Θα ήθελα να κατοχυρώσω ένα όνομα τομέα .eu, .ею ή .ευ

Κάποιος κατοχύρωσε το όνομα τομέα που θέλω ή στο οποίο έχω περισσότερα δικαιώματα. Τι μπορώ να κάνω;

Τα ονόματα τομέα .eu (ή τ παραλλαγές του σε άλλες γραφές) κατοχυρώνονται βάσει χρονικής προτεραιότητας «First come, First served». Εάν το όνομα τομέα που επιθυμείτε είναι ήδη κατοχυρωμένο, τότε μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον κάτοχο του ονόματος ζητώντας να σας το παραχωρήσει.

Στον ιστοτόπο μας θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με:

Πώς να επικοινωνήσετε με ένα κάτοχο ονόματος τομέα

Διαδικασία επίλυσης διαφορών

Μπλοκαρισμένα και δεσμευμένα ονόματα