Θα ήθελα να κατοχυρώσω ένα όνομα τομέα .eu, .ею ή .ευ

Ποιος μπορεί να κατοχυρώσει ένα όνομα τομέα;

Οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανεξάρτητα από τον τόπο κατοικίας τους (με ισχύ από τις 19 Οκτωβρίου 2019) ή οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο, εταιρεία ή οργανισμός που κατοικεί ή είναι εγκατεστημένο εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ισλανδίας, του Λιχτενστάιν ή της Νορβηγίας, μπορεί να κατοχυρώσει ένα όνομα τομέα υπό το .eu (ή τις παραλλαγές του σε άλλες γραφές).

Οι Όροι και Προϋποθέσεις (διαθέσιμο στις 24 γλώσσες της ΕΕ) εξηγεί ποιος είναι επιλέξιμος να κατοχυρώσει ένα όνομα τομέα και τις υποχρεώσεις των κατόχων των ονομάτων τομέα. Επίσης περιγράφει τους όρους και προϋποθέσεις υπό τις οποίες τα ονόματα τομέα μπορούν να μεταφερθούν. Μαζί με την Πολιτική Απορρήτου και την Πολιτική WHOIS προσφέρει πληροφορίες σχετικά με την κοινοποίηση και προστασία των προσωπικών δεδομένων.