν καταχωρητή που προσφέρει κατοχύρωση βάσει των κριτηρίων ιθαγένειας, επισκεφθείτε τη σελίδα "Εύρεση καταχωρητή", φιλτράρετε τη λίστα στην ενότητα "Υπηρεσίες" και επιλέξτε "Κατοχύρωση βάσει ιθαγένειας".